Test na ojcostwo – najważniejsze informacje

Testy na ojcostwo zlecane w specjalistycznych instytucjach są nieskończenie bardziej wiarygodne. Laboratoria wykorzystują w swoich badaniach pełen zestaw 24 różnych markerów DNA, co pozwala na uzyskanie bezbłędnych wyników. Mogą być również wykorzystywane w próbach.

Czy test na ojcostwo jest wiarygodny?
Jaka jest cena testu na ojcostwo?
Test na ojcostwo – kto pokrywa koszty?
Test na ojcostwo – jakie czynniki są badane pod kątem ustalenia ojcostwa?

Czy test na ojcostwo jest wiarygodny?

Odpowiednio akredytowana instytucja jest jak najbardziej wiarygodna czy to w sprawach prowadzonych przez sąd, czy to dla osób prywatnych chcących zrobić test na ojcostwo. Osoba prywatna powinna wziąć pod uwagę doświadczenie, jakie posiada laboratorium odpowiadające za test oraz jak długo działa. Certyfikacja to znaczy szereg kontroli i certyfikatów potwierdzających, że laboratorium działa zgodnie z ustalonymi procedurami. Można poprosić takie laboratorium o zeskanowanie takich certyfikatów i przesłanie ich na Twój adres. Jeśli laboratorium nie odpowie na Twoją prośbę, to wiarygodność laboratorium jest wątpliwa. Nie można wahać się i zadawać pytań dotyczących procedury testu na ojcostwo i tego, czy wyniki są bezwarunkowo wiarygodne. Konsultant powinien jasno wyjaśnić, jakie środki ostrożności stosuje laboratorium, aby uniknąć ewentualnych błędów lub nieścisłości. Jeśli konsultant nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie lub nie chce jej udzielić pod pozorem zachowania tajemnicy handlowej, być może lepiej będzie wybrać inną instytucję. Jeżeli laboratorium współpracuje z sądami i organami ścigania, a nie tylko dla osób prywatnych, oznacza to, że kontrole muszą być przeprowadzane zgodnie z procedurami przyjętymi przez te organy.

Jaka jest cena testu na ojcostwo?

Cena testu na ojcostwo zależy od wielu czynników, między innymi od liczby osób, które mają być poddane testowi, rodzaju próbki, która ma być pobrana oraz czasu potrzebnego na przeprowadzenie testu. Cena zależy również od tego, czy test ma służyć celom sądowym, czy prywatnym. Za test na ojcostwo zapłacisz około 600 zł do 2500 zł, a nawet do 7000 zł, jeśli badanie przeprowadza się jeszcze w ciąży. Mimo różnicy w cenie warto wiedzieć, że testy DNA na ojcostwo zawsze dają rzetelne i ważne wyniki, które potwierdzają lub wykluczają biologiczne ojcostwo.

Test na ojcostwo – kto pokrywa koszty?

Jeśli chodzi o prywatne testy na ojcostwo, to koszt badania ponosi osoba zgłaszająca się na badanie, czyli osoba zainteresowana. Jest to albo domniemany ojciec, albo domniemana matka dziecka. Koszt testu może pokryć jeden z rodziców lub drugi. Wszystko zależy od okoliczności i zgody obu stron. Jeśli test jest nakazany przez sąd, sąd pokryje koszty testu lub wyznaczy osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie testu.

Test na ojcostwo – jakie czynniki są badane pod kątem ustalenia ojcostwa?

Markery to specyficzne odcinki DNA, z których każdy ma indywidualną nazwę. Wreszcie, w przypadku wyników badań, markerowi przypisuje się dwa numery odpowiadające liczbie powtórzeń badanej sekwencji DNA. Powodem dwóch liczb jest to, że jeden allel jest dziedziczony po matce, a drugi po ojcu. Ten profil genetyczny jest nazywany „genetycznym odciskiem palca”, ponieważ jest unikalny dla każdego z nas, DNA składa się z kilku markerów, lub regionów DNA reprezentowanych przez dwie cyfry. Laboratoria mogą analizować do 24 takich markerów DNA. Poprzez porównanie profili genetycznych ojca i dziecka możliwe jest potwierdzenie lub obalenie ojcostwa. Obecność profilu genetycznego jest potwierdzeniem, że analiza rzeczywiście została przeprowadzona.