Badania DNA dla Sądów

w ponad 200 punktach pobrań w całej Polsce oraz z dojazdem

Zapraszamy do skorzystania z badań DNA wykonywanych w akredytowanym laboratorium testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Opinie wydają doświadczeni biegli sądowi m.in. dr Paulina Wolańska-Nowak, biegły z zakresu genetyki sądowej z ponad 20-letnim stażem pracy w Instytucie Ekspertyz Sądowych, Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Pobranie próbek DNA możliwe jest w ponad 200 punktach pobrań w całym kraju, a także z dojazdem we wskazane miejsce. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań DNA oraz do współpracy.

akredytacja001

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. jest laboratorium akredytowanym przez PCA, nr AB1618

Akredytacja jest potwierdzeniem kompetencji, wiarygodności, bezstronności i niezależności w działaniu laboratorium, czyli gwarancją pewnego wyniku dla pacjenta. Więcej o akredytacji 

.

Dlaczego warto wykonać u nas badanie?

 • Pełna koordynacja procesu sporządzania opinii  – od umówienia stron na pobranie materiału DNA i wysłania pism zawiadamiających o ustalonym terminie badania, po wydanie opinii i przekazanie jej do Sądu i stron.
 • Protokolarne pobranie materiału genetycznego w okolicy zamieszkania stron w ponad 200 ośrodkach w Polsce oraz za granicą. Lista adresów
 • Możliwość dojazdu osoby uprawnionej do poboru materiału genetycznego na okoliczność badań polimorfizmu DNA do zakładu karnego, szpitala, ośrodka wychowawczego itp.
 • Pobranie materiału w dwóch różnych ośrodkach – możliwość zorganizowania pobrania w różnych miejscach np. aby strony nie spotkały się lub gdy mają różne miejsca zamieszkania. Takie pobrania realizowane są wyłącznie za zgodą Sądu.
 • 24 loci – realizacja badania polimorfizmu DNA w standardzie 24 loci pozwala na wystawianie wyników zgodnych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (w przypadku potwierdzenia ojcostwa, prawdopodobieństwo ojcostwa wynosi ponad 99,9999% i jest uznawane za graniczące z pewnością).
 • Sporządzenie opinii do 10 dni roboczych – istnieje możliwość przyspieszenia do 48 godzin. Przykładowa opinia w PDF

Referencje z Sądów

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. wykonuje analizy na zlecenie około 30 Sądów w całej Polsce.  Zapraszamy do zapoznania się z niżej prezentowanymi referencjami z Sądów.

Nasi eksperci

Naszą kadrę tworzą eksperci m.in. z zakresu kryminalistyki oraz ustalania ojcostwa i pokrewieństwa, a także lekarze, biotechnolodzy i diagności. Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, sympozjach, konferencjach oraz współpracując z innymi ekspertami z Polski i zza granicy. 

Dr Paulina Wolańska-Nowak

Ekspert z zakresu krymi­nal­istyki i iden­ty­fikacji osob­niczej. 

Posi­ada ponad 20 letni staż pracy z Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym cza­sie wys­taw­iła ponad 2000 eskper­tyz. Posi­ada prak­ty­czną zna­jo­mość metod biostatysty­cznych niezbęd­nych do wartoś­ciowa­nia dowodów DNA w sprawach krymi­nal­nych: anal­iza z miejsca zdarzenia, dochodze­nie spornego ojcostwa, iden­ty­fikacja szczątków ludz­kich. W 2001 roku obroniładok­torat z zakresu gene­tyki sądowej, a od 2015 roku jest związana z marką testDNA. Jest też wykład­owcą Kra­jowej Szkoły Sądown­ictwa i Proku­ratury. Autorka i współau­torka 42 pub­likacji naukowych.

 mgr Barbara Prokurat

Pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Z zawodu biotechnolog. Studia ukończyła w 2003 r. na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją Genetyka Molekularna. Regularnie opracowuje ekspertyzy na zlecenie polskich sądów i prokuratury oraz policji. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. operacyjnych. Nadzoruje uczestnictwo w wielu międzynarodowych programach kontroli jakości badań wykonywanych przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Jest pełnomocnikiem zarządu obejmującym swoim zakresem przygotowanie i nadzór nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, regulującej pracę laboratoriów badawczych.

Więcej informacji o naszej kadrze

Oferta badań genetycznych

Ustalenie biologicznego ojcostwa
Próbką DNA do badania są wymazy z policzka lub krew. Ustala się profile genetyczne trzech osób: dziecka, potencjalnego ojca i matki. Następnie porównuje się je z wykorzystaniem zaawansowanej analizy statystycznej i określa prawdopodobieństwo biologicznego ojcostwa domniemanego ojca względem dziecka. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. przeprowadza badanie w oparciu o 24 markery DNA uzyskując 100% wykluczenie lub potwierdzenie ojcostwa z prawdopodobieństwem ponad 99,9999%. Takie prawdopodobieństwo jest określane jako graniczące z pewnością i jest pewne według Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Test DNA w kierunku ustalenia biologicznego ojcostwa wykorzystywany jest w sprawach o ustalenie ojcostwa i alimenty. 

 
Ustalenie biologicznego pokrewieństwa
Próbką do badania są wymazy z policzka lub krew. W badaniu porównuje się materiał genetyczny od przynajmniej dwóch potencjalnie spokrewnionych ze sobą osób. Można określić różne relacje np. dziadkowie – wnuk, babcia – wnuczka, siostra – siostra, brat – brat i siostra – brat. Badanie pokrewieństwa wykorzystuje się też gdy domniemany ojciec nie żyje, a chcemy ustalić ojcostwo (bada się wtedy np. czy dziecko jest spokrewnione z rodzicami domniemanego ojca). Wynik przydatny jest w sprawach o spadek czy alimenty. Wykorzystywane metody to analiza chromosomów płciowych X i Y oraz analiza statystyczna.
Ustalenie profilu genetycznego
Profil genetyczny jest ustalany z dowolnych próbek DNA – wymazów z policzka i próbek śladowych (np. cebulki włosów, plamy krwi, ślady spermy, szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, niedopałki papierosów i inne). Badanie wykonywane jest na podstawie 24 markerów DNA, tych samych, które badane są przez europejskie i amerykańskie służby, dzięki temu wynik jest uniwersalny. Ustalony profil genetyczny można zestawić z profilem uzyskanym z próbki porównawczej. Na tej podstawie ustala się biologiczne pokrewieństwo, dokonuje identyfikacji osoby oraz określa, czy dane próbki pochodzą od jednej i tej samej osoby.
Identyfikacja osoby
W badaniu wykorzystuje się dowolne próbki – wymazy z policzka i próbki śladowe. Potrzebna jest próbka pobrana np. z ciała osoby zmarłej lub z miejsca przestępstwa oraz próbka porównawcza. Ich analiza służy do identyfikacji osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, ofiar wypadku czy też osób zaginionych. Badanie DNA jest najskuteczniejszą metodą identyfikacji pośród wszystkich dostępnych. 

 

Akredytacja, certyfikaty i programy biegłości

 • Akredytacja PCA według normy ISO 17025 potwierdza prawidłowość wyników ekspertyz genetycznych realizowanych dla wymiaru sprawiedliwości.
 • Certyfikat ILAC przyznawany jest przez międzynarodową organizację International Laboratory Accreditation Cooperation zrzeszającą podmioty mające na celu współpracę w zakresie akredytacji programów opracowanych dla laboratoriów.
 • Certyfikat GEDNAP 54 i 55 przyznawany jest przez German DNA profiling group (Zrzeszone Niemieckie Instytuty Kryminalistyki i Medycyny Sądowej).
 • Certyfikat Relationship Testing Workshop Interlaboratory Comparison przyznawany przez ISFG, International Society for Forensic Genetics (Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Sądowej).
 • Międzynarodowy program biegłości CTS (Collaborative Testing Services) w zakresie profilowania DNA w testach na ojcostwo z wymazów z policzka oraz z próbek śladowych. Organizowany jest przez amerykańskie stowarzyszenie powiązane z Narodowym Instytutem Standardów i Technologii (National Institute of Standard and Technology). Program CTS jako jeden z nielicznych programów posiada akredytacje ISO/IEC 17043:2010, która jest uznawana na całym świecie. Więcej o CTS

Wszystkie certyfikaty można zobaczyć tutaj

testDNA Laboratorium Sp. z o.o.- laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1618

Należymy do czołówki firm wykonujących badania genetyczne z zakresu ustalenia biologicznego ojcostwa i pokrewieństwa. Najwyższa jakość badań została potwierdzona licznymi certyfikatami, przyznanymi testDNA Laboratorium Sp. z o.o. m.in. przez Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Sądowej (GEDNAP 52) oraz International Society for Forensic Genetics (ISFG). Laboratorium regularnie bierze udział w międzynarodowych programach biegłości m. in. Collaborative Testing Services (CTS).

Nasze badania dostępne są w całej Polsce dzięki ponad 200 punktów pobrań. Marka testDNA jest obecna na rynku w Polsce już od 15 lat (od 2003 roku). W tym czasie wykonaliśmy analizy dla ponad 250 000 pacjentów. Zdobyliśmy zaufanie Sądów, prokuratury oraz lekarzy i żaden nasz wynik nie został prawnie podważony. W zespole testDNA są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem – eksperci m.in. ds. identyfikacji osobniczej i kryminalistyki oraz ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, diagności laboratoryjni, biotechnolodzy i lekarze.

Dane: testDNA Laboratorium Sp. z o.o., KRS: 0000485925 NIP: 6342822748 REGON: 243413225 | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice

Kontakt w sprawie współpracy

mgr Aleksandra Kłudkowska

Kierownik Biura Ekspertyz Sądowych testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Tel. 600 005 779

Bezpłatny numer telefonu: 800 007 771 (dla tel. komórkowych i stacjonarnych) 

Numery stacjonarne: (32) 445 34 26(32) 445 34 36, e-mail: biuro@testDNA.pl 

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00

czlonkostwo


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu: Pon-pt: 7:00 – 22:00 Weekendy i święta: 9:00 – 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Emilia Mazur

mgr Emilia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klaudia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz