Najczęściej zadawane pytania

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących badań DNA na ojcostwo wraz z odpowiedziami. Jeśli nie znajdą Państwo tutaj informacji, której poszukujecie prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.

 

 

Prywatny test na ojcostwo

Prywatny test na ojcostwo skierowany jest szczególnie do tych klientów, którzy chcieliby zachować informacje o wyniku wyłącznie dla siebie. Brak formalnej procedury poboru próbek pozwala ponadto na zachowanie komfortu i pełnej dyskrecji. Wynik badania jest tak samo pewny i wiarygodny jak test sądowy. Udział matki w badaniu nie jest wymagany.  Dowiedz się więcej na temat prywatnego testu na ojcostwo

Czy wynik testu prywatnego jest uznawany przez sąd?
Wynik prywatnego badania DNA nie może być wykorzystany w sądzie. W wypadku analizy dla celów sądowych, konieczne jest pobranie materiału z zachowaniem odpowiednich procedur. Wynik badania dla celów sądowych jest poświadczany przez biegłego sądowego. Czułość takiego wyniku jest dokładnie taka sama, jak w przypadku badania prywatnego.
Czy wykonanie testu na ustalenie ojcostwa jest bolesne?
Nie. DNA jest zawarte również w komórkach uzyskiwanych z wymazu z błony śluzowej policzka (wewnętrzna strona). Łatwiej jest zatem pobrać śluz z jamy ustnej, niż krew. Możecie to Państwo wykonać samodzielnie, za pomocą zestawu testowego. W kryminalistyce badanie DNA zawartego w ślinie służy do identyfikacji sprawców przestępstw. Metoda ta jest prawnie uznawana na całym świecie.
Co dzieje się z danymi osobowymi klienta?
Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie dla celów badania. Ani osoby trzecie, ani instytucje nie mają dostępu do Państwa danych, które do zakończenia procedury są archiwizowane w specjalnie zabezpieczonej bazie danych.
Czy składając zamówienie na test ojcostwa trzeba podać kierunek badania?
NIE. W naszym laboratorium wykonujemy tylko jeden test, który może dać następujący wynik: potwierdzić ojcostwo z prawdopodobieństwem sięgającym powyżej 99,99% lub też wykluczyć ojcostwo na 100%.
Co się dzieje z próbkami po przybyciu do laboratorium?
Zaraz po otrzymaniu od Państwa próbek, szyfrujemy je, a następnie przeprowadzamy badanie DNA. O wynikach testu zostaną Państwo poinformowani listownie lub w inny sposób, w zależności od własnych preferencji.
Jaka jest pewność wyniku badania DNA?
Ojcostwo uznaje się za praktycznie stwierdzone w momencie, gdy prawdopodobieństwo wyniku pozytywnego przekracza 99,99%. Otrzymają Państwo od nas jednoznaczny, odpowiednio skomentowany wynik badania.

U każdej z osób badamy 34 genetycznych markerów. Przypadkowa zgodność wszystkich badanych markerów u dwóch osób jest praktycznie niemożliwa. Nasz test jest standaryzowany i zgodny z międzynarodowymi normami. Najnowocześniejsza technologia i wysokiej klasy wyposażenie laboratorium zapewniają niezawodność i pewność badania.

Na czym polega ustalenie ojcostwa?
W naszym laboratorium badania DNA wykonywane są metodą MULTIPLEX STR przy wykorzystaniu analizatora DNA i dają 100% pewność zaprzeczenia oraz ponad 99,99% potwierdzenia ojcostwa. Każda z Państwa próbek badana jest w 34 niekodujących układach genomu ludzkiego (zamiennie określanych markerami, loci lub układami STR). Każdy marker opisany jest przez dwie liczby, które go charakteryzują. Wynika to z faktu, że każdy człowiek otrzymuje dwie kopie materiału genetycznego – jedną od matki, drugą od ojca (tzn. po jednym allelu każdego genu od matki i jednym od ojca) – zgodnie z definicją dziedziczenia (koncepcja G. Mendla). Podsumowując – biologiczny ojciec zawsze „przekazuje” swojemu dziecku jedną z pary liczb każdego markera. Przekazane mogą zostać dwa allele o różnej wartości – heterozygotyczne, lub dwa o identycznej wartości – homozygotyczne. Wartości opisujące allele na analizowanych markerach DNA podane są w arkuszu wyniku. Jeśli w każdym markerze istnieje jedna liczba, która jest wspólna dla badanego mężczyzny i dziecka, i nie jest ona przekazywana przez matkę – oznacza to, że nie można wykluczyć ojcostwa. Jeśli natomiast liczby nie pasują do siebie i to w przypadku co najmniej 3 badanych markerów, następuje wtedy wykluczenie ojcostwa (co oznacza, że badany mężczyzna nie może być biologicznym ojcem danego dziecka).
Czy test może być wykonany bez udziału matki?
Tak. W tym wypadku badamy jedynie cechy genetyczne przekazane przez ojca.

W szczególnych przypadkach, by zwiększyć prawdopodobieństwo wyniku w przypadku wystąpienia mutacji u dziecka lub ojca, mogą zostać Państwo poproszeni o bezpłatne dosłanie próbek pobranych od matki. Materiał od matki jest wymagany również w sytuacji, kiedy badanych jest dwóch domniemanych ojców blisko ze sobą spokrewnionych.

Czy test może być wykonany bez udziału ojca?
W szczególnych przypadkach, np.: po śmierci domniemanego ojca, można przeprowadzić test korzystając z trzech rozwiązań: wykorzystując w badaniu przedmioty należące niegdyś do zmarłego, włączając do badania najbliższych krewnych zmarłego lub też przeprowadzając analizę chromosomu Y w sytuacji, kiedy wszystkie badane osobą są płci męskiej. W dwóch ostatnich przypadkach czułość metody jest nieco mniejsza niż wówczas, gdy badanie przeprowadzane jest na podstawie materiału pobranego bezpośrednio od żyjącego mężczyzny. W sytuacji, kiedy nie jest badany bezpośrednio ojciec, czułość testu przy potwierdzeniu ojcostwa wynosi ok. 95%, a przy wykluczeniu 99%.
Czy pobranie próbek można wykonać samemu?
Tak. W tym celu wyślemy Państwu zestaw testowy, za pomocą którego pobierzecie Państwo materiał do badania (wymaz z policzka). Więcej o zasadach pobierania próbek do badań DNA…
Jak przechowywać próbki DNA zanim wyślemy je do placówki laboratoryjnej?
Gotowe wymazy należy umieścić w opakowaniu, z którego zostały wyjęte i przechowywać do wysłania w suchym, zaciemnionym miejscu w temperaturze pokojowej. Próbki mikrośladowe najlepiej włożyć do suchej papierowej koperty, pojemniczka na mocz lub foliowego woreczka – mokre próbki należy najpierw dokładnie osuszyć.

Znajdujące się na próbkach DNA jest wyjątkowo wytrzymałe, dlatego też przygotowanych materiałów nie trzeba wysyłać od razu po pobraniu. Zalecamy jednak, aby uczynić to w miarę możliwości jak najszybciej, najlepiej w ciągu 2-3 dni.

Co zawiera zestaw do samodzielnego pobrania próbek?
Zestaw do samodzielnego pobrania próbek zawiera wszystkie elementy niezbędne do pozyskania materiału genetycznego, jego zabezpieczenia oraz zlecenia samego badania. Zajdą w nim Państwo:
– komplet sterylnych wymazówek – po dwie wymazówki dla każdego uczestnika testu
– sterylne rękawiczki
– formularz zlecenia badania DNA
– blankiet z danymi do przelewu
– szczegółową instrukcję, która zilustruje Państwu jak należy pobrać wymazy
Czy zamówiony zestaw mogę zwrócić?
Tak. Zestaw mogą Państwo zwrócić w stanie nienaruszonym do 14 dni – całkowity zwrot kosztów zestawu gwarantowany!
A jeśli wymaz zostanie nieprawidłowo pobrany?
Choć wykonanie wymazu ze śluzówki policzka jest bardzo proste, to czasami konieczne jest jego ponowne pobranie. W takich przypadkach mają Państwo możliwość ponownego pobrania materiału, bez dodatkowych kosztów.
Czy przed pobraniem wymazów z policzka trzeba być na czczo?
Nie ma takiej potrzeby. Zalecamy jednak, aby na 2 godziny przed pobraniem materiału nie spożywać już żadnych posiłków, nie żuć gumy oraz nie palić papierosów, można jedynie pić czystą wodę. Jeśli w badaniu uczestniczy dziecko wymagające częstszego karmienia przerwę w jedzeniu można skrócić do 1 godziny.
Czy konieczne jest pobranie próbek za pomocą zestawu testowego?
W szczególnych przypadkach – nie. Za dodatkową opłatą możemy wykonać analizę z innego materiału, jaki Państwo do nas przyślecie. Przesłane próbki muszą jednak zawierać DNA osoby badanej. Takim materiałem może być np. zużyta szczoteczka do zębów, smoczek, guma do żucia i inne. W celu poznania szczegółów, prosimy przejść do sekcji mikroślady lub też skontaktować się z naszym konsultantem.
Czy przebywając za granicą mogę zlecić badanie ojcostwa?
Tak! Adres Państwa miejsca zamieszkania nie stanowi najmniejszego problemu. Materiały do badań na ojcostwo nadsyłają do nas klienci z całego świata. Jest to możliwe dzięki temu, że próbki można w łatwy i szybki sposób pobrać samodzielnie, przy pomocy zestawu – który wysyłamy na dowolny adres zagraniczny – a następnie odesłać pocztą – nawet kilkudniowy transport nie będzie miał negatywnego wpływu na ich jakość.
Czy rodzaj materiału, z którego izolowane jest DNA ma znaczenie?
Nie, DNA niezależnie od miejsca występowania jest takie samo, dlatego też nie ma różnicy w wiarygodności testu w przypadku badania prowadzonego na podstawie krwi, wymazu z wewnętrznej strony policzka, czy cebulki włosa.
Czy wiek badanej osoby ma wpływ na wynik testu?
Nie. Badane cechy genetyczne pozostają niezmienne przez całe życie. Człowiek może zostać poddany badaniu już na drugą dobę po narodzinach.
Jak długo trwa badanie DNA?
Wynik badania mogą Państwo poznać już po 3-5 dniach roboczych od momentu nadejścia materiału badawczego do laboratorium, za wyjątkiem badań na podstawie mikrośladów, w przypadku których termin ten może się wydłużyć.
Jak otrzymać zestaw testowy?
Możecie go Państwo zamówić telefonicznie lub złożyć zamówienie on-line. W przeciągu dwóch dni roboczych od zamówienia zestaw zostanie Państwu dostarczony. Dowiedz się więcej o zestawach do badań DNA…
Czy można dołączyć do badania dodatkowe osoby?
Tak, nasze zestawy standardowo zawierają czwarty, rezerwowy element do pobrania materiału. Za dodatkową opłatą, można włączyć do badania kolejne dziecko lub drugiego domniemanego ojca.
Jakie korzyści płyną z analizy 34 markerów genetycznych zamiast 16?
Ma to istotne znaczenie w przypadku, gdy w teście uczestniczy tylko ojciec i dziecko. Analiza większej liczby markerów pozawala otrzymać dokładniejszy wynik oraz niweluje ryzyko, że do badania trzeba będzie włączyć próbki również od matki.
Przypuszczam, że mój brat może być biologicznym ojcem mojego dziecka. Czy testy na ojcostwo mogą to potwierdzić?
Tak, tylko przed zleceniem badania powinni Państwo poinformować nas o tym. O ile przy wykluczeniu ojcostwa nie ma to znaczenia, to w przypadku potwierdzenia ojcostwa informacja taka może być bardzo ważna. Osoby blisko spokrewnione ze sobą mają z reguły podobne materiały genetyczne, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest jednoczesna analiza materiału matki, dziecka i dwóch domniemanych ojców, spokrewnionych ze sobą.
Sądowy test na ojcostwo

Sądowy test na ojcostwo będzie przeznaczony dla osób, które chciałyby okazać wynik otrzymanego badania w sądzie. Aby rezultat testu posiadał wartość dowodową, musi się ono odbywać zgodnie z formalną procedurą. Dowiedz się więcej na temat sądowego badania ojcostwa

Czym różni się test sądowy od testu prywatnego?
Różnica tkwi przede wszystkim w sposobie poboru próbki do badania. Test o charakterze sądowym wymaga uczestnictwa 3 osób, a więc matki, domniemanego ojca oraz dziecka. Wszyscy uczestnicy badania muszą ponadto przedstawić aktualne dokumenty, które jednoznacznie potwierdzą ich tożsamość (dowody osobiste, a w przypadku osoby niepełnoletniej skrócony odpis aktu urodzenia). Pobór próbek w postaci wymazów z policzka odbywa się zawsze w placówce medycznej w obecności świadków. Wymazy sporządza osoba posiadająca upoważnienie biegłego sądowego.

Znaczącą różnicą jest również fakt, że wynik sądowego badania ojcostwa posiada wartość dowodową dla sądu, można go zatem przedstawić w razie potrzeby w toku postępowania sądowego.

Sposób analizy DNA, a co za tym idzie również jej skuteczność, jest w obu przypadkach taka sama i wynosi 100% dla wykluczenia danego mężczyzny jako biologicznego ojca oraz ponad 99,99% dla potwierdzenia ojcostwa.

Czy w sądowym badaniu ojcostwa uczestnictwo matki jest konieczne?
TAK. W sądowym teście na ojcostwo uczestnictwo matki jest wymagane. W przypadku wykluczenia ojcostwa danego mężczyzny przeprowadza się bowiem test na ustalenie macierzyństwa. Wykonuje się go m.in. w celu sprawdzenia czy dziecko nie zostało np. podmienione w szpitalu.
Czy wynik testu sądowego jest bardziej wiarygodny od wyniku testu prywatnego?
NIE! Niezależnie czy zdecydują się Państwo na badanie prywatne czy też zgodne z formalną procedurą, rezultat testu będzie dla Państwa informacją pewną i jednoznaczną. Ojcostwo zostanie w obu przypadkach potwierdzone na ponad 99,99% lub wykluczone na 100%.
Czy próbkę do testu sądowego można pobrać własnoręcznie?
NIE! Na pobór próbek do badania sądowego muszą się Państwo udać do placówki medycznej, w której zajmie się tym osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
Czy jako osoba prywatna mogę zlecić sądowe badanie ojcostwa?
Tak. Sądowy test na ojcostwo może zostać zrealizowany zarówno na prośbę sądu, jak i na zlecenie osoby prywatnej.
Czy wynik testu sądowego zostanie uznany przez sąd?
TAK. Z uwagi na formalną procedurę poboru próbek, wynik badania sądowego zostanie uznany przez sąd jako wiarygodny i pełnowartościowy dowód w postępowaniu sądowym.
Test na ojcostwo w ciąży

Testy na ojcostwo w ciąży polecane są tym osobom, którym zależy na uzyskaniu informacji o ojcostwie jeszcze przed urodzeniem dziecka. Badania tego typu prowadzi się na dwa sposoby. Dowiedz się więcej na temat testu DNA na ojcostwo w ciąży

Na czym polega test DNA na ojcostwo w ciąży?
Badanie to opiera się na analizie obecnego we krwi matki wolnego DNA płodu. Do badania wykorzystuje się zatem kilka ml krwi pobranej z żyły odłokciowej ciężarnej kobiety oraz domniemanego ojca. Następnie z każdej próbki izolowane jest DNA, które poddaje się wnikliwej analizie porównawczej.
Czy test DNA na ojcostwo w ciąży stanowi zagrożenie dla zdrowia matki i dziecka?
NIE! Dzięki nowatorskiej metodzie analizy DNA, w której jako próbkę wykorzystuje się krew pobraną od matki i domniemanego ojca badanie to jest całkowicie bezpieczne zarówno dla ciężarnej kobiety, jak i rozwijającego się płodu.
Jaka jest skuteczność prenatalnego testu DNA na ojcostwo?
Rezultat badania stanowi informację pewną i niepodważalną. Ojcostwo danego mężczyzny zostanie albo potwierdzone na ponad 99,99%, albo 100% wykluczone.
Kiedy mogę wykonać test na ojcostwo w ciąży?
Ilość płodowego DNA rośnie z każdym tygodniem ciąży. Z uwagi na ten fakt zaleca się, aby test DNA na ojcostwo w ciąży wykonywać nie wcześniej niż po 10 tygodniu ciąży. Testy na ojcostwo przy okazji badań diagnostycznych przeprowadza się zwykle między 13 a 20 tygodniem ciąży.
Jak ustalić datę poczęcia?
Aby określić datę poczęcia należy w pierwszej kolejności ustalić datę pierwszego dnia ostatniej menstruacji – do zapłodnienia doszło najpewniej w ciągu następnych 2 tygodni. Przypuszczalną datę poczęcia może określić również lekarz ginekolog podczas badania ultrasonograficznego.
Jak zamówić test na ojcostwo?
Na badanie można umówić się telefonicznie, dzwoniąc pod numer: (32) 441 75 53 lub pisząc na adres mailowy: kontakt@testdna.pl

Wstecz

Bezpłatne poradniki

Przygotowaliśmy dla Państwa materiały informacyjne (artykuły, poradniki, filmy) z których dowiedzą się Państwo m.in.:

WIĘCEJ PORADNIKÓW

 


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz