Certyfikaty potwierdzające jakość badań

Jakość wykonywanych analiz jest dla nas kwestią kluczową, dlatego też laboratorium stale poddawane jest kontrolom jakości przeprowadzanym zarówno przez polskie jak i zagraniczne jednostki certyfikujące. Laboratorium może okazać się dokumentami, które potwierdzają wiarygodność oraz pewność wydawanych wyników oraz wiarygodność firmy:

  • Akredytacja PCA, Nr AB 1618, sprawdź dokładny zakres akredytacji >>>
  • Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Sądowej (GEDNAP 64 i 65 z 2023 roku)
  • International Society for Forensic Genetics (ISFG z 2022 roku)
  • Międzynarodowy program badania biegłości Collaborative Testing Service (CTS)
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL)
  • Oznaczenie certyfikatem CE
  • Certyfikat Rzetelności Programu Rzetelna Firma
  • Członkostwo w Regionalnej Izbie Gospodarczej

Akredytacja PCA, Nr AB 1618
testDNA Sp. z o.o to laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji [w zakresie: Analiza pokrewieństwa, Analiza polimorfizmu DNA z wykorzystaniem układu STR. Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną] / [w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025, [Nr AB 1618]. Poszczególne etapy pracy w laboratorium są zatem wykonywane i nadzorowane zgodnie z surowymi kryteriami stawianymi przez tę normę. Więcej o akredytacji 
Certyfikat International Society for Forensic Genetics (ISFG)
International Society for Forensic Genetics (ISFG) jest międzynarodowym stowarzyszeniem promującym wiedzę naukową w dziedzinie analiz genetycznych realizowanych na potrzeby medycyny sądowej. Prestiżowy certyfikat ISFG posiadają tylko nieliczne laboratoria realizujące testy na ustalenie ojcostwa. Jest to więc jeden z najważniejszych dokumentów potwierdzających jakość przeprowadzanych analiz genetycznych.
Certyfikat GEDNAP
Certyfikat GEDNAP (German DNA Profiling Group) jest dokumentem potwierdzającym wiarygodność laboratorium i wysoką jakość wykonywanych przez niego analiz. Przyznają go niemieckie Instytuty Kryminalistyki i Medycyny Sądowej. Na całym świecie stanowi rekomendację jakości badań DNA.
Międzynarodowy program badania biegłości Collaborative Testing Service (CTS)
 Laboratorium uczestniczyło w międzynarodowym programie badania biegłości CTS. Uzyskało zgodność wyników 100% w zakresie profilowania DNA w testach na ojcostwo z wymazów z policzka oraz z próbek śladowych. Potwierdza to rzetelność, bezstronność wykonywanych badań oraz pewność wydawanych wyników. Więcej o programie CTS

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL)
Laboratorium wpisane jest do ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. KIDL zrzesza laboratoria diagnostyczne, w tym laboratoria wykonujące analizy genetyczne. Jest organem samorządowym, zajmującym się organizacją i porządkowaniem diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. 

Oznaczenie certyfikatem CE
Wymazówki, na które zostaje pobierany materiał do badań DNA, są wykonane według unikalnego patentu naszej firmy. Jakość procesu wytworzenia i sterylizacja jest potwierdzona przez TÜV CERT/Rheinland (spełnia wymagania normy DIN/EN/ISO 9001:2000). Dzięki temu mamy prawo używać oznaczenia CE na naszych zestawach do pobrania próbek (numer 0197) DNA. 

Certyfikat Rzetelności Programu Rzetelna Firma
 Program Rzetelna Firma potwierdza terminowość płatniczą firmy oraz kreuje pozytywny wizerunek zrzeszonych w nim przedsiębiorców. Certyfikat Rzetelności  wystawiany przez Krajowy Rejestr Długów i opublikowany online stanowi potwierdzenie wiarygodności i przejrzystość finansowej firmy.

Sympozja i szkolenia

 

Członkostwo w Regionalnej Izbie Gospodarczej

test na ojcostwo z certyfikatem, testy na ojcostwo z certyfikatem

.


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz