Zespół testDNA |
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA
Pon-pt. 7.00-22.00, Weekendy i święta: 9.00-21.00

Zespół testDNA

Kadra testDNA to przede wszystkim specjaliści z różnych dziedzin (eksperci m.in. z zakresu kryminalistyki, lekarze, biotechnolodzy, diagności), a także pracownicy, którzy codziennie dbają o Państwa potrzeby, zlecone badanie, ciągły rozwój firmy czy również usprawnienie całego procesu zarządzania. Prawie 13 letnie doświadczenie w wykonywaniu badań, przyznane certyfikaty oraz codzienne rozmowy z naszymi klientami sprawiają, że warto nam zaufać.

Dział laboratoryjny:.

 

Prokurat-1mgr Barbara Prokurat

Dyrektor ds. operacyjnych

Z zawodu biotechnolog. Studia ukończyła w 2003 r. na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją Genetyka Molekularna. Od 2012r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakresu ustalania ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. Regularnie opracowuje ekspertyzy na zlecenie polskich sądów i prokuratury oraz policji. Z marką testDNA związana od 2004 roku. Prywatnie żona, mama dwójki małych dzieci, miłośniczka książek i  dobrego kina..

 

 

Dr Paulina Wolańska-Nowak

Ekspert ds. identyfikacji osobniczej i kryminalistyki

Z zawodu biolog molekularny. Studia ukończyła w 1982 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją Biofizyka. Doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu genetyki sądowej. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Specjalista laboratoryjnej genetyki sądowej i biegła sądowa z listy Sądu Okręgowego w Krakowie. Zobacz publikacje naukowe >

Prywatnie żona, mama dwójki dorosłych dzieci, miłośniczka skandynawskich kryminałów i dobrej kuchni.

 
 
mgr Krystyna Szymczyk

Diagnosta laboratoryjny

Z zawodu biotechnolog. Studia ukończyła w 2011 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie studentka studiów podyplomowych z zakresu Analityki Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Sosnowcu. Z marką testDNA związana od 2012 roku.

Prywatnie żona, szczęśliwa matka małego dziecka, posiadaczka wesołego psa rasy bokser.W wolnym czasie interesuje się czytaniem książek, aktywnym spędzaniem czasu z rodziną i psem oraz gotowaniem.

.

 
 

Sojamgr Anna Soja

Diagnosta laboratoryjny

Zawód- biolog. Studia ukończyła w 2002 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2008 została absolwentem Studiów Podyplomowych z Biologii Molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 13 lat związana z pracą laboratoryjną..

Prywatnie miłośniczka zwierząt, szczęśliwa posiadaczka dwóch słodkich sierściuchów (dachowców), wielbicielka motocykli i szybkiej jazdy, miłośniczka podróżowania, turystyki pieszej i górskich przestrzeni..

 

 

jakobczyk.net

mgr Justyna Pietrasik

Diagnosta laboratoryjny

Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku biologia w 2012 roku. W 2016 roku została absolwentką studiów podyplomowych w zakresie analityki medycznej na Śląskim Uniwersyteci Medycznym.

.Fanka kolarstwa szosowego. Miłośniczka morza i greckiej kuchni.

.

.

Współpracują z nami:

 

  

Wiechec

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć

Spec­jal­ista położnictwa i ginekologii

W lat­ach 2008?2009 pra­cował jako lekarz spec­jal­ista (Spe­cial­ist Reg­is­trar) w Odd­ziale Medy­cyny Płodowej (Cen­tre of Fetal Care) Impe­r­ial Col­lege Health­care, Queen Charlote?s and Chelsea Hos­pi­tal, Lon­dyn, Wielka Bry­ta­nia. Jest autorem i współau­torem 18 pub­likacji w zakre­sie położnictwa, ginekologii i ultra­sono­grafii. Współau­tor opra­cow­a­nia tech­nicznego nowa­torskiej metody bada­nia serca płodu w pier­wszym trymestrze ciąży w try­bie STIC color. Jest Prze­wod­niczą­cym Sekcji Ginekologii, Położnictwa i Diag­nos­tyki Pre­na­tal­nej Pol­skiego Towarzystwa Ultra­sono­graficznego od 2014 roku.

 

PoludniewskiDr n. med. Grzegorz Południewski

Spec­jal­ista ginekologii i położnictwa

Do 2000 roku zatrud­niony jako adi­unkt w Insty­tu­cie Położnictwa i Ginekologii. Absol­went Akademii Medy­cznej w Białym­stoku. Autor pub­likacji i książek skierowanych do młodzieży doty­czą­cych zakresu zdrowia sek­su­al­nego i antykon­cepcji oraz pro­mocji zdrowia. Aktu­al­nie prowadzi pry­watną prak­tykę lekarską. Zain­tere­sowa­nia zawodowe to przede wszys­tkim antykon­cepcja, nowoczesne prowadze­nie ciąży, pro­fi­lak­tyka nowot­worów czy też lecze­nie niepłod­ności. Propagowanie wiedzy z obszaru zdrowia repro­duk­cyjnego i sek­su­al­nego.

.

.

Dział Obsługi klienta, marketingu i administracji:

Siedlinska

Magdalena Siedlińska

Kierownik Dzi­ału

Obsługi Klienta

Elwira

Elwira Posłajko

Kierownik Dzi­ału 

Marketingu

Agnieszka

Agnieszka Bajerska

Kierownik Dzi­ału 

Administracji

 

Zobacz też: Sympozja i szkolenia


Zadzwoń teraz
Napisz na czacie