Badania DNA dla Sądów

akredytacja PCA, akredytacja

W ponad 300 punktach pobrań w całej Polsce oraz z dojazdem

Zapraszamy do skorzystania z badań DNA wykonywanych w certyfikowanym laboratorium testDNA Sp. z o.o

Opinie wydają doświadczeni biegli sądowi. Pobranie próbek DNA możliwe jest w ponad 300 punktach pobrań w całym kraju, a także z dojazdem we wskazane miejsce. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań DNA oraz do współpracy.

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, Nr AB 1618

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji [w zakresie: Analiza pokrewieństwa, Analiza polimorfizmu DNA z wykorzystaniem układu STR. Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną] / w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025, [Nr AB 1618].

Akredytacja jest potwierdzeniem kompetencji, wiarygodności, bezstronności i niezależności w działaniu laboratorium, czyli gwarancją pewnego wyniku dla pacjenta. Więcej o akredytacji

 

Dlaczego warto wykonać u nas badanie?

 • Pełna koordynacja procesu sporządzania opinii  – od umówienia stron na pobranie materiału DNA i wysłania pism zawiadamiających o ustalonym terminie badania, po wydanie opinii i przekazanie jej do Sądu i stron.
 • Protokolarne pobranie materiału genetycznego w okolicy zamieszkania stron w ponad 300 ośrodkach w Polsce oraz za granicą. Lista adresów
 • Możliwość dojazdu osoby uprawnionej do poboru materiału genetycznego na okoliczność badań polimorfizmu DNA do zakładu karnego, szpitala, ośrodka wychowawczego itp.
 • Pobranie materiału w dwóch różnych ośrodkach – możliwość zorganizowania pobrania w różnych miejscach np. aby strony nie spotkały się lub gdy mają różne miejsca zamieszkania. Takie pobrania realizowane są wyłącznie za zgodą Sądu.
 • 24 loci – realizacja badania polimorfizmu DNA w standardzie 24 loci pozwala na wystawianie wyników zgodnych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (w przypadku potwierdzenia ojcostwa, prawdopodobieństwo ojcostwa wynosi ponad 99,9999% i jest uznawane za graniczące z pewnością).
 • Sporządzenie opinii do 10 dni roboczych – istnieje możliwość przyspieszenia do 48 godzin. 

Referencje z Sądów

testDNA Sp. z o.o.  wykonuje analizy na zlecenie wielu Sądów w całej Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z niżej prezentowanymi referencjami z Sądów.

Nasi eksperci

Naszą kadrę tworzą eksperci m.in. z zakresu kryminalistyki oraz ustalania ojcostwa i pokrewieństwa, a także lekarze, biotechnolodzy i diagności. Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, sympozjach, konferencjach oraz współpracując z innymi ekspertami z Polski i zza granicy. 

Dr Paulina Wolańska-Nowak

Ekspert z zakresu krymi­nal­istyki i iden­ty­fikacji osob­niczej. 

Posi­adała ponad 20-letni staż pracy z Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym cza­sie wys­taw­iła ponad 2000 ekspertyz. Posi­adała prak­ty­czną zna­jo­mość metod biostatysty­cznych niezbęd­nych do wartoś­ciowa­nia dowodów DNA w sprawach krymi­nal­nych: anal­iza z miejsca zdarzenia, dochodze­nie spornego ojcostwa, iden­ty­fikacja szczątków ludz­kich. W 2001 roku obroniła dok­torat z zakresu gene­tyki sądowej, a od 2015 roku była związana z marką testDNA. Była też wykład­owcą Kra­jowej Szkoły Sądown­ictwa i Proku­ratury. Autorka i współau­torka 42 pub­likacji naukowych.

 badania dna dla sądówmgr Barbara Prokurat

Pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Z zawodu biotechnolog. Studia ukończyła w 2003 r. na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją Genetyka Molekularna. Regularnie opracowuje ekspertyzy na zlecenie polskich sądów i prokuratury oraz policji. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. operacyjnych. Nadzoruje uczestnictwo w wielu międzynarodowych programach kontroli jakości badań wykonywanych przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Jest pełnomocnikiem zarządu obejmującym swoim zakresem przygotowanie i nadzór nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, regulującej pracę laboratoriów badawczych.

Więcej informacji o naszej kadrze

Oferta badań genetycznych

Ustalenie biologicznego ojcostwa
Próbką DNA do badania są wymazy z policzka lub krew. Ustala się profile genetyczne trzech osób: dziecka, potencjalnego ojca i matki. Następnie porównuje się je z wykorzystaniem zaawansowanej analizy statystycznej i określa prawdopodobieństwo biologicznego ojcostwa domniemanego ojca względem dziecka. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. przeprowadza badanie w oparciu o 24 markery DNA uzyskując 100% wykluczenie lub potwierdzenie ojcostwa z prawdopodobieństwem ponad 99,9999%. Takie prawdopodobieństwo jest określane jako graniczące z pewnością i jest pewne według Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Test DNA w kierunku ustalenia biologicznego ojcostwa wykorzystywany jest w sprawach o ustalenie ojcostwa i alimenty. 

 
Ustalenie biologicznego pokrewieństwa
Próbką do badania są wymazy z policzka lub krew. W badaniu porównuje się materiał genetyczny od przynajmniej dwóch potencjalnie spokrewnionych ze sobą osób. Można określić różne relacje np. dziadkowie – wnuk, babcia – wnuczka, siostra – siostra, brat – brat i siostra – brat. Badanie pokrewieństwa wykorzystuje się też gdy domniemany ojciec nie żyje, a chcemy ustalić ojcostwo (bada się wtedy np. czy dziecko jest spokrewnione z rodzicami domniemanego ojca). Wynik przydatny jest w sprawach o spadek czy alimenty. Wykorzystywane metody to analiza chromosomów płciowych X i Y oraz analiza statystyczna.
Ustalenie profilu genetycznego
Profil genetyczny jest ustalany z dowolnych próbek DNA – wymazów z policzka i próbek śladowych (np. cebulki włosów, plamy krwi, ślady spermy, szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, niedopałki papierosów i inne). Badanie wykonywane jest na podstawie 24 markerów DNA, tych samych, które badane są przez europejskie i amerykańskie służby, dzięki temu wynik jest uniwersalny. Ustalony profil genetyczny można zestawić z profilem uzyskanym z próbki porównawczej. Na tej podstawie ustala się biologiczne pokrewieństwo, dokonuje identyfikacji osoby oraz określa, czy dane próbki pochodzą od jednej i tej samej osoby.
Identyfikacja osoby
W badaniu wykorzystuje się dowolne próbki – wymazy z policzka i próbki śladowe. Potrzebna jest próbka pobrana np. z ciała osoby zmarłej lub z miejsca przestępstwa oraz próbka porównawcza. Ich analiza służy do identyfikacji osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, ofiar wypadku czy też osób zaginionych. Badanie DNA jest najskuteczniejszą metodą identyfikacji pośród wszystkich dostępnych. 

 

Certyfikaty i programy biegłości

 • Akredytacja PCA według normy ISO 17025. Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji [w zakresie: Analiza pokrewieństwa, Analiza polimorfizmu DNA z wykorzystaniem układu STR. Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną] / w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025, [Nr AB 1618]. Potwierdza prawidłowość wyników ekspertyz genetycznych realizowanych dla wymiaru sprawiedliwości.
 • Certyfikat ILAC przyznawany jest przez międzynarodową organizację International Laboratory Accreditation Cooperation zrzeszającą podmioty mające na celu współpracę w zakresie akredytacji programów opracowanych dla laboratoriów.
 • Certyfikat GEDNAP 64 i 65 przyznawany jest przez German DNA profiling group (Zrzeszone Niemieckie Instytuty Kryminalistyki i Medycyny Sądowej).
 • Certyfikat Relationship Testing Workshop Interlaboratory Comparison przyznawany przez ISFG, International Society for Forensic Genetics (Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Sądowej).
 • Międzynarodowy program biegłości CTS (Collaborative Testing Services) w zakresie profilowania DNA w testach na ojcostwo z wymazów z policzka oraz z próbek śladowych. Organizowany jest przez amerykańskie stowarzyszenie powiązane z Narodowym Instytutem Standardów i Technologii (National Institute of Standard and Technology). Program CTS jako jeden z nielicznych programów posiada akredytacje ISO/IEC 17043:2010, która jest uznawana na całym świecie. Więcej o CTS

Wszystkie certyfikaty można zobaczyć tutaj

testDNA Sp. z o.o – wiarygodne laboratorium

Należymy do czołówki firm wykonujących badania genetyczne z zakresu ustalenia biologicznego ojcostwa i pokrewieństwa. Najwyższa jakość badań została potwierdzona licznymi certyfikatami, przyznanymi testDNA Laboratorium Sp. z o.o. m.in. przez Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Sądowej (GEDNAP) oraz International Society for Forensic Genetics (ISFG). Laboratorium regularnie bierze udział w międzynarodowych programach biegłości m. in. Collaborative Testing Services (CTS).

Nasze badania dostępne są w całej Polsce dzięki ponad 300 punktów pobrań. Marka testDNA jest obecna na rynku w Polsce już od 20 lat (od 2003 roku). W tym czasie wykonaliśmy analizy dla ponad 460 000 pacjentów. Zdobyliśmy zaufanie Sądów, prokuratury oraz lekarzy i żaden nasz wynik nie został prawnie podważony. W zespole testDNA są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem – eksperci m.in. ds. identyfikacji osobniczej i kryminalistyki oraz ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, diagności laboratoryjni, biotechnolodzy i lekarze.

Kontakt w sprawie współpracy


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz
 
.

badania dna dla sądów