Koszty związane z wykonaniem badania DNA na ojcostwo

Jaka jest cena badania DNA, Czy rodzaj badania DNA ma wpływ na cenę, Czy w badaniach DNA są ukryte koszty, Czy za wynik badania DNA są dodatkowe opłaty

Ustalenie ojcostwa, to coraz bardziej popularne badania, dające odpowiedź na niejasność związaną z biologicznym pokrewieństwem ojca i dziecka. Dzięki nowoczesnej technologii możliwe jest dokładne przeanalizowanie materiału DNA, jak również określenie powinowactwa.

Jaka jest cena badania DNA?
Czy rodzaj badania DNA ma wpływ na cenę?
Czy w badaniach DNA są ukryte koszty?
Czy za wynik DNA są dodatkowe opłaty?

Jaka jest cena badania DNA?

Badanie DNA na ustalenie ojcostwa uwarunkowane jest wieloma różnymi czynnikami, które maja wpływ na ostateczną cenę testu. Do elementów wpływających na koszt badania należą:

  • rodzaj badania,
  • ilość badanych markerów,
  • zawartość zestawu,
  • czas oczekiwania na wynik,
  • dodatkowe badania i analiza wyników, itp.

Cena badania DNA jest jasno określona, jak ustalona i przedstawiona. Badanie DNA na ustalenie ojcostwa wraz ze wszystkim potrzebnymi elementami to koszt rzędu 1000 zł. W zależności od wybranego zestawu i pakietu cena ta może nieznacznie się zmienić.

Czy rodzaj badania DNA ma wpływ na cenę?

Rodzaj wykonywanego badania wpływa na cenę ostateczną testu. Badania wykonywane ekspresowo, testy prywatne, ilość badanych markerów, badania wykonywane w laboratorium to czynniki warunkujące cenę badania. Rodzaj wykonywanych usług określony jest w opisie pakietu.

Czy w badaniach DNA są ukryte koszty?

Badania DNA są jasno i zrozumiale przedstawione i opisane. Nie ma w nich żadnych ukrytych kosztów, ani dodatkowych zobowiązań. Każdy zestaw zawiera ustalona cenę, która jest cena ostateczną. Testy DNA na ojcostwo nie są opatrzone żadnymi dodatkowymi, niewymienionymi kosztami.

Czy za wynik DNA są dodatkowe opłaty?

Wynik badania DNA jest częścią zamówieniowego zestawu, a za jego odbiór nie są pobierane dodatkowe opłaty. Analiza wyniku testu wysyłana jest do odbiorcy drogą pocztową, mailową oraz jako odbiór osobisty. Za dostarczenie pełnego wyniku badania odpowiedzialne jest laboratorium, które nie pobiera żadnych dodatkowych opat. Istnieje możliwość bezpłatnej dostawy i wysyłki próbek w dogodnym dla odbiorcy punkcie.