Czy test na ojcostwo zawsze musi być za zgodą obojga rodziców?

Idealnie, gdy jest pewność co do tego, kto jest ojcem dziecka. Bywają jednak sytuacje, gdy albo mama chce wykonania testu na ojcostwo, ponieważ współżyła z więcej niż jednym partnerem, albo tata chce się przekonać, czy jest faktycznym ojcem. Bez względu na to, która strona dąży do przeprowadzenia badania, czasami woli tego dokonać bez wiedzy drugiej strony. Czy jest to w ogóle możliwe?

Czy test na rodzicielstwo można zrobić bez wiedzy ojca?
Czy test na rodzicielstwo można zrobić bez wiedzy matki?
Czy dziecko może zrobić test na rodzicielstwo bez wiedzy rodziców?
Czy dziadkowie mogą zlecić test na rodzicielstwo?

Czy test na rodzicielstwo można zrobić bez wiedzy ojca?

Badanie DNA na ojcostwo kojarzy się z porównaniem DNA pobranego np. z jamy ustnej badanego mężczyzny oraz DNA dziecka. Wydaje się, że ojciec musi wiedzieć, a nawet aktywnie uczestniczyć w analizie. W sytuacji, gdy jednak nie chcemy, aby domniemany ojciec wiedział o przeprowadzanym badaniu DNA, musimy w inny sposób pozyskać próbkę DNA. Możemy dostarczyć do laboratorium np. maszynkę do golenia, grzebień do włosów czy szczoteczkę do zębów. Takie badanie można przeprowadzić wówczas bez wiedzy ojca.

Czy test na rodzicielstwo można zrobić bez wiedzy matki?

Jeżeli od wyniku badania na ojcostwo uzależniony jest wyrok procesu sądowego, badanie musi się odbyć z uczestnictwem matki. Gdy jednak ojciec sam dla siebie chce się przekonać, czy jest ojcem dziecka, może dostarczyć do laboratorium próbkę pobraną samodzielnie z wewnętrznej strony policzka. Oczywiście dla porównania konieczne jest też dostarczenie próbki DNA dziecka. Jednak można to tak zorganizować, że matka nie musi koniecznie wiedzieć. To samo się tyczy, gdy jest potrzeba sprawdzenia, czy domniemana matka jest tą faktyczną – należy pobrać bez jej wiedzy próbkę włosów ze szczotki czy np. chusteczki higienicznej zużytej podczas wycierania nosa.

Czy dziecko może zrobić test na rodzicielstwo bez wiedzy rodziców?

Czasami to dziecko ma wątpliwość, czy jego rodzice są jego biologicznymi opiekunami czy np. został przez nich adoptowany. Również ono może  bez wiedzy rodziców zbadać powinowactwo krwi poprzez dostarczenie mikrośladów z DNA rodziców, czyli przykładowo ich szczoteczki do zębów.

Czy dziadkowie mogą zlecić test na rodzicielstwo?

Skoro nawet dziecko może bez udziału rodziców zbadać zależność genetyczną, tak samo mogą to zrobić dziadkowie. Procedura nie różni się niczym w porównaniu, gdy dziecko zleca wykonanie badania genetyczne. W tym przypadku dziadkowie muszą zabezpieczyć próbki DNA domniemanych rodziców.

Zatem każda z zainteresowanych stron może zlecić wykonanie testu DNA na ojcostwo czy testu na rodzicielstwo matki. Oczywiście częściej to badanie dotyczy mężczyzny, aby potwierdzić lub wykluczyć jego ojcostwo. W każdym razie dla laboratorium nie ma żadnego znaczenia, kto jest zlecającym badanie, liczy się tylko odpowiedni materiał do badania.