Co wpływa na cenę testu na ojcostwo?

Współcześnie test na ojcostwo jest wykonywany po to, aby rozwiać wątpliwości co do tożsamości ojca dziecka. Test ten polega na porównaniu profili genetycznych domniemanego ojca i dziecka. Oczywiście test ojcostwa można wykonać samodzielnie lub na wyraźne polecenie sądu. 

Test ojcostwa – cena
Test ojcostwa – kiedy wyniki ?
Test ojcostwa – jakie próbki ?
Test ojcostwa – czy jest wiarygodny ?

Test ojcostwa – cena

Obecnie ceny badań na ojcostwo wahają się w zależności od materiału przesłanego do badania, typu badań, lokalizacji danego laboratorium i czasu oczekiwania na wyniki. Test na ojcostwo cena wynosi od 500 zł, aż do nawet 2000 zł. Warto zaznaczyć, że cena badania na ojcostwo może także zależeć od tego, czy badanie to realizowane jest samodzielnie, czy zleca sąd. 

Test ojcostwa – kiedy wyniki?

Czas oczekiwania na wynik testu na ojcostwo zależy od rodzaju pobranych próbek. Jeżeli materiałem do badań są są wymazy z wewnętrznej strony policzka od domniemanego ojca na wynik testu czeka się około pięciu dni od momentu przyjęcia próbek w laboratorium. Jeżeli zostaną wykorzystane mikroślady, to wtedy czas badania wynosi od siedmiu do dziesięciu dni roboczych. Z całą pewnością test ojcostwa niezależnie od ceny przynosi ulgę, kiedy nie wiemy czy na pewno jesteśmy ojcem dziecka.

Test ojcostwa – jakie próbki?

Obecnie najczęstszym materiałem wykorzystywanym do przeprowadzenia testu na ojcostwo jest wymaz z wewnętrznej strony policzka. Test ojcostwa można również przeprowadzić, stosując inne próbki, takie jak używaną szczoteczkę do zębów, maszynkę do golenia, czy włosy z cebulkami. Oczywiście próbki nie mogą być zanieczyszczone.

Test ojcostwa – czy jest wiarygodny?

DNA to nasz niepowtarzalny kod genetyczny przekazywany przez rodziców. Dzięki kodowi genetycznemu podczas porównywania materiału genetycznego dziecka oraz rodziców, można wykluczyć bądź potwierdzić ojcostwo. Zatem test na ojcostwo w 99,99% potwierdza ojcostwo, a w 100% wyklucza ojcostwo. Tak więc jego wynik jest wiarygodny i bardzo rzadko zdarzają się pomyłki. Należy zaznaczyć, że najbardziej wiarygodne są testy na ojcostwo analizujące dwadzieścia cztery markery genetyczne.