Jak dokładnie wygląda test na ojcostwo?

Test na ojcostwo to badanie genetyczne, które wykonywane jest, aby potwierdzić lub wykluczyć pokrewieństwo między dzieckiem a mężczyzną. Do analizy służy materiał genetyczny pobrany z wewnętrznej strony policzka. Badaniu poddawane jest dziecko oraz potencjalny ojciec. Badanie można wykonać prywatnie lub na zlecenie sądu, spełniając w drugim przypadku określone warunki. 

Na czym polega test na ojcostwo?
Czy warto zrobić test na ojcostwo?
Kiedy wykonać test na ojcostwo?
Czy test na ojcostwo można zrobić w ciąży?

Na czym polega test na ojcostwo?

Test DNA na ojcostwo to procedura polegająca na pobraniu materiału genetycznego od domniemanego ojca oraz dziecka, a następnie analizie pobranych próbek. Do analizy wykorzystywany jest najczęściej materiał uzyskany z wewnętrznej części policzka. Analiza laboratoryjna pozwala z wysokim prawdopodobieństwem potwierdzić lub wykluczyć pokrewieństwo między badanymi osobami. 

Czy warto zrobić test na ojcostwo?

Test genetyczny na ojcostwo, oprócz tego, że wyklucza lub potwierdza ojcostwo, niesie ze sobą również duży ładunek emocjonalny. Warto go zatem wykonać, aby pozbyć się niepewności dotyczącej biologicznej relacji z dzieckiem lub ze względów formalnych, kiedy matka ubiega się o uzyskanie alimentów od ojca dziecka.

Kiedy wykonać test na ojcostwo?

Badanie na ojcostwo można i należy wykonać w jasno określonych przypadkach. Przede wszystkim wtedy, gdy istnieje podejrzenie, że ojcostwo prawne nie jest zgodne z ojcostwem biologicznym. Badania genetyczne pozwalają z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć lub potwierdzić ojcostwo. Często decydują się na niego kobiety, które ubiegają się o uzyskanie alimentów od ojca dziecka.

Czy test na ojcostwo można zrobić w ciąży?

Tak, test na ojcostwo można wykonać nie tylko po narodzinach dziecka, ale również w ciąży. Badanie DNA jest całkowicie bezpieczne dla płodu i nie wpływa negatywnie na jego rozwój. Lekarze są jednak zgodni, że pobranie materiału może nastąpić dopiero po 10 tygodniu ciąży. Wcześniej procedura badania genetycznego na ojcostwo nie jest możliwa ze względów bezpieczeństwa. Wiarygodność testu jest tak samo wysoka jak w przypadku badania przeprowadzonego po narodzinach dziecka.