Czy można kogoś zmusić do poddania się badaniu na ojcostwo?

Badanie DNA na ojcostwo to nowoczesna metoda na potwierdzenie lub wykluczenie ojcostwa. Badanie wykonuje się do celów prywatnych, jak i na wniosek sądu. Wyniki służą nie tylko do zaspokojenia ciekawości, mogą również rozstrzygać sprawy sądowe o podział majątku, przyznanie alimentów czy opiekę nad dzieckiem.

Czy badania na ojcostwo są obowiązkowe?
Kiedy niezbędne są do wykonania badania na ojcostwo?
Czy można zostać zmuszonym do wykonania badań na ojcostwo?
Ile trzeba zapłacić, aby wykonać badania na ojcostwo?

Czy badania na ojcostwo są obowiązkowe?

W Polsce nie ma obowiązkowych badań genetycznych na ojcostwo. Analizę można wykonać prywatnie, płacąc za nią z własnej kieszeni, a rodzaj wybranych próbek zależy już od osoby zlecającej badanie.

Kiedy niezbędne są do wykonania badania na ojcostwo?

Badania na ojcostwo to jedyna wiarygodna metoda na potwierdzenie lub wykluczenie ojcostwa (z dokładnością do 99%). Badania mogą okazać się niezbędne w przypadku wątpliwości odnośnie ojcostwa dziecka – nie ma innego sposobu, by mieć pewność co do ojcostwa. Wykonanie takiego badania może nieść korzyści nie tylko dla matki dziecka, ale również dla domniemanego ojca, szczególnie jeśli pokrewieństwo z dzieckiem wcale nie jest traktowane jako pewnik.

Czy można zostać zmuszonym do wykonania badań na ojcostwo?

Testy na ojcostwo są dobrowolne – nie ma żadnych środków na to, by zmusić kogoś do wykonania badania. Analizy DNA może odmówić zarówno domniemany ojciec dziecka, jak i jego matka czy inny opiekun. Nawet jeśli test DNA na ojcostwo jest zlecany przez sąd, strona może odmówić. Oczywiście może się to wiązać z pogorszeniem pozycji takiej osoby w sprawie. Wówczas należy się liczyć z wyrkiem na niekorzyść osoby odmawiającej badania i obciążenia kosztami sądowymi.

Ile trzeba zapłacić, aby wykonać badania na ojcostwo?

Najtańsze są badania na ojcostwo wykonywane prywatnie, z wymazu z policzka – ceny badań na ojcostwo zaczynają się nawet od 600 złotych. Droższe są analizy wykonywane na podstawie mikrośladów, gdzie cena oscyluje już w okolicy 1000 złotych. Analiza DNA wykonywana na zlecenie sądu to średni koszt około 1500 złotych. Można wykonać badania DNA na ojcostwo jeszcze podczas trwania ciąży, jednak wiąże się to z wydatkiem nawet 6 tysięcy złotych.