Test na ojcostwo – prosta procedura dla każdego

Test na ojcostwo – w jaki sposób ustala się ojcostwo?
Czy można wykonać test na ojcostwo w ramach refundacji z NFZ?
Kto może zlecić test na ojcostwo ?
Test na ojcostwo – czy udział matki w badaniu jest konieczny? 

Test na ojcostwo – w jaki sposób ustala się ojcostwo?

W dobie powszechnych badań genetycznych, jedynym, wiarygodnym i w 100% pewnym sposobem ustalenia ojcostwa jest test na ojcostwo w formie badania DNA. Można oczywiście wstępnie wykluczyć ojcostwo w oparciu o wynik grupy krwi, ale taki wynik jedynie może je wykluczyć – nie można jednak w ten sposób potwierdzić ojcostwa (przykładowo dwoje rodziców z grupą „AB” nie będzie miało dziecka z grupą „0”).  

Test DNA na ojcostwo jest banalnie prosty do wykonania. Wystarczy odpowiedni zestaw do pobrania materiału genetycznego (podobny do zestawu testującego COVID), próbka nabłonka z wewnętrznej strony policzka i laboratorium, które wykona taki test na ojcostwo.

Czy można wykonać test na ojcostwo w ramach refundacji z NFZ?

Narodowy Fundusz Zdrowia jest podmiotem utworzonym do refundacji procedur medycznych związanych z leczeniem i ochroną zdrowia. Test na ojcostwo nie jest taką procedurą w związku z czym NFZ nie pokryje kosztów takiego badania. Wyjątek stanowić może procedura związana z przeszczepem rodzinnym i koniecznością potwierdzenia zgodności tkankowej dawcy i biorcy. Nie jest to jednak stricte badanie na ojcostwo.

Nieodpłatnie można zrobić test na ojcostwo również w sytuacji procesu sądowego „o ustalenie ojcostwa”, ale wyłącznie, gdy Sąd zwolni stronę z kosztów postępowania. W takim wypadku koszt testu na ojcostwo pokrywa Skarb Państwa.

Kto może zlecić test na ojcostwo?

Test na ojcostwo może zlecić, każdy kto jest zainteresowany potwierdzeniem lub zaprzeczeniem swojego ojcostwa w stosunku do dziecka. Można taki test zrobić anonimowo, jednak anonimowy test na ojcostwo nie będzie stanowił dowodu dla Sądu. Będzie jedynie potwierdzeniem/zaprzeczeniem dla samego zlecającego. W procedurze cywilnej, na potrzeby procesu, test na ojcostwo zleca właściwy do rozpoznania sprawy Sąd.

Test na ojcostwo – czy udział matki w badaniu jest konieczny?

By wykonać test na ojcostwo potrzebne są jedynie dwie próbki materiału genetycznego – ojca i dziecka. Takie badanie jest wystarczające dla uzyskania informacji o potencjalnym pokrewieństwie lub jego braku, pomiędzy osobami badanymi. Test na ojcostwo, jak sama nazwa wskazuje, jest dla potwierdzenia ojcostwa mężczyzny. Udział matki w takiej procedurze jest zbędny.