Test DNA – jak za jego pomocą można pewnie ustalić ojcostwo

jak pewnie ustalić ojcostwoTest DNA daje możliwość pewnego potwierdzenia lub wykluczenia biologicznego ojcostwa. Realizuje się go dla własnej wiedzy (prywatne badanie na ojcostwo) lub do celów sądowych. W charakterze próbki do analizy genetycznej mogą trafić różne przedmioty – zużyta szczoteczka do zębów, maszynka do golenia, niedopałek papierosa czy guma do żucia.

 

Test DNA – najdokładniejsza metoda ustalania ojcostwa

Żeby przeprowadzić test DNA w kierunku ojcostwa potrzebne są próbki materiału genetycznego każdego z uczestników testu, w tym przypadku najczęściej potencjalnego ojca i dziecka. Ich źródłem mogą być dowolne przedmioty: patyczek do czyszczenia uszu z woskowiną, zużyta szczoteczka do zębów, kubek, maszynka do golenia, niedopałek papierosa, chusteczka z katarem, czy wymazówka z pobranym wymazem z policzka.

Laboratorium pozyskuje z nich potem DNA badanych, tworzy indywidualne profile genetyczne i sprawdza, czy występują w nich elementy wspólne. Porównując profile genetyczne badanych, pracownicy laboratorium są w stanie wydać jednoznaczną opinię, która może potwierdzić ojcostwo mężczyzny względem dziecka albo je wykluczyć. Test DNA jest więc badaniem dającym całkowitą pewność w sprawach dotyczących biologicznego pokrewieństwa.

Test DNA – wiarygodny dla sądu

Jeśli test DNA w kierunku ojcostwa ma być realizowany na potrzeby sprawy sądowej, muszą zostać dopełnione określone procedury. Pobraniem próbek zajmuje się wtedy ktoś z personelu medycznego w najbliższym punkcie pobrań DNA. W pobraniu uczestniczą też obowiązkowo 3 osoby: dziecko wraz z matką i potencjalnym ojcem. Z całego zdarzenia spisuje się protokół, a do wyniku badania dołączana jest opinia eksperta ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, pełniącego funkcję biegłego sądowego.

Choć prywatny test DNA na ojcostwo nie wymaga dopełnienia powyższych procedur (daje możliwość samodzielnego pobrania próbek w domu), to jest tak samo pewny, jak badanie realizowane dla sądu. Sąd może nawet wykorzystać wynik takiego prywatnego testu jako wstępny dowód w sprawie, a jeśli strony wyrażają zgodę, również jako dowód główny.

Test DNA – możliwy przed narodzinami dziecka

Kobieta, która osiągnęła 10 tydzień ciąży może wykonać taki pewny test DNA z krwi. To z niej w laboratorium izolowane jest następnie DNA dziecka i porównywane z DNA potencjalnego ojca, które pochodzi z wymazu z policzka. W przypadku bardziej zaawansowanej ciąży (po 15. tygodniu) można też pobrać płyn owodniowy i wyizolować z niego materiał genetyczny dziecka, a następnie porównać z próbkami DNA rodziców, pochodzącymi z dowolnych przedmiotów.

Test DNA – precyzyjny i wygodny dla badanych

Test DNA jednoznacznie wskaże, czy badany mężczyzna jest ojcem dziecka. Nie ma w tym przypadku znaczenia ani rodzaj badania, ani to, jakie próbki zostały w nim wykorzystane. Ustalone podczas testu profile są unikatowe, a analizowany materiał genetyczny niezmienne i dziedziczone po rodzicach (DNA otrzymujemy już w żuciu płodowym). Dzięki temu, że badanie odbywa się na poszerzonej liczbie markerów genetycznych – 24, a nie 16 – jego wynik jest pewny również wtedy, gdy uczestniczy w nim tylko ojciec i dziecko. 

Oceń

Zamieszczono w: DNA