Test ojcostwa – czy trzeba się do niego przygotować oraz jaka jest jego wiarygodność?

W życiu pojawia się wiele sytuacji, kiedy niemożliwe jest ustalenie pokrewieństwa metodami konwencjonalnymi. W takich sytuacjach często jedynym remedium może okazać się test ojcostwa. Jest to badanie profilu DNA dziecka oraz potencjalnego ojca, które ukierunkowane jest na szukanie cech w obu materiałach genetycznych, które świadczyłyby o pokrewieństwie, czyli wykazały, że dany mężczyzna rzeczywiście jest ojcem dziecka.

Test ojcostwa – czy istnieje możliwość refundacji?
Test ojcostwa – czy do wykonania testu na ojcostwo jest konieczna obecność matki dziecka?
Jaka jest wiarygodność testu ojcostwa?
Test ojcostwa – czy przed badaniem należy się przygotować?

Test ojcostwa – czy istnieje możliwość refundacji?

Żeby w sposób pełny odpowiedzieć na tak postawione pytanie, konieczne jest ustalenie, co w ogóle refundacji podlega. Z NFZ refundowane mogą być tylko badania medyczne, które ukierunkowane są na wykrycie chorób bądź poprawę zdrowia pacjenta. Niestety test ojcostwa nie jest badaniem o tych cechach- skupia się on tylko na wykrywaniu pokrewieństwa, dlatego w tej grupie się nie mieści, a co za tym idzie — nie ma możliwości jego refundacji z NFZ.

Test ojcostwa – czy do wykonania testu na ojcostwo jest konieczna obecność matki dziecka?

Co do zasady, w przypadku testów na ojcostwo zlecanych prywatnie, nie ma takiej konieczności, a test ojcostwa można wykonać, nawet jeśli matka dziecka jest nieobecna.

Sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku, kiedy test ojcostwa przeprowadzany jest na zlecenie sądu. Wtedy obecność matki jest proceduralnie konieczna. Trzeba też wiedzieć, że, poza samą matką, podczas badania muszą obecni być także inni świadkowie, których obecność, po ich wcześniejszym wylegitymowaniu, odnotowywana jest w protokole badania.

Jaka jest wiarygodność testu ojcostwa?

Test ojcostwa jest badaniem DNA, które oparte jest o analizę materiału genetycznego domniemanego ojca i dziecka. Z tego też względu wiarygodność testu ojcostwa jest bardzo wysoka — procentowo wskazuje się ją na poziomie 99,999% dokładności. Można więc rzec, że test ojcostwa jest niemalże nieomylny, a błąd na poziomie ~0,001% należy uznać za pomijalny.

Test ojcostwa – czy przed badaniem należy się przygotować?

Test ojcostwa jest badaniem genetycznym, a to powoduje, że nie ma możliwości, aby coś, co genami nie jest, wpłynęło na wynik badania. Z tego też względu nie ma konieczności, aby przed badaniem unikać jakichś czynności bądź produktów, np. być na czczo.

Laboratoria jednak bardzo często, aby zaoszczędzić czasu sobie i pacjentom, zalecają, aby przed samym badaniem nie spożywać pewnych rzeczy. Mowa tu przede wszystkim o lepkich słodyczach, słodkich napojach itd. Zalecenia te wynikają z tego, iż jeśli DNA pobierane jest z wewnętrznej części policzków, osiadłe na nich resztki ww. produktów mogą wpłynąć na czystość próbek, co znacznie utrudni bądź uniemożliwi pracę laboratorantom, a to będzie skutkowało koniecznością ponownego pobrania materiału genetycznego ale nie będzie miało wpływu na wynik testu na ojcostwo.