nowa technologia badań DNA

Nowa technika analizy DNA umożliwiająca szybszą diagnostykę chorób nowotworowych

nowa technologia badań DNANaukowcy z McGill University and the Genome Quebec Innovation Centre opracowali nową technologię analizy DNA pozwalającą na szybsze rozpoznanie raka w różnych stadiach jego rozwoju – podaje czasopismo Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Nowa technika polega na umieszczeniu długich nici DNA w specjalnej komorze, zachowując przy tym ich właściwości strukturalne oraz tworząc warunki podobne do tych, jakie występują w organizmie człowieka.

Nowa technika analizy DNA?

Technologia zwana CLIC (ang. Convex Lens-Induced Confinemen) daje możliwość szybkiego mapowania dużych genomów oraz jednoczesną identyfikację specyficznych sekwencji genów w pojedynczych komórkach, odgrywających istotną rolę w rozwoju różnych chorób, z rakiem włącznie. Urządzenie można nałożyć na górną część standardowego mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego. Innowacyjność CLIC polega na możliwości załadowania nici DNA do komory od góry, pozwalając dzięki temu na zachowanie jej w całości. Wykorzystywane do tej pory narzędzia pozwalały jedynie na boczne umieszczenie DNA w komorach, a cały ten proces musiał odbywać się pod ciśnieniem. W efekcie doprowadzało to do rozbicia się sekwencji DNA na małe kawałki. Prawidłowa rekonstrukcja genomu stanowiła w takim przypadku dość duże wyzwanie. Ponadto stosowane dotychczas urządzenia wymagały analizy nie pojedynczej komórki, a dziesiątek tysięcy komórek. Nowa technologia rozwiązuje jednak wszystkie te problemy. Od teraz czynności związane z mapowaniem genomów będą przebiegać dużo sprawniej. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie w szybszej diagnostyce różnych schorzeń, w tym także chorób nowotworowych.

Oceń