Zmiany genetyczne wpływające na układ odpornościowy zwiększają ryzyko wystąpienia groźnych chorób

zespol-laboratoriumNajnowszy raport opracowany m.in. przez ekspertów z Uniwersytetu Harwarda, Uniwersytetu Chicago i Generalnego Szpitala w Massachusetts ukazuje w jaki sposób zmiany genetyczne występujące u młodych ludzi mogą wpłynąć na funkcjonowanie komórek odpornościowych. 

Udowodniono, że zaistnienie tego rodzaju zmian zwiększa ryzyko pojawienia się w późniejszym życiu schorzeń, takich jak: choroba Alzheimera, cukrzyca i stwardnienie rozsiane.

Co na to wpływa?

Na przestrzeni ostatniej dekady genetycy zdołali określić setki czynników wpływających na rozwój różnych schorzeń, ale o konsekwencjach, jakie mają one na funkcjonowanie poszczególnych komórek wciąż wiadomo niewiele. Przeprowadzone niedawno badania pozwoliły ustalić rolę, jaką pełnią komórki układu odpornościowego w kontekście zapadania na różnego rodzaju choroby.

Testy wykonywane były w ramach projektu ImmVar (ang. ImmVar Project) wspieranego przez PhenoGenetic Project, który jest tzw. ?żywym biobankiem?, czyli bankiem, w którym wolontariusze mogą zostawić próbki swojej krwi wykorzystywane potem do celów naukowych. Eksperci wybrali 461 uczestników projektu, wśród których byli przedstawiciele wszystkich ras, a więc Afroamerykanie, Azjaci oraz Europejczycy. Analizie poddano dwa typy komórek układu odpornościowego ? limfocyty T i monocyty, które uzyskano z krwi każdej badanej osoby. Następnie dokonali oni pomiaru ekspresji 19,114 genów pochodzących z każdego typu komórek. Kolejnym krokiem była analiza różnych wariantów genetycznych występujących w ludzkich genomach oraz określenie ich wpływu na ekspresję genów w dwóch wspomnianych rodzajach komórek odpornościowych. Odkryto, że zmiany genetyczne zwiększające ryzyko wystąpienia stwardnienia rozsianego, reumatoidalnego zapalenia stawów oraz cukrzycy typu 1 mają większy wpływ na limfocyty T niż na monocyty. Dla porównania zmienność genetyczna sprzyjająca rozwojowi chorób neurodegeneracyjnych, do których należą Parkinson i Alzheimer wpływa znacząco na funkcjonowanie monocytów. Badania te dowodzą w jaki sposób genomy potrafią dokonywać zmian w systemie odpornościowym każdego człowieka. Co więcej zmiany te przyczyniają się do zwiększenia podatności na wystąpienie wyżej wymienionych chorób. Przeprowadzona analiza zwraca uwagę na zmiany zachodzące w poszczególnych częściach układu odpornościowego, które mogą stanowić czynnik ryzyka u osób już miedzy 20 a 30 rokiem życia.

Naukowcy nie mogą jednoznacznie potwierdzić, że wiedza na temat funkcjonowania komórek odpornościowych, jest kluczem do rozwiązania problemu choroby Alzheimera. Niemniej jednak nowe spostrzeżenia ekspertów zachęcają do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie. Dzięki włączeniu do testów wolontariuszy o różnym pochodzeniu, naukowcy odkryli, że zmienność genetyczna oddziałująca na układ odpornościowy jest bardzo podobna w całej ludzkiej populacji.

Oceń