Jak wygląda test na ojcostwo?

Test na ojcostwo wykonywany jest w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia biologicznego ojcostwa. Może zlecić go sąd lub stanowić inicjatywę własną kobiety lub mężczyzny podejrzewających ojcostwo tego drugiego.

Test na ojcostwo – sądowy dla klientów indywidualnych
Test na ojcostwo – sądowy ustalający ojcostwo, pokrewieństwo dla Organów Procesowych
Test na ojcostwo – anonimowy bez danych osobowych
Test na ojcostwo – prywatny z danymi osobowymi

Test na ojcostwo – sądowy dla klientów indywidualnych

Test DNA na ojcostwo pozwala jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć biologiczne ojcostwo mężczyzny, który poddawany jest badaniu. Analiza dostępna jest w ciągu kilku dni roboczych. Razem z ekspertyzą stanowi pełnowartościowy dowód w sądzie, w którym toczy się sprawa o ustalenie wysokości alimentów, ojcostwa czy spadek. Stanowi również dowód w sprawie uznania dziecka przed Urzędem Stanu Cywilnego. Badanie DNA można wykonać na własną rękę, bez konieczności skierowania sądowego. Dzięki temu można zaoszczędzić czas.

Test na ojcostwo – sądowy ustalający ojcostwo, pokrewieństwo dla Organów Procesowych

Test ojcostwa może zostać również zlecony na podstawie prowadzonego procesu sądowego. Wówczas obowiązkowo uczestniczą w nim: domniemany ojciec, dziecko oraz matka dziecka. Sądowy test na ojcostwo odbywa się w placówce wskazanej przez sąd. W czasie pobrania sporządzany jest protokół ze zdarzenia, który obowiązkowo podpisują wszystkie osoby badane.

Test na ojcostwo – anonimowy bez danych osobowych

Test na ojcostwo wykonywany anonimowo bez podawania danych osobowych wykonywany jest z inicjatywy klienta. W tym celu można zamówić do domu gotowy zestaw do badania, a następnie pobrany materiał genetyczny – odpowiednio zabezpieczony- przesłać do analizy laboratoryjnej. Wyniki są dostępne do 10 dni roboczych.

Test na ojcostwo – prywatny z danymi osobowymi

Ostatnim rodzajem jest test na ojcostwo prywatny, ale z podaniem swoich danych osobowych. Wykonywany jest, aby potwierdzić lub wykluczyć biologiczne ojcostwo dla celów prywatnych. W związku z tym istnieją dwie możliwości badania. Pierwsza to badanie w punkcie pobrań z udziałem pracownika medycznego, natomiast drugi to test na ojcostwo, który można wykonać samodzielnie w domu, zamawiając zestaw do samodzielnego badania.