Jakie informacje będzie zawierał Państwa wynik testu na ojcostwo?

Wykonując badanie w testDNA, uzyskają Państwo jednoznaczny rezultat. Może on być wykorzystany w sądzie, m.in. w sprawach o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa. Wyniki honorowane są nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jak wygląda wynik testu na ojcostwo i co jeszcze warto wiedzieć?

Tego dowiesz się z artykułu:

Do czego można wykorzystać wynik testu na ojcostwo?

Wynik testu na ojcostwo może przydać się Państwu między innymi jako:

  • dowód w sądzie (np. w sprawie o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa) ? stawienie się na rozprawie z gotowym rezultatem bardzo często pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Sądy rzadko same kierują na badania DNA, a wydawanie wyroku na podstawie zeznań świadków, zdjęć i innych tego rodzaju dowodów nierzadko trwa naprawdę długo i wymaga kilku rozpraw. Posiadanie wyniku testu przed rozprawą często pozwala też zaoszczędzić pieniądze ? każda rozprawa kosztuje, a jeśli sąd skieruje na badanie, będzie ono droższe niż wykonane prywatnie.
  • dowód dla prokuratora, gdy minął termin na zaprzeczenie ojcostwa lub gdy chcą Państwo złożyć wniosek o zaprzestanie płacenia alimentów ? żeby prokurator mógł rozpocząć postępowanie, potrzebuje pewności, że będzie ono zasadne. Taką pewność daje mu wynik testu na ojcostwo. Co ważne: prokuratura sama często zaleca wcześniejsze wykonanie badania DNA.
  • upewnienie się przed podjęciem ważnej decyzji życiowej ? np. o uznaniu ojcostwa, rozwodzie czy przepisaniu spadku. Pewność, jaką daje wynik badania, daje szansę na odpowiednie pokierowanie swoim życiem i rozwianie wątpliwości.

Ważne! Zgodnie z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku, wyniki badań laboratoryjnych mogą być wykorzystane przez organ ścigania i wymiaru sprawiedliwości tylko w sytuacji, gdy laboratorium posiada Akredytację na zgodność normą PN-EN ISO/IEC 17025.

To dlatego tak ważne jest, aby wykonać badanie w laboratorium akredytowanym i aby wynik był wydany zgodnie z odpowiednimi normami.

Jakie informacje zawiera wynik testu na ojcostwo?

Po wykonaniu testu na ojcostwo w testDNA Sp. z o.o. Sp. k. otrzymają Państwo pewny i jednoznaczny wynik. Jego postać to kilkustronicowy raport, na którym znajdują się m.in profile genetyczne osób badanych, informacje na temat próbek oraz dane osób analizujących i zatwierdzających badanie. Do wyniku dołączone są także materiały informacyjne na temat prawidłowego odczytania wyniku oraz metody, jaką wykonywany był test.

Test DNA wystarczy zrobić raz w życiu, aby zyskać spokój i równowagę oraz zadbać o przyszłość rodziny. Nasi konsultanci medyczni pomogą Państwu na każdym etapie realizacji badania – mogą Państwo porozmawiać z nimi 7 dni w tygodniu. 

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo? 11 ważnych elementów

Przedstawiamy 11 ważnych punktów, które zawarte są w raporcie z wynikiem.

Informacje te mają znaczenie zarówno dla pewności testu na ojcostwo, jak i samego wyniku.

1. Numer formularza (np. F-05/PB-01 wydanie …)jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

– numer, jaki używany jest do opracowania protokołu z testu.

Jego nadanie jest konieczne z powodu ustalonych procedur zarządzania jakością, jakie są przyjęte w testDNA Sp. z o.o. Sp. k.

Formularz ten jest określony w Procedurze Badawczej 01, której używa laboratorium do wykonania Państwa zlecenia.

2. Hologram 

– indywidualny znak laboratorium, który umieszczany jest na oryginalnych wynikach.

3. Numer sprawozdania 

– każde zlecenie ma swój indywidualny numer, przy pomocy którego laboratorium zapisuje w swojej dokumentacji.

Nie ma dwóch zleceń o tym samym numerze, co wynika z autorskiego oprogramowania do ewidencjonowania zleceń, którego używa laboratorium.

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

4. Opis stanu próbki 

– próbki, które są przez Państwa dostarczone, sprawdzamy w laboratorium pod kątem ich stanu.

Opis „prawidłowy” to znak, że znalazły się one w laboratorium w stanie bardzo dobrym, czyli bez zanieczyszczeń, np. pleśnią, pokarmem czy nadmierną wilgotnością.

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo
5. Profil genetyczny
 

– „genetyczny odcisk palca”, który dla każdego z nas jest unikalny. Każdy człowiek (z wyjątkiem bliźniąt jednojajowych) ma swój indywidualny profil, na którego podstawie można go zidentyfikować.

Takie profile DNA są przykładowo używane podczas identyfikacji zwłok trudnych do odróżnienia w inny sposób.

Profil genetyczny definiuje się, badając konkretne odcinki DNA (tzw. markery), w których znajdują się powtórzenia motywów nukleotydowych.

Liczbę powtórzeń przedstawia się w formie liczb, które znajdują się na wyniku testu i które Państwo mogą zobaczyć.

Motywy dziedziczy się po ojcu oraz matce, dlatego każdy marker opisuje się za pomocą dwóch liczb.

Prosimy nie sugerować się ustawieniem liczb, ponieważ wynika ono ze specyfiki elektroforezy kapilarnej.

Podczas jej trwania mniejsze fragmenty DNA poruszają się szybciej, dlatego niższe liczby zawsze pojawiają się jako pierwsze w markerze.

6. Marker 

– to kawałek DNA zawierający motywy (nukleotydy o określonej kolejności). Na ich podstawie istnieje możliwość ustalenia profilu DNA oraz zbadania pokrewieństwa osób badanych.

Markery posiadają charakterystyczne nazwy, np.: TPOX, D3S1358. Nazewnictwo takie używane jest na całym świecie.

W naszych testach używa się aż 34 markerów DNA, co sprawia, że wynik jest bardziej dokładny (szczególnie w momencie, kiedy badany jest tylko ojciec oraz dziecko, bez matki).

Marker AMEL jest markerem płci – na jego podstawie wiadomo, czy badana osoba to kobieta czy mężczyzna.

Płeć determinują chromosomy: mężczyzna posiada X,Y natomiast u kobiety jest to X,X.

Marker DYS391 – znajduje się na chromosomie Y (występuje wyłącznie u mężczyzn), dlatego u kobiet w tym markerze nie ma żadnych wartości.

7. Numer próbki 

– to numer danej próbki, który nadaje się tylko raz. Nie może się zdarzyć, żeby do próbki innego klienta przynależał ten sam numer.

Numer nadaje się automatycznie, kiedy próbka zostanie przyjęta do laboratorium i używa się go na każdym etapie badania.

Po numerze ID laboratorium ma możliwość zlokalizowania Twojego zlecenia.jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

8. Opis metody

– w tym miejscu opisane jest dokładnie, na jakich odczynnikach laboratorium wykonuje testy, jakie sprzęty są używane, a także – jaką procedurę badawczą stosuje laboratorium.

 

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

9. Wynik prawdopodobieństwa w ocenie zgodności 

– po skończeniu analizy DNA obliczamy prawdopodobieństwa ojcostwa. Musimy bowiem sprawdzić, jakie prawdopodobieństwo istnieje, że dany mężczyzna jest ojcem biologicznym danego dziecka.

Do obliczeń używane są algorytmy matematyczne, które opierają się na statystyce oraz częstotliwości występowania każdego allelu w danej populacji.

Liczby przedstawione na profilu genetycznym są allelami.

Każda populacja ma ustalone, jak często konkretny allel (czyli liczba) w niej występuje.

Wyliczenia tego typu mogą być wykonane ręcznie, ale w naszym laboratorium używamy do tego specjalnego oprogramowania.

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminalistyki mówią, że wynik potwierdzający ojcostwo z bardzo wysokim prawdopodobieństwem wynosi powyżej 99,9999%.

Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo ojcostwa, jeśli dochodzi do wykluczenia, wynosi 0%.

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

 

10. Informacja o jednostce wykonującej test 

– szczegółowe dane o laboratorium. Są one spójne z tymi, które zapisano w księdze rejestrowej naszego podmiotu leczniczego.

11. Podpisy osób wykonujących i zatwierdzających test 

– wyniki opracowują i autoryzują ludzie, którzy nie tylko posiadają wykształcenie oraz doświadczenie w biologii molekularnej, ale są także po przebytym szkoleniu w określonym trybie.

Dodatkowo osoby te muszą uzyskać pozytywną ocenę wystawioną przez przełożonego. Osoby autoryzujące wyniki testów DNA mają specjalne upoważnienia, by móc to robić.


4.5/5 - (2 votes)

Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz