Test ojcostwa – na czym właściwie polega?

Ojcostwo nie zawsze jest pewnikiem. Zdarza się, że matka dziecka miała więcej niż jednego partnera, dopuściła się zdrady czy padła ofiarą przestępstwa. Test ojcostwa może rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie tego, czy dany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. Dzięki temu test na ojcostwo może być wykorzystywany jako dowód w sprawach sądowych.

Test ojcostwa – co to?
Test ojcostwa – jak przebiega?
Test ojcostwa – ile kosztuje?
Test ojcostwa – jakie są rodzaje?

Test ojcostwa – co to?

Test ojcostwa to badanie genetyczne, które opiera się na porównaniu materiału DNA zawartego w próbce pochodzącej od dziecka i domniemanego ojca. W razie potrzeby do badania DNA można włączyć również materiał pochodzący od matki dziecka. Analiza pozwala na potwierdzenie ojcostwa w 99,9999% lub jego wykluczenie z dokładnością do 100%.

Test ojcostwa – jak przebiega?

W celu wykonania badania na ojcostwo w laboratorium muszą znaleźć się próbki od ojca i matki dziecka. Można dostarczyć ją za pośrednictwem kuriera (dotyczy to wymazów z wewnętrznej strony policzka) lub personel laboratorium pobiera ją bezpośrednio w wyznaczonym punkcie (dotyczy to próbek krwi, można również wykonać wymaz z policzka). Następnie w warunkach laboratoryjnych z próbek wyodrębniany jest materiał DNA, który zestawia się badając pokrewieństwo biologiczne.

Test ojcostwa – ile kosztuje?

Test ojcostwa nie ma jednego, z góry ustalanego cennika badań DNA – o tę kwestię należy pytać bezpośrednio w laboratorium. Za testy na ojcostwo wykonywane na podstawie wymazu z policzka należy zapłacić około 500 złotych, za testy z mikrośladów powyżej 700. Badania na ojcostwo do celów sądowych wiążą się z kosztem około 1200-1700 złotych.

Test ojcostwa – jakie są rodzaje?

Jest kilka typów testów DNA na ojcostwo, które różnią się w zależności od rodzaju próbki. Standardowe badanie opiera się na analizie materiału takiego jak próbka śliny lub krwi, można wykonać również badanie mikrośladów czy nawet badanie na ojcostwo w ciąży. Specjalna procedura dotyczy także badań na ojcostwo wykorzystywanych do celów sądowych. Od rodzaju próbki zależy sposób przeprowadzania badania i w dużej mierze również jego ostateczna cena testu na ojcostwo.