Test na ojcostwo na podstawie mikrośladów – czy jest wiarygodny?

Test ojcostwa można wykonać nie tylko na podstawie wymazu. Inną formą analizy jest tzw. badanie mikrośladów zawierających materiał genetyczny. Może to być kawałek paznokcia, zużyta maszynka do golenia, dziecięcy smoczek. Ważne, by udało się z tych materiałów wyodrębnić DNA.

Czy testy na ojcostwo przeprowadzone na podstawie mikrośladów są wiarygodne?
Jak można sprawdzić ojcostwo? Jak wygląda procedura pobrania mikrośladów do testów na ojcostwo?
O czym należy pamiętać podczas pobierania próbek mikrośladowych do testów na ojcostwo?
Jak szybko dostępne są wyniki testu na ojcostwo po pobraniu próbek mikrośladowych?

Czy testy ojcostwa przeprowadzone na podstawie mikrośladów są wiarygodne?

Badania na ojcostwo przeprowadzone na podstawie mikrośladów jest tak samo wiarygodne, jak badanie na podstawie mikrośladów. Ogółem wiarygodność analiz DNA sięga 99,9%. Znaczenie ma nie rodzaj próbek, a możliwość wyodrębnienia z nich materiału genetycznego. W przypadku mikrośladów jest to trudniejsze, jednak samo DNA jest dokładnie takie samo – oczywiście, o ile próbka nie zostanie zanieczyszczona.

Jak można sprawdzić ojcostwo? Jak wygląda procedura pobrania mikrośladów do testu ojcostwa?

Procedura pobrania mikrośladów do testu DNA na ojcostwo polega na odpowiednim zabezpieczeniu materiału, na którym znajduje się DNA. Nie należy brać przedmiotów zawierających mikroślady bezpośrednio do rąk – można to zrobić poprzez rękawiczki. Materiał do analizy umieszcza się w papierowej torebce i jak najszybciej przesyła do laboratorium. Należy pamiętać o tym, że materiał powinien trafić do badania w maksymalnie 24 godziny.

O czym należy pamiętać podczas pobierania próbek mikrośladowych do testu ojcostwa?

Materiał zawierający mikroślady jest nietrwały, dlatego też łatwo jest o jego zawilgocenie czy zniszczenie. Musi być odpowiednio zabezpieczony przed transportem do laboratorium. Jeśli będzie zanieczyszczony, wynik testu na ojcostwo może okazać się niewiarygodny. Pobieranie próbek mikrośladów wymaga ostrożności – w razie wątpliwości, w jaki sposób pobrać materiał, warto skontaktować się z wybranym laboratorium.

Jak szybko dostępne są wyniki testu ojcostwa po pobraniu próbek mikrośladowych?

Badania mikrośladów wymagają wyodrębnienia DNA, co zwykle jest nieco trudniejsze niż w przypadku wymazu. Z tego też powodu na wynik badania DNA czeka się maksymalnie 14 dni. Czas ten liczony jest od dnia, w którym próbka z mikrośladami trafi do analizy.