Jakie informacje będzie zawierał Państwa wynik testu na ojcostwo?

Wykonując badanie w testDNA, uzyskają Państwo jednoznaczny rezultat. Może on być wykorzystany w sądzie, m.in. w sprawach o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa. Wyniki honorowane są nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jak wygląda wynik testu na ojcostwo i co jeszcze warto wiedzieć?

Tego dowiesz się z artykułu:

Do czego można wykorzystać wynik testu na ojcostwo?

Wynik testu na ojcostwo może przydać się Państwu między innymi jako:

  • dowód w sądzie (np. w sprawie o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa) – stawienie się na rozprawie z gotowym rezultatem bardzo często pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Sądy rzadko same kierują na badania DNA, a wydawanie wyroku na podstawie zeznań świadków, zdjęć i innych tego rodzaju dowodów nierzadko trwa naprawdę długo i wymaga kilku rozpraw. Posiadanie wyniku testu przed rozprawą często pozwala też zaoszczędzić pieniądze ? każda rozprawa kosztuje, a jeśli sąd skieruje na badanie, będzie ono droższe niż wykonane prywatnie.
  • dowód dla prokuratora, gdy minął termin na zaprzeczenie ojcostwa lub gdy chcą Państwo złożyć wniosek o zaprzestanie płacenia alimentów – żeby prokurator mógł rozpocząć postępowanie, potrzebuje pewności, że będzie ono zasadne. Taką pewność daje mu wynik testu na ojcostwo. Co ważne: prokuratura sama często zaleca wcześniejsze wykonanie badania DNA.
  • upewnienie się przed podjęciem ważnej decyzji życiowej – np. o uznaniu ojcostwa, rozwodzie czy przepisaniu spadku. Pewność, jaką daje wynik badania, daje szansę na odpowiednie pokierowanie swoim życiem i rozwianie wątpliwości.

Ważne! Zgodnie z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku, wyniki badań laboratoryjnych mogą być wykorzystane przez organ ścigania i wymiaru sprawiedliwości tylko w sytuacji, gdy laboratorium posiada Akredytację na zgodność normą PN-EN ISO/IEC 17025.

To dlatego tak ważne jest, aby wykonać badanie w laboratorium akredytowanym i aby wynik był wydany zgodnie z odpowiednimi normami.

Jakie informacje zawiera wynik testu na ojcostwo?

Po wykonaniu testu na ojcostwo w testDNA Sp. z o.o. Sp. k. otrzymają Państwo pewny i jednoznaczny wynik. Jego postać to kilkustronicowy raport, na którym znajdują się m.in profile genetyczne osób badanych, informacje na temat próbek oraz dane osób analizujących i zatwierdzających badanie. Do wyniku dołączone są także materiały informacyjne na temat prawidłowego odczytania wyniku oraz metody, jaką wykonywany był test.

Test DNA wystarczy zrobić raz w życiu, aby zyskać spokój i równowagę oraz zadbać o przyszłość rodziny. Nasi konsultanci medyczni pomogą Państwu na każdym etapie realizacji badania – mogą Państwo porozmawiać z nimi 7 dni w tygodniu. 

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo? 11 ważnych elementów

Przedstawiamy 11 ważnych punktów, które zawarte są w raporcie z wynikiem.

Informacje te mają znaczenie zarówno dla pewności testu na ojcostwo, jak i samego wyniku.

1. Numer formularza (np. F-05/PB-01 wydanie …)jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

– numer, jaki używany jest do opracowania protokołu z testu.

Jego nadanie jest konieczne z powodu ustalonych procedur zarządzania jakością, jakie są przyjęte w testDNA Sp. z o.o. Sp. k.

Formularz ten jest określony w Procedurze Badawczej 01, której używa laboratorium do wykonania Państwa zlecenia.

2. Hologram 

– indywidualny znak laboratorium, który umieszczany jest na oryginalnych wynikach.

3. Numer sprawozdania 

– każde zlecenie ma swój indywidualny numer, przy pomocy którego laboratorium zapisuje w swojej dokumentacji.

Nie ma dwóch zleceń o tym samym numerze, co wynika z autorskiego oprogramowania do ewidencjonowania zleceń, którego używa laboratorium.

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

4. Opis stanu próbki 

– próbki, które są przez Państwa dostarczone, sprawdzamy w laboratorium pod kątem ich stanu.

Opis „prawidłowy” to znak, że znalazły się one w laboratorium w stanie bardzo dobrym, czyli bez zanieczyszczeń, np. pleśnią, pokarmem czy nadmierną wilgotnością.

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo
5. Profil genetyczny
 

– „genetyczny odcisk palca”, który dla każdego z nas jest unikalny. Każdy człowiek (z wyjątkiem bliźniąt jednojajowych) ma swój indywidualny profil, na którego podstawie można go zidentyfikować.

Takie profile DNA są przykładowo używane podczas identyfikacji zwłok trudnych do odróżnienia w inny sposób.

Profil genetyczny definiuje się, badając konkretne odcinki DNA (tzw. markery), w których znajdują się powtórzenia motywów nukleotydowych.

Liczbę powtórzeń przedstawia się w formie liczb, które znajdują się na wyniku testu i które Państwo mogą zobaczyć.

Motywy dziedziczy się po ojcu oraz matce, dlatego każdy marker opisuje się za pomocą dwóch liczb.

Prosimy nie sugerować się ustawieniem liczb, ponieważ wynika ono ze specyfiki elektroforezy kapilarnej.

Podczas jej trwania mniejsze fragmenty DNA poruszają się szybciej, dlatego niższe liczby zawsze pojawiają się jako pierwsze w markerze.

6. Marker 

– to kawałek DNA zawierający motywy (nukleotydy o określonej kolejności). Na ich podstawie istnieje możliwość ustalenia profilu DNA oraz zbadania pokrewieństwa osób badanych.

Markery posiadają charakterystyczne nazwy, np.: TPOX, D3S1358. Nazewnictwo takie używane jest na całym świecie.

W naszych testach używa się aż 34 markerów DNA, co sprawia, że wynik jest bardziej dokładny (szczególnie w momencie, kiedy badany jest tylko ojciec oraz dziecko, bez matki).

Marker AMEL jest markerem płci – na jego podstawie wiadomo, czy badana osoba to kobieta czy mężczyzna.

Płeć determinują chromosomy: mężczyzna posiada X,Y natomiast u kobiety jest to X,X.

Marker DYS391 – znajduje się na chromosomie Y (występuje wyłącznie u mężczyzn), dlatego u kobiet w tym markerze nie ma żadnych wartości.

7. Numer próbki 

– to numer danej próbki, który nadaje się tylko raz. Nie może się zdarzyć, żeby do próbki innego klienta przynależał ten sam numer.

Numer nadaje się automatycznie, kiedy próbka zostanie przyjęta do laboratorium i używa się go na każdym etapie badania.

Po numerze ID laboratorium ma możliwość zlokalizowania Twojego zlecenia.jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

8. Opis metody

– w tym miejscu opisane jest dokładnie, na jakich odczynnikach laboratorium wykonuje testy, jakie sprzęty są używane, a także – jaką procedurę badawczą stosuje laboratorium.

 

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

9. Wynik prawdopodobieństwa w ocenie zgodności 

– po skończeniu analizy DNA obliczamy prawdopodobieństwa ojcostwa. Musimy bowiem sprawdzić, jakie prawdopodobieństwo istnieje, że dany mężczyzna jest ojcem biologicznym danego dziecka.

Do obliczeń używane są algorytmy matematyczne, które opierają się na statystyce oraz częstotliwości występowania każdego allelu w danej populacji.

Liczby przedstawione na profilu genetycznym są allelami.

Każda populacja ma ustalone, jak często konkretny allel (czyli liczba) w niej występuje.

Wyliczenia tego typu mogą być wykonane ręcznie, ale w naszym laboratorium używamy do tego specjalnego oprogramowania.

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminalistyki mówią, że wynik potwierdzający ojcostwo z bardzo wysokim prawdopodobieństwem wynosi powyżej 99,9999%.

Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo ojcostwa, jeśli dochodzi do wykluczenia, wynosi 0%.

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

 

10. Informacja o jednostce wykonującej test 

– szczegółowe dane o laboratorium. Są one spójne z tymi, które zapisano w księdze rejestrowej naszego podmiotu leczniczego.

11. Podpisy osób wykonujących i zatwierdzających test 

– wyniki opracowują i autoryzują ludzie, którzy nie tylko posiadają wykształcenie oraz doświadczenie w biologii molekularnej, ale są także po przebytym szkoleniu w określonym trybie.

Dodatkowo osoby te muszą uzyskać pozytywną ocenę wystawioną przez przełożonego. Osoby autoryzujące wyniki testów DNA mają specjalne upoważnienia, by móc to robić.

Gdzie zrobić test na ojcostwo? Badanie na ojcostwo w najbliższej przychodni

Wystarczy skontaktować się z nami i umówić dogodny termin wizyty. Dzięki współpracy z ponad 250 przychodniami, pacjent może wybrać placówkę blisko swojego miejsca zamieszkania. Sprawdź adresy przychodni w całej Polsce > Możesz również umówić wizytę mobilnej pielęgniarki, która przyjedzie pod wskazany adres i pobierze próbki w domu lub zamówić zestaw do samodzielnego pobrania materiału i własnoręcznie pobrać wymaz, który zostanie odebrany przez bezpłatnego kuriera zamówionego na polecenie laboratorium.

1. Wybierz termin rozwiń

Wybierz datę

Wybierz preferowane godziny

2. Wybierz przychodnię rozwiń

Adres:
Ciechanów, Ul Spółdzielcza 2
Radom, ul. 1905 roku 20
Warszawa, ul. Cybernetyki 7
Siedlce, ul. Floriańska 57
Garwolin, ul. Jana Pawła II 17
Grójec, ul. Kopernika 8a
Kozienice, ul. Lubelska 40
Płońsk, ul. Grunwaldzka 11A
Warszawa, ul. Krzywe Koło 8/10
Warszawa, ul. Sienna 86
Warszawa Kabaty, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55
Warszawa, Wrocławska 21a/7
Radom, ul. Andrzeja Struga 19/21
Ożarów Mazowiecki, ul. Romana Dmowskiego 39
Pruszków, ul. Kubusia Puchatka 11
Piaseczno, ul. Puławska 34
Warszawa, ul. Kobielska 23
Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 6
Warszawa, ul. Rozłogi 18
Piaseczno, Aleja Kalin 55/7
Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Bairda 56/7
Warszawa, ul. Sarmacka 17/119
Warszawa, ul. Pańska 96/203
Mińsk Mazowiecki, ul. I. Daszyńskiego 4
Hipolitów, ul. Warszawska 63
Płock, ul Rajmunda Rembielińskiego 10a
Sulejówek, ul. 11 Listopada 87
Legionowo, ul. Sowińskiego 4
Warszawa-Ursynów, ul. Stryjeńskich 6
Konstancin Jeziorna,
Adres:
Katowice, ul. Bocheńskiego 38A
Chorzów, Ul. St. Batorego 19
Cieszyn, u. Frysztacka 20
Gliwice, ul. Szafirowa 18
Rybnik, ul. Parkowa 4a
Ustroń, ul. Stawowa 2A
Bielsko Biała, ul. Pszenna 11
Racibórz, Ul. Kolejowa 19A
Lubliniec, Ul. Mickiewicza 14
Mikołów, Os. 30-lecia 8
Czechowice-Dziedzice, ul. Sienkiewicza 8
Pszczyna, ul. Dobrawy 7
Będzin, ul. Małobądzka 141
Tychy, ul. Łabędzia 67/18, Polska
Szczekociny, ul. Jana Pawła II 6
Częstochowa, ul. Brzeźnicka 59
Częstochowa, Wieluńska 28
Częstochowa, Aleja Wolności 14
Strumień, ul. Wspólna 2
Żywiec, ul. Dworcowa 22
Racibórz, ul. Sienkiewicza 3A
Częstochowa, ul. Kordeckiego 56
Kłobuck, ul. Staszica 28
Adres:
Poznań, ul. Słowackiego 28
Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńska 9
Piła, ul. Matwiejewa 6
Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Kępno, ul. Mickiewicza 12
Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 28
Jarocin, ul. Hallera 9
Krotoszyn, ul. Wojciechowskiego 3
Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Września, ul. Piastów 16
Leszno, ul. Racławicka 1a
Koło, ul. PCK 8
Ostrów Wielkopolski, ul. Brzozowa 7
Poznań, ul. Braniewska 20
Poznań, ul. Kaspra Drużbickiego 7
Kalisz ul. Wyszyńskiego 36
Godziesze Wielkie, ul. Kaliska 2
Stęszew, ul. Łukasiewicza 1
Gniezno, ul. Wolności 4a
Konin, ul. Wiechowicza 4
Krotoszyn, ul. Grudzielskiego 25A
Słupca, ul. Franciszka Ratajczaka 3a/1
Poznań, ul. Grunwaldzka 156
Adres:
Brodnica, ul.Kopernika 8
Bydgoszcz, ul. Karłowicza 3-5
Grudziądz, ul. Klasztorna 9/11
Włocławek, ul. Zduńska 2
Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 4a
Lipno, ul. Kościuszki 21
Wielgie, ul. Starowiejska 10
Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Toruń, ul. Watzenrodego 15A
Inowrocław, ul. Narutowicza 24
Adres:
Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 145
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 14
Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 56
Tarnów, ul. Niepodległości 3a
Krynica Zdrój, ul. Reymonta 21
Kraków, ul. Mehoffera 6
Krzeszowice, ul. Stolarska 1
Zakopane, ul. Orkana 6d
Tarnów, ul. Goldhammera 10
Wieliczka, ul. Wincentego Pola 4a
Wadowice, osiedle Kopernika 10B
Myślenice, ul. Osiedle Tysiąclecia 1
Miechów, ul. Słowackiego 13
Kraków, ul. Zacisze 6
Trzebinia, ul. Kopernika 25
Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 11
Kraków, ul. Zachodnia 5/12 A
Adres:
Chełm, ul.Lipowa 27
Lublin, ul. Przyjaźni 13
Zamość, ul. Jasna 14
Hrubieszów, Ul. Leśmiana 28
Kraśnik, Ul. Zygmunta Krasińskiego 16/6
Parczew, ul. 11 listopada 48
Puławy, ul. Centralna 15
Lubartów, ul.Mickiewicza 3-5
Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 18
Lublin, ul. Okopowa 3
Biała Podlaska, ul. Gabriela Narutowicza 35
Zamość, ul. Bolesława Prusa 2
Lubartów , ul. Cicha 1
Adres:
Chojnice, Ul. Mickiewicza 3
Gdynia, ul. Adm.J.Unruga 84
Gdańsk, ul. Subisława 24
Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej 36
Czarne, Plac Wolności 10
Kwidzyn, ul. 11 Listopada 20/1
Malbork, ul.Dworcowa 14
Starogard Gdański, ul. Skarszewska 10A
Człuchów, Os. Wazów 8
Kartuzy, ul. Sambora 21A
Bytów, ul. Lęborska 11
Gdynia, ul. Warszawska 34/36
Słupsk, ul. Zielona 8
Gdańsk, ul. Kombatantów 4/22
Chojnice, ul. Młodzieżowa 35
Gdańsk, ul. Na Zaspę 3
Gdańsk, ul. Opolska 5
Adres:
Gorzyce, ul. Piłsudskiego 17
Rzeszów, ul.Architektów 11
Stalowa Wola, ul. Okulickiego 36
Sanok, ul. Przemyska 24
Krosno, ul. 1000 lecia 13
Lubaczów, ul. Kościuszki 141/7
Rzeszów, ul.Dąbrowskiego 31
Sanok ul. Witkiewicza 5
Adres:
Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 22-23
Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Ślęza, ul. Przystankowa 2
Wrocław, ul. Trwała 7
Świdnica, ul. Kliczkowska 37
Oleśnica, ul. gen. J. Hallera 25
Złotoryja, ul. Rynek 5/2
Jawor, ul. Piłsudskiego 10
Kamienna Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Wrocław, ul. Skarbowców 121-123
Legnica, ul. Biegunowa 2
Ząbkowice Śląskie, ul.Waryńskiego 18
Wałbrzych, ul. Wysockiego 24-24 A
Kłodzko, ul. Armii Krajowej 29a
Kłodzko, ul. Spółdzielcza 4
Kłodzko, ul. Rodzinna 101
Wrocław, ul. Gagarina 110
Adres:
Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a
Starachowice, ul. Jana Pawła II 1
Końskie, ul. Południowa 1
Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 33
Kielce, ul. Podklasztorna 120/2
Sędziszów, ul. Dworcowa 23
Sandomierz, ul. Mickiewicza 23
Adres:
Kędzierzyn Koźle, ul. Czerwińskiego 3
Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20
Opole, ul. Kościuszki 2
Opole, ul. Katowicka 55
Nysa, ul. Marcinkowskiego 2-4
Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Brzeg, ul. Herberta 1
Adres:
Kutno, ul. Sienkiewicza 16
Łódź, ul. Kniaziewicza 20a
Piotrków Trybunalski, ul. Polna 13/13A
Radomsko, ul. Mickiewicza 29
Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tomaszów Mazowiecki, ul. Barlickiego 15
Wieluń, ul J.Żubr 30
Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 10
Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
Tomaszów Mazowiecki, ul. Strzelecka 12
Adres:
Szczytno, ul. Chrobrego 10
Ostróda, ul. Jana Sobieskiego 3C
Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Ełk ul. Nadjeziorna 23/A2
Olecko, 11 listopada 23
Lidzbark Warmiński, ul. 11 Listopada
Markusy 66
Toruń, ul. S. Srebrnego 1
Olsztyn, ul. Floriana Piotrowskiego 16i
Biskupiec, ul. Armii Krajowej 1A
Ełk, ul. Toruńska 10
Giżycko, Żeglarska 6/7u
Adres:
Suwałki, ul. Młynarskiego 9
Augustów, ul. Chreptowicza 1
Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 15
Mońki, Al. Wojska Polskiego 42
Grajewo, ul. Kolejowa 8
Białystok, Sobieskiego 13 m 8
Białystok, ul. Parkowa 14/84
Adres:
Szczecin, al. Wyzwolenia 7
Wałcz, ul. Piastowska 3
Koszalin, ul. Traugutta 31/3
Gryfice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
Myślibórz, ul. Kościelna 15
Kamień Pomorski, ul. Kopernika 28
Goleniów, ul. Partyzantów 11
Koszalin, ul. Niepodległości 44-48
Świnoujście, ul. Grunwaldzka 21
Szczecinek, ul. Spółdzielcza 8
Pyrzyce, ul. Księcia Bogusława X/23
Adres:
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Wschowa, ul. Zygmunta Starego 4
Gorzów Wielkopolski, ul. Łużycka 7
Żary, ul. Strzelców 10
Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 9 K
Biała Podlaska, ul. Gabriela Narutowicza 35
Zielona Góra, ul. Jedności 59
Zielona Góra, ul. Chrobrego 20a
Sulechów, ul. Krańcowa 2a
Babimost, Gagarina 18
Nowa Sól, ul. Kościuszki 1d
Gorzów Wielkopolski, ul. 30 Stycznia 15/9
Zielona Góra, ul. Świętej Kingi 6
Sulechów, al. Niepodległości 15
Żary, ul. Moniuszki 2
3. Podaj dane rozwiń

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, na podstawie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testDNA Ekspertyzy Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000837178, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”

4.5/5 - (2 głosów / głosy)

Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz