Jakie informacje będzie zawierał Państwa wynik testu na ojcostwo?

Wykonując badanie w testDNA, uzyskają Państwo jednoznaczny rezultat. Może on być wykorzystany w sądzie, m.in. w sprawach o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa. Wyniki honorowane są nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jak wygląda wynik testu na ojcostwo i co jeszcze warto wiedzieć?

Tego dowiesz się z artykułu:

Do czego można wykorzystać wynik testu na ojcostwo?

Wynik testu na ojcostwo może przydać się Państwu między innymi jako:

  • dowód w sądzie (np. w sprawie o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa) – stawienie się na rozprawie z gotowym rezultatem bardzo często pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Sądy rzadko same kierują na badania DNA, a wydawanie wyroku na podstawie zeznań świadków, zdjęć i innych tego rodzaju dowodów nierzadko trwa naprawdę długo i wymaga kilku rozpraw. Posiadanie wyniku testu przed rozprawą często pozwala też zaoszczędzić pieniądze ? każda rozprawa kosztuje, a jeśli sąd skieruje na badanie, będzie ono droższe niż wykonane prywatnie.
  • dowód dla prokuratora, gdy minął termin na zaprzeczenie ojcostwa lub gdy chcą Państwo złożyć wniosek o zaprzestanie płacenia alimentów – żeby prokurator mógł rozpocząć postępowanie, potrzebuje pewności, że będzie ono zasadne. Taką pewność daje mu wynik testu na ojcostwo. Co ważne: prokuratura sama często zaleca wcześniejsze wykonanie badania DNA.
  • upewnienie się przed podjęciem ważnej decyzji życiowej – np. o uznaniu ojcostwa, rozwodzie czy przepisaniu spadku. Pewność, jaką daje wynik badania, daje szansę na odpowiednie pokierowanie swoim życiem i rozwianie wątpliwości.

Ważne! Zgodnie z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku, wyniki badań laboratoryjnych mogą być wykorzystane przez organ ścigania i wymiaru sprawiedliwości tylko w sytuacji, gdy laboratorium posiada Akredytację na zgodność normą PN-EN ISO/IEC 17025.

To dlatego tak ważne jest, aby wykonać badanie w laboratorium akredytowanym i aby wynik był wydany zgodnie z odpowiednimi normami.

Jakie informacje zawiera wynik testu na ojcostwo?

Po wykonaniu testu na ojcostwo w testDNA Sp. z o.o. Sp. k. otrzymają Państwo pewny i jednoznaczny wynik. Jego postać to kilkustronicowy raport, na którym znajdują się m.in profile genetyczne osób badanych, informacje na temat próbek oraz dane osób analizujących i zatwierdzających badanie. Do wyniku dołączone są także materiały informacyjne na temat prawidłowego odczytania wyniku oraz metody, jaką wykonywany był test.

Test DNA wystarczy zrobić raz w życiu, aby zyskać spokój i równowagę oraz zadbać o przyszłość rodziny. Nasi konsultanci medyczni pomogą Państwu na każdym etapie realizacji badania – mogą Państwo porozmawiać z nimi 7 dni w tygodniu. 

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo? 11 ważnych elementów

Przedstawiamy 11 ważnych punktów, które zawarte są w raporcie z wynikiem.

Informacje te mają znaczenie zarówno dla pewności testu na ojcostwo, jak i samego wyniku.

1. Numer formularza (np. F-05/PB-01 wydanie …)jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

– numer, jaki używany jest do opracowania protokołu z testu.

Jego nadanie jest konieczne z powodu ustalonych procedur zarządzania jakością, jakie są przyjęte w testDNA Sp. z o.o. Sp. k.

Formularz ten jest określony w Procedurze Badawczej 01, której używa laboratorium do wykonania Państwa zlecenia.

2. Hologram 

– indywidualny znak laboratorium, który umieszczany jest na oryginalnych wynikach.

3. Numer sprawozdania 

– każde zlecenie ma swój indywidualny numer, przy pomocy którego laboratorium zapisuje w swojej dokumentacji.

Nie ma dwóch zleceń o tym samym numerze, co wynika z autorskiego oprogramowania do ewidencjonowania zleceń, którego używa laboratorium.

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

4. Opis stanu próbki 

– próbki, które są przez Państwa dostarczone, sprawdzamy w laboratorium pod kątem ich stanu.

Opis „prawidłowy” to znak, że znalazły się one w laboratorium w stanie bardzo dobrym, czyli bez zanieczyszczeń, np. pleśnią, pokarmem czy nadmierną wilgotnością.

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo
5. Profil genetyczny
 

– „genetyczny odcisk palca”, który dla każdego z nas jest unikalny. Każdy człowiek (z wyjątkiem bliźniąt jednojajowych) ma swój indywidualny profil, na którego podstawie można go zidentyfikować.

Takie profile DNA są przykładowo używane podczas identyfikacji zwłok trudnych do odróżnienia w inny sposób.

Profil genetyczny definiuje się, badając konkretne odcinki DNA (tzw. markery), w których znajdują się powtórzenia motywów nukleotydowych.

Liczbę powtórzeń przedstawia się w formie liczb, które znajdują się na wyniku testu i które Państwo mogą zobaczyć.

Motywy dziedziczy się po ojcu oraz matce, dlatego każdy marker opisuje się za pomocą dwóch liczb.

Prosimy nie sugerować się ustawieniem liczb, ponieważ wynika ono ze specyfiki elektroforezy kapilarnej.

Podczas jej trwania mniejsze fragmenty DNA poruszają się szybciej, dlatego niższe liczby zawsze pojawiają się jako pierwsze w markerze.

6. Marker 

– to kawałek DNA zawierający motywy (nukleotydy o określonej kolejności). Na ich podstawie istnieje możliwość ustalenia profilu DNA oraz zbadania pokrewieństwa osób badanych.

Markery posiadają charakterystyczne nazwy, np.: TPOX, D3S1358. Nazewnictwo takie używane jest na całym świecie.

W naszych testach używa się aż 34 markerów DNA, co sprawia, że wynik jest bardziej dokładny (szczególnie w momencie, kiedy badany jest tylko ojciec oraz dziecko, bez matki).

Marker AMEL jest markerem płci – na jego podstawie wiadomo, czy badana osoba to kobieta czy mężczyzna.

Płeć determinują chromosomy: mężczyzna posiada X,Y natomiast u kobiety jest to X,X.

Marker DYS391 – znajduje się na chromosomie Y (występuje wyłącznie u mężczyzn), dlatego u kobiet w tym markerze nie ma żadnych wartości.

7. Numer próbki 

– to numer danej próbki, który nadaje się tylko raz. Nie może się zdarzyć, żeby do próbki innego klienta przynależał ten sam numer.

Numer nadaje się automatycznie, kiedy próbka zostanie przyjęta do laboratorium i używa się go na każdym etapie badania.

Po numerze ID laboratorium ma możliwość zlokalizowania Twojego zlecenia.jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

8. Opis metody

– w tym miejscu opisane jest dokładnie, na jakich odczynnikach laboratorium wykonuje testy, jakie sprzęty są używane, a także – jaką procedurę badawczą stosuje laboratorium.

 

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

9. Wynik prawdopodobieństwa w ocenie zgodności 

– po skończeniu analizy DNA obliczamy prawdopodobieństwa ojcostwa. Musimy bowiem sprawdzić, jakie prawdopodobieństwo istnieje, że dany mężczyzna jest ojcem biologicznym danego dziecka.

Do obliczeń używane są algorytmy matematyczne, które opierają się na statystyce oraz częstotliwości występowania każdego allelu w danej populacji.

Liczby przedstawione na profilu genetycznym są allelami.

Każda populacja ma ustalone, jak często konkretny allel (czyli liczba) w niej występuje.

Wyliczenia tego typu mogą być wykonane ręcznie, ale w naszym laboratorium używamy do tego specjalnego oprogramowania.

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminalistyki mówią, że wynik potwierdzający ojcostwo z bardzo wysokim prawdopodobieństwem wynosi powyżej 99,9999%.

Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo ojcostwa, jeśli dochodzi do wykluczenia, wynosi 0%.

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

 

10. Informacja o jednostce wykonującej test 

– szczegółowe dane o laboratorium. Są one spójne z tymi, które zapisano w księdze rejestrowej naszego podmiotu leczniczego.

11. Podpisy osób wykonujących i zatwierdzających test 

– wyniki opracowują i autoryzują ludzie, którzy nie tylko posiadają wykształcenie oraz doświadczenie w biologii molekularnej, ale są także po przebytym szkoleniu w określonym trybie.

Dodatkowo osoby te muszą uzyskać pozytywną ocenę wystawioną przez przełożonego. Osoby autoryzujące wyniki testów DNA mają specjalne upoważnienia, by móc to robić.

Gdzie zrobić test na ojcostwo? Badanie na ojcostwo w najbliższej przychodni

Wystarczy skontaktować się z nami i umówić dogodny termin wizyty. Dzięki współpracy z ponad 250 przychodniami, pacjent może wybrać placówkę blisko swojego miejsca zamieszkania. Sprawdź adresy przychodni w całej Polsce > Możesz również umówić wizytę mobilnej pielęgniarki, która przyjedzie pod wskazany adres i pobierze próbki w domu lub zamówić zestaw do samodzielnego pobrania materiału i własnoręcznie pobrać wymaz, który zostanie odebrany przez bezpłatnego kuriera zamówionego na polecenie laboratorium.

1. Wybierz termin rozwiń

Wybierz datę

Wybierz preferowane godziny

2. Wybierz przychodnię rozwiń

Telefon: Adres:
Tel: (23) 682 67 78 Ciechanów, Ul Spółdzielcza 2
Tel: (29) 642 30 02 Ostrów Mazowiecka, ul. Słowackiego 6
Tel: (24) 386 21 13 Płock, ul. Dworcowa 2
Tel: (48) 386 13 05 Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 62 70 Warszawa, ul. Cybernetyki 7
Tel: (25) 740 52 15 Siedlce, ul. Floriańska 57
Tel: (25) 740 50 33 Garwolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel: (48) 685 51 82 Grójec, ul. Olimpijska 8
Tel: (29) 642 30 82 Ostrołęka, ul. Pileckiego 14
Tel: (22) 100 69 94 Legionowo, ul. Sowińskiego 4
Tel: (48) 386 17 07 Kozienice, ul. Lubelska 40
Tel: (24) 386 21 13 Płońsk, ul. Grunwaldzka 11A
Telefon: Adres:
(32) 445 04 13 Katowice, ul. Bocheńskiego 38A
Tel: (32) 445 30 53 Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 01 19 Cieszyn, u. Frysztacka 20
Tel: (34) 343 01 17 Częstochowa, ul. Andersa 12
Tel: (32) 445 09 23 Gliwice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 700 73 09 Rybnik, ul. Parkowa 4a
Tel: (33) 488 05 05 Ustroń, ul. Stawowa 2A
Tel: (32) 445 06 99 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 8
Tel: (33) 488 00 97 Bielsko Biała, ul. Pszenna 11
Tel: (32) 445 38 46 Jastrzębie Zdrój, ul. Dworcowa 1D
Tel: (32) 790 95 44 Racibórz, Ul. Kolejowa 19A
Tel: (34) 390 53 66 Lubliniec, ul. Mickiewicza 14
Tel: (32) 763 39 38 Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego 2
Tel: (32) 790 53 23 Mikołów, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 763 40 45 Czechowice-Dziedzice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 760 70 67 Pszczyna, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 700 73 09 Żory, ul.Wojska Polskiego 3 C
Tel: (32) 445 04 13 Będzin, ul. Małobądzka 141
Tel: (32) 616 40 63 ul. Grunwaldzka 235 43-600 Jaworzno
Tel: (32) 445 02 61 Tychy, ul. Łabędzia 67/18
Telefon: Adres:
Tel: (61) 27 941 03 Poznań, ul. Słowackiego 28A
Tel: (62) 501 35 15 Kalisz, ul. Majkowska 13a
Tel: (61) 415 13 50 Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńska 9
Tel: (67) 350 53 04 Piła, ul. Matwiejewa 6
Tel: (95) 783 55 03 Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 14
Tel.: (67) 345 04 03 Gołańcz, ul. Libelta 4
Tel: (63) 220 23 53 Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Tel: (63) 220 23 09 Konin, ul. Fryderyka Chopina 23A
Tel: (62) 501 47 99 Kępno, ul. Mickiewicza 12
Tel: (62) 501 45 11 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 28
Tel: (62) 590 30 38 Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 45 11 Krotoszyn, ul. Wojciechowskiego 3
Teł: (63) 220 23 53 Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel: (61) 279 41 03 Września, ul. Piastów 16
Tel: (61) 279 41 03 Kościan, ul. Nacławska 15
Telefon: Adres:
Tel: (94) 716 65 80 Biały Bór, ul. Nadrzeczna 2a/1
Tel: (94) 716 65 05 Darłowo, ul. M.C. Skłodowskiej 32
Tel: (94) 716 63 53 Drawsko Pomorskie, ul. Polna 1
Tel:(91) 852 23 02 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 66/68
Tel: (94) 716 63 33 Szczecinek, ul. Kilińskiego 7
Tel: (67) 345 03 00 Wałcz, ul. Piastowska 3
tel. (94) 716 64 08 Dębno, ul. Kościuszki 48
Tel. (94) 716 63 50 Koszalin, ul. Traugutta 31/3
Tel. (91) 852 28 08 Świnoujście, ul. Piłsudskiego 23-25
Tel: (91) 831 09 03 Gryfice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
Tel: (95) 737 24 03 Myślibórz, ul. Kościelna 15
Tel: (91) 886 94 32 Kamień Pomorski, ul. Kopernika 28
Tel: (91) 852 23 02 Goleniów, ul. Partyzantów 11
Tel: (91) 852 23 02 Stargard, ul. Kilińskiego 3
Telefon: Adres:
Tel: (85) 674 99 06 Białystok, ul. Dziesięciny 12
Tel: (87) 735 14 05 Suwałki, ul. Młynarskiego 9
Tel: (87) 735 14 09 Augustów, ul. Chreptowicza 1
Tel: (86) 225 24 54 Grajewo, Osiedle Południe 9
Tel: (85) 674 94 92 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 93 04 Mońki, ul. Wojska Polskiego 42
Tel: (86) 225 24 54 Grajewo, ul. Kolejowa 8
Telefon: Adres:
Tel: (83) 410 20 44 Biała Podlaska, ul. Królowej Jadwigi 2
(82) 592 21 03 Chełm, ul. Lipowa 27
Tel: (81) 451 12 10 Lublin, ul. Przyjaźni 13
Tel: (84) 534 33 38 Zamość, ul. Jasna 14
Tel: (84) 534 35 60 Hrubieszów, Ul. Leśmiana 28
(81) 460 81 02 Kraśnik, Ul. Zygmunta Krasińskiego 16/6
Tel. (83) 410 22 28 Parczew, ul. 11 listopada 48
Tel. (81) 451 11 75 Puławy, ul. Centralna 15
Tel. (25) 740 56 02 Łuków, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 65 Tomaszów Lubelski, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 12 10 Lubartów, ul. Mickiewicza 3-5
Tel: (84) 534 35 65 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 18
Telefon: Adres:
Tel: (56) 640 00 93 Brodnica, ul.Kopernika 8
(52) 569 12 70 Bydgoszcz, ul. Karłowicza 3-5
Tel: (56) 640 05 70 Grudziądz, ul. Klasztorna 9/11
Tel: (52) 569 18 85 Inowrocław, ul. Dworcowa 71
(56) 690 40 99 Toruń, ul. Stefana Srebrnego 1
Tel: (54) 412 68 33 Włocławek, ul. Zduńska 2
Tel: (56) 690 43 39 Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 3A
Tel: (54) 444 32 00 Ciechocinek, ul. Marii Konopnickiej 37
Tel: (56) 690 41 48 Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska
Tel: (52) 552 35 05 Świecie, ul. Bydgoska 1
Tel: (54) 412 41 03 Lipno, ul. Kościuszki 21
Tel: (54) 412 41 03 Wielgie, ul. Starowiejska 10
Telefon: Adres:
Tel: (18) 521 10 24 Bukowina Tatrzańska; ul. Długa 145
Tel: (18) 521 11 49 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 12 75 Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 14
Tel: (33) 488 04 25 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 56
Tel:(14) 696 02 80 Tarnów, ul. Niepodległości 3a
Tel: (18) 521 10 24 Krynica Zdrój, ul. Reymonta 21
Tel: (12) 444 69 73 Kraków, ul. Kościuszki 44
Tel: (12) 444 69 73 Kraków, ul. Mehoffera 6
Tel: (12) 443 19 80 Krzeszowice, ul. Stolarska 1
Tel. (18) 521 10 74 Zakopane, ul. Orkana 6
Tel: (33) 488 04 25 Wadowice, osiedle Kopernika 10B
Tel: (12) 444 69 73 Wieliczka, ul. Wincentego Pola 4a
Telefon: Adres:
Tel: (52) 569 14 40 Chojnice, Ul. Mickiewicza 3
Tel: (58) 746 35 30 Gdynia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 728 29 70 Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel: (59) 722 84 24 Słupsk, ul. Juliusza Kossaka 22
Tel:(58) 350 91 25 Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 08 Czarne, Plac Wolności 10
Tel: (55) 621 23 90 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 20/1
Tel: (55) 621 20 20 Malbork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 97 Starogard Gdański, ul. Skarszewska 10A
Tel: (59) 722 84 24 Człuchów, Os. Wazów 8
Tel: (58) 728 29 70 Samborska 21A
Tel: (59) 722 84 40 Bytów, ul. Lęborska 11
Tel: (58) 728 29 70 Puck, I Armii Wojska Polskiego 27
Tel: (59) 722 84 24 Ustka, ul. Mickiewicza 12
Tel: (59) 722 84 40 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Telefon: Adres:
Tel: (55) 621 23 44 Elbląg, ul. Nowowiejska 7
Tel: (89) 627 13 10 Olsztyn, ul. Wioślarska 4
Tel: (89) 627 16 07 Szczytno, ul. Chrobrego 10
Tel: (89) 627 13 33 Ostróda, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 14 12 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 1A
Tel: (23) 682 68 67 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (89) 627 13 10 Bartoszyce, ul. Andrzeja Wajdy 10
Tel: (55) 621 23 44 Braniewo, ul. Żeromskiego 14a
Tel: (89) 627 14 12 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8
Tel: (87) 735 13 18 Ełk ul. Nadjeziorna 23/A2
Telefon: Adres:
Tel: (15) 687 74 09 Gorzyce, ul. Piłsudskiego 17
(16) 736 10 42 Przemyśl, ul. Opalińskiego 13
Tel: (17) 778 81 06 Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 687 73 90 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 36
Tel. (14) 696 02 56 Sanok, ul. Przemyska 24
Tel: (13) 444 00 41 Krosno, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 10 42 Jarosław, ul. Poniatowskiego 53
Telefon: Adres:
Tel: (75) 610 63 12 Jelenia Góra, ul. Zielona 6/1
Tel: (76) 742 85 73 Legnica, ul. Piekarska 7
Tel:(74) 660 61 15 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 22-23
Tel: (71) 723 78 74 Wrocław, Ul. Kunickiego 37A
Tel: (71) 723 00 56 Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 63 80 Kłodzko, Ul. Wojska Polskiego 18
Tel: (71) 723 02 89 Bystrzyca, Ul. Chrobrego 14
Tel. (76) 742 85 73 Legnica, ul. Biegunowa 2
Tel: (71) 723 00 56 Ślęza, ul. Przystankowa 2
Tel. (71) 723 78 74 Wrocław, ul. Trwała 7
Tel: (74) 660 65 09 Świdnica, ul. Kliczkowska 37
Tel: (71) 723 74 32 Oleśnica, ul. Gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 742 85 65 Złotoryja, ul. Rynek 5/2
Tel: (75) 610 63 12 Kamienna Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tel: (76) 742 85 73 Jawor, ul. Piłsudskiego 10
Telefon: Adres:
Tel: (41) 519 652 379 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a
Tel: (41) 241 23 70 Ostrowiec Świętokrzyski, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 21 45 Starachowice, ul. Jana Pawła II 1
Tel: (41) 241 24 46 Końskie, ul. Południowa 1
Tel: (41) 241 24 43 Jędrzejów, ul. Małogoska 25
Tel: (41) 312 45 60 Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 33
Tel: (41) 260 80 67 Włoszczowa, ul. Mleczarska 11
Telefon: Adres:
Tel: (77) 543 09 04 Kędzierzyn Koźle, ul. Czerwińskiego 3
Tel: (77) 543 09 08 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20
Tel: (77) 547 48 60 Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 543 09 32 Prudnik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 43 88 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 88 Opole, ul. Kościuszki 2
Telefon: Adres:
Tel: (24) 361 73 60 Kutno, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 71 11 Łódź, ul. Kniaziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 00 Piotrków Trybunalski, ul. Polna 13/13A
Tel: (44) 744 13 66 Radomsko, ul. Mickiewicza 29
Tel: (46) 816 60 26 Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 13 03 Tomaszów Mazowiecki, ul. Barlickiego 15
Tel: (44) 744 13 38 Bełchatów, ul. Edwardów 2A
Tel: (43) 656 44 96 Wieluń, ul J.Żubr 30
Tel: (43) 655 74 22 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 10
Tel: (42) 299 74 72 Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
Tel: (42) 279 71 11 Pabianice, ul. Warszawska 6
Telefon: Adres:
Tel: (68) 422 70 40 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Tel: (65) 619 32 18 Wschowa, ul. Zygmunta Starego 4
Tel: (95) 783 54 05 Gorzów Wielkopolski, ul. Łużycka 7
Tel: (68) 411 13 10 Żary, ul. Strzelców 10
Tel: (95) 783 54 05 Strzelce Krajeńskie, al. Wolności 9K
3. Podaj dane rozwiń

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, na podstawie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testDNA Ekspertyzy Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000837178, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”

4.5/5 - (2 głosów / głosy)

Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz