Badanie na ojcostwo – jak przebiega?

Zdarzają się sytuacje, w których występują wątpliwości co do tożsamości biologicznego ojca dziecka. Jedynym wiarygodnym sposobem ustalenia ojcostwa jest test genetyczny w kierunku pokrewieństwa. Na podstawie porównania wzorów DNA badanych osób, potwierdza się bądź wyklucza pokrewieństwo. Wraz z ekspertyzą wynik testu stanowi kluczowy dowód w sprawie o alimenty i ustalenie ojcostwa.

Czy test na ojcostwo można wykonać w ramach NFZ?
Ile się czeka na wynik testu na ojcostwo?
Od czego uzależniona jest cena testu na ojcostwo?
Jak przebiega test na ojcostwo?

Czy test na ojcostwo można wykonać w ramach NFZ? 

W ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia wykonuje się jedynie badania medyczne mające na celu wykrycie choroby bądź poprawiające stan zdrowia pacjenta. Test na ojcostwo jest badaniem genetycznym w kierunku pokrewieństwa co oznacza, że nie możemy liczyć na zwrot jego kosztów ze środków NFZ. 

Ile się czeka na wynik testu na ojcostwo?

Czas oczekiwania na wynik testu na ojcostwo uzależniony jest od tego, czy został zlecony przez sąd czy wykonany prywatnie. W większości placówek na wynik czeka się kilka dni roboczych, zwykle 3-10. Badanie DNA przedłuża wydanie ekspertyzy biegłego sądowego, która gotowa jest do kilku dni. 

Od czego uzależniona jest cena testu na ojcostwo?

Na cenę testu na ojcostwo ma wpływ wiele czynników tj. rodzaj wykonywanego testu (prywatny, sądowy, w ciąży), posiadana akredytacja PCA i certyfikaty laboratorium. Trzeba liczyć się z tym, że gwarancja najwyższej jakości i dokładności jest kosztowna. 

Jak przebiega test na ojcostwo?

Test DNA wykonuje się w wybranych laboratoriach uzyskując wymaz z wewnętrznej strony policzka, próbkę krwi, bądź próbki mikrośladowe. Materiał do celów sądowych pobierany jest od trzech osób – dziecka, jego matki oraz domniemanego ojca. Pobranie materiału genetycznego przez osobę uprawnioną do wykonania badania na ojcostwo przeprowadza się w obecności świadków, osoby biorące udział w badaniu muszą zostać wylegitymowane a całość procedury zaprotokołowana. Test DNA na ojcostwo możesz wykonać również bez wychodzenia z domu na trzy sposoby – poprzez zamówienie zestawu do samodzielnego pobrania materiału DNA, dostarczenie próbek bez zestawu bądź wizytę domową.