Alimenty wsteczne – kiedy możesz ich żądać?

Przy spełnieniu określonych warunków istnieje możliwość ubiegania się o alimenty wsteczne na dziecko, czyli alimenty za czas przed wniesieniem powództwa. Regulują to przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jak ubiegać się o alimenty wsteczne? Komu przysługują? Sprawdź poniżej.

Tego dowiesz się z artykułu:

Alimenty wsteczne – czy można ubiegać się o zapłatę alimentów za wcześniejszy okres?

Alimenty wsteczne na dziecko – komu przysługują?

Jak ubiegać się o alimenty wsteczne?

Czym się różnią alimenty wsteczne od roszczenia regresowego? 

Alimenty wsteczne – czy można ubiegać się o zapłatę alimentów za wcześniejszy okres?

Zgodnie z prawem świadczenie alimentacyjne ma zapewnić dziecku zaspokojenie bieżących potrzeb do czasu, kiedy nie będzie w stanie samo się utrzymać. Sąd zasądza je na przyszłość, począwszy od dnia, który został wskazany w pozwie. Jednak niektóre sytuacje przewidują możliwość żądania alimentów wstecznych [1]. Są one ograniczone w czasie – można się o nie ubiegać za okres nie dłuższy niż 3 lata przed wniesieniem powództwa [2].

Alimenty wsteczne na dziecko – komu przysługują?

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o alimenty wsteczne na dziecko rodzic może ubiegać się, gdy pozostają niezaspokojone potrzeby, np. zaległy czynsz mieszkaniowy czy nieopłacone rachunki. Jest to możliwe również w sytuacji, gdy rodzic był zmuszony zaciągnąć zobowiązania w postaci kredytów, pożyczek, by zaspokoić potrzeby dziecka, np. leczenie [1]. Każda taka okoliczność musi zostać dokładnie udokumentowana przed sądem.

Jak ubiegać się o alimenty wsteczne?

Pozew o alimenty wsteczne składa się do sądu rejonowego, do działu Sądu Rodzinnego. Aby zasądzono alimenty wsteczne na dziecko, w treści pozwu należy złożyć stosowne żądanie – w postaci wniosku [1].

Alimenty wsteczne na dziecko, tak jak zwykłe alimenty, sąd obwieszcza wyrokiem z rygorem natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że w dniu wyroku pozwany ma zaległości w płaceniu alimentów [2].

Czym się różnią alimenty wsteczne od roszczenia regresowego?

W przypadku, gdy tylko jeden z rodziców łożył na utrzymanie dziecka, lecz nie pozostały niezaspokojone potrzeby, które są podstawą do uzyskania alimentów wstecznych, może wystąpić do sądu z roszczeniem regresowym [1]. Podstawę do tego, by domagać się zwrotu poniesionych kosztów utrzymania, stanowi art. 140 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [3].

Gdy nie ma podstaw do otrzymania alimentów wstecznych na dziecko, rodzic ma prawo domagać się zasądzenia kwoty, stanowiącej odpowiednią część kosztów, które pokrył zamiast drugiego rodzica. Kwota musi być wyliczona proporcjonalnie do możliwości majątkowych i zarobkowych osoby, która zobowiązana jest do zwrotu poniesionych kosztów. Tak jak przy ubieganiu się o alimenty wsteczne, koszty poniesione przez jednego rodzica należy udokumentować i usprawiedliwić. Usprawiedliwionymi potrzebami dziecka są np. wyżywienie, ubiór, mieszkanie, czyli wydatki niezbędne do zapewnienia mu należytej egzystencji [3].

Warto wspomnieć, że podczas niektórych spraw alimentacyjnych pojawiają się wątpliwości co do kwestii ojcostwa. W takich wypadkach najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie testu na ojcostwo, którego wynik jednoznacznie potwierdza ojcostwo lub wyklucza pokrewieństwo między mężczyzną a dzieckiem, co może wpłynąć pozytywnie na szybki przebieg sprawy.

W kwestii ojcostwa w świetle sądu bardzo często nie ma bardziej wiarygodnego dowodu niż badania genetyczne. Jeżeli w sprawie np. o alimenty wsteczne na dziecko pod wątpliwość poddawana jest kwestia ojcostwa, wtedy szybkie i proste badanie – jakim jest test na ojcostwo dostarczy Ci pewny dowód, którego nie da się już obalić.

Źródła:

  1. https://www.infor.pl/prawo/alimenty/alimenty-na-dziecko/4653406,Alimenty-za-okres-wsteczny.html
  2. https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,26185215,alimenty-za-okres-wsteczny-aby-sie-o-nie-ubiegac-nalezy-spelnic.html
  3. https://adwokat-wolny.pl/blog/alimenty-wstecz/
.

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

 

„Serdecznie polecam Laboratorium testDNA.Konsultanci medyczni dbają o to, aby wszystko było zrealizowane na najwyższym poziomie. Na nurtujące pytania odpowiadają wyczerpująco, kompetentnie i mimo trudnych chwil dla pacjenta jakie są związane z wykonaniem określonych badań zawsze jest świetna atmosfera i uśmiech w słuchawce telefonu. Korzystając z usług laboratorium zapewniam, że nikt nie będzie potraktowany jako „następny” lecz jako współpracownik, rozmowy są tak długie ile tego wymaga sytuacja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizuje próśb pacjenta. Komunikacja z personelem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbierają telefony i na bieżąco dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego serca polecam tą firmę i mam do nich zaufanie, dlatego też nie zamieniła bym jej na żadną inną.”

Kinga
 

Zobacz, jak pracuje laboratorium


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz