Testy na pokrewieństwo – zastosowanie badań DNA

Badania genetyczne nie obejmują tylko testów na ojcostwo. Pokrewieństwo można sprawdzić zarówno między przypuszczalnym ojcem i dzieckiem, jak i między pozostałymi członkami rodziny. Takie badania bardzo często wykonujemy w sytuacji, gdy domniemany ojciec dziecka nie może uczestniczyć w teście na ojcostwo.

Analiza materiału genetycznego krewnych pozwala wtedy na pośrednie ustalenie ojcostwa. Badania te znajdują również zastosowanie, gdy potrzebny jest wiarygodny dowód w sprawach spadkowych i alimentacyjnych.

W swojej praktyce spotkaliśmy się z wieloma przypadkami, w których testy DNA dały pewną odpowiedź na pytanie o więzy rodzinne pomiędzy konkretnymi osobami.

Najczęściej wykonywaliśmy testy na pokrewieństwo celem sprawdzenia następujących relacji biologicznych:

  • czy dziecko jest spokrewnione z rodziną ojca
  • czy wnuki są spokrewnione z dziadkami
  • czy dwaj bracia mają tego samego ojca
  • czy dwie siostry mają tego samego ojca
  • czy rodzeństwo ma tych samych rodziców (zarówno matkę i ojca)
  • czy bratanek jest spokrewniony ze swoim wujkiem (bratem ojca)

Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia. Przed wykonaniem badania pokrewieństwa zawsze najpierw zapoznajemy się z sytuacją danego pacjenta, tak aby potem móc wybrać dla niego najkorzystniejsze rozwiązanie.

 

.


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu: Pon-pt: 7:00 – 22:00 Weekendy i święta: 9:00 – 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Emilia Mazur

mgr Emilia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klaudia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz