Badania na ojcostwo, co oddziałuje na cenę testów?

Testy na ojcostwo to dziedzina, która w ostatnich latach przeżywa swój rozkwit. Wykonywane są coraz częściej, zarówno prywatnie, jak i na zlecenia sądu, a ich funkcją jest zbadanie zgodności DNA potencjalnego rodzica oraz dziecka i tym samym wykluczenie lub potwierdzenie ojcostwa. Jeśli zastanawia cię kwestia samych badań na ojcostwo oraz ich ceny, to w poniższym artykule znajdziesz potrzebne informacje.

Test na ojcostwo cena – czy testy są poufne?
Test na ojcostwo cena – jak długo trwa badanie?
Test na ojcostwo cena – jakie są rodzaje testów?
Test na ojcostwo cena – jak bardzo wiarygodne są testy ?

Test na ojcostwo cena – czy testy są poufne?

Stopień poufności badań DNA na ojcostwo jest na takim poziomie, na jakim zażyczy sobie osobie badana. Od poziomu poufności zależy także cena testów na ojcostwo. Wyniki testów mogą być przekazane dyskretnie, np. za pomocą odbioru osobistego lub kodu dostępu do strony kliniki, ewentualnie wysłane pocztą, kurierem lub przekazane telefonicznie, jeśli pacjent wybrał taką opcję – sposób odbioru wyników ustala się w momencie podpisywania formularzy zgód na badania DNA, czyli na samym początku, jeszcze przed pobraniem próbek. Wtedy też laboratorium podaje cenę wykonania badań na ojcostwo

Test na ojcostwo cena – jak długo trwa badanie?

Długość badania to kilka minut – wystarczy pobrać wymazy od siebie oraz dziecka, a następnie przekazać je do laboratorium, w którym ma być wykonany test. Jest to procedura bezbolesna i nieinwazyjna – wystarczy wymaz z policzka czy nosa. Następnie rozpoczynają się szczegółowe badania porównawcze, podczas których wykluczone lub potwierdzone zostaje ojcostwo. Proces ten trwa zazwyczaj od 3 do 7 dni. Wyniki testu na ojcostwo do odebrania się zazwyczaj już po okresie tygodnia, w szczególnych przypadkach okres ten może wydłużyć się do 2 tygodni. O możliwości odebrania wyników laboratorium powiadomi za pomocą telefonu lub poczty e-mail. Szybkość wykonania badań wpływa na cenę testów. Cena testów na ojcostwo jest ściśle połączona z szybkością realizacji badania DNA – im bardziej zależy nam na czasie, tym więcej zapłacimy. Pewną alternatywą dla wysokich kosztów jest zbicie ceny poprzez zainteresowanie się coraz częściej działającymi w Polsce i na terenie UE organizacji, które wspierają młodych ojców przy badaniach na ojcostwo i w pewnym stopniu pokrywają cenę ich wykonania.

Test na ojcostwo cena – jakie są rodzaje testów?

Testy DNA na ojcostwo podzielić możemy na dwie kategorie: testy prywatne oraz testy zlecone. Cena testów na ojcostwo zależy od wielu czynników, a jednymi z nich jest właśnie to, w jakiej formie podejmiemy się realizacji badań. 

Do prywatnych zaliczają się wszystkie te, których podejmujemy się samodzielnie, z własnej woli i których koszt pokrywamy my sami – takowy test możemy wykonać po narodzeniu dziecka, przy czym wymagany jest ślad DNA, np. wymaz z policzka czy guma do żucia, jeśli planujemy wykonać je dyskretnie. Cena badania na ojcostwo waha się w przedziale od 500 do 2000 złotych, a wszystko zależy od laboratorium, w którym wykonujemy badania, zastosowanych technologii oraz szybkości realizacji zamówienia. Inną możliwością jest też wykonanie testów, gdy dziecko jest już poczęte, ale nienarodzone – w tym wypadku pobiera się krew matki i na jej podstawie dokonuje testów zgodności. Cena tego badania to już przedział do nawet 7000 złotych, bowiem jest to o wiele bardziej skomplikowane badanie. Cena testów na ojcostwo w ciąży zależy również od renomy laboratorium wykonującego badania, ilości zapotrzebowania na takowe oraz zmieniających się sytuacji losowych. 

Testy zlecone to natomiast testy, których wykonanie zarządził sąd, np. podczas rozprawy alimentacyjnej, gdy ojcostwo dziecka jest niepewne. Koszt takiego sądowego badania na ojcostwo to około 1500-2000 złotych – wysoka cena wynika przede wszystkim z faktu, że laboratorium musi dołączyć wymaganą ekspertyzę na potrzeby sądowe. Badania te pokrywa przegrana strona sporu, może być zasądzone podzielenie rachunku na pół lub sąd może całkiem zwolnić z obowiązku opłaty, jeśli rodzice znajdują się w złej sytuacji majątkowej.

Test na ojcostwo cena – jak bardzo wiarygodne są testy?

Badania genetyczne na ojcostwo przeszły ogromną drogę i jest to dziedzina, która nieustannie się rozwija. Obecnie wiarygodność testów to 99% w przypadku potwierdzenia ojcostwa i 100% w przypadku jego zaprzeczenia. Cena testu na ojcostwo nie wpływa na wiarygodność, o ile wykonane są one w renomowanym laboratorium.