Jak zrobić test na ojcostwo?

Test na ojcostwo to procedura medyczna, która pozwala zaprzeczyć lub potwierdzić, czy mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. Aby tego dokonać należy od dziecka i domniemanego ojca pobrać wymaz. Testy genetyczne mają wysoką skuteczność.

Czy każdy może zlecić test na ojcostwo?
Czy test na ojcostwo można zrobić anonimowo?
Czy test na ojcostwo można zrobić z danymi?
Jakie dane są potrzebne do testu na ojcostwo?

Czy każdy może zlecić test na ojcostwo?

Test DNA na ojcostwo może wykonać każdy, ponieważ ludzkie DNA nie jest zależne od czynników zewnętrznych. Oznacza to, że pomimo upływu lat i działania specyficznych warunków, wciąż jest takie samo. Nie mają na niego wpływ ani kondycja fizyczna, stan zdrowia ani wiek osób badanych. Natomiast jeśli chodzi o zlecenie badania, to warunkiem koniecznym jest wyłącznie ukończenie 18. roku życia. W związku z tym, jeśli badanym jest również dziecko, konieczna jest zgoda rodziców.

Czy test na ojcostwo można zrobić anonimowo?

Badanie na ojcostwo można w pewnych sytuacjach wykonać bez matki dziecka. W tym celu należy zakupić anonimowy test, który pozwala dla własnych celów zweryfikować tę informację. Obecność matki nie jest wtedy wymagana, natomiast potrzebne są zarówno próbki ojca, jak i dziecka do badań genetycznych, Można również do badania nie podawać swoich wszystkich danych, jeśli istnieje taka potrzeba.

Czy test na ojcostwo można zrobić z danymi?

Test na ojcostwo można wykonać w pełni anonimowo. To oznacza, że w laboratorium, w którym zlecamy badanie DNA nie ma konieczności przedstawiania swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko czy numer PESEL. Wynik testu anonimowego na ojcostwo bez danych nie wpływa w żaden sposób na wiarygodność testu na ojcostwo. Pozwala jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć biologiczne ojcostwo.

Jakie dane są potrzebne do testu na ojcostwo?

Aby wykonać nie anonimowy test na ojcostwo, np. do celów sądowych, należy podać kilka danych. Każda z osób badanych (matka, dziecko, ojciec) podają następujące dane personalne: skrócony akt urodzenia dziecka, dokument tożsamości matki oraz domniemanego ojca. Wszystkie te informacje zostają napisane w dokumentacji medycznej i dołączone do wyników przeprowadzonego testu DNA.