Jak przebiega badanie na ojcostwo?

Badanie na ojcostwo przeprowadzane jest, aby ustalić tożsamość ojca dziecka. Test można wykonać z własnej inicjatywy, jak i na skutek zlecenia sądu. Istnieje kilka sposobów przeprowadzania badań.

Badanie na ojcostwo – analiza mikrośladów
Badanie na ojcostwo – testy na pokrewieństwo
Badanie na ojcostwo – oparte na 34 markerach DNA
Badanie na ojcostwo – realizowane w punkcie pobrań lub w domu

Badanie na ojcostwo – analiza mikrośladów

Badanie DNA na ojcostwo polegające na analizie mikrośladów polega na sprawdzaniu aż 24 markerów genetycznych, co pozwala wykluczyć biologiczne ojcostwo ze stuprocentowa pewnością, natomiast potwierdzić z pewnością powyżej 99,9999%. Test jest bardzo wiarygodny. Można przeprowadzić go na podstawie pobranych samodzielnie materiałów genetycznych lub wymazu z punktu pobrań. Badanie genetyczne na ojcostwo na podstawie analizy mikrośladów może być w pełni anonimowe.

Badanie na ojcostwo – testy na pokrewieństwo

Testy na pokrewieństwo wykonywane są w momencie, gdy nie można pobrać materiału genetycznego od domniemanego ojca. Wtedy badanie ojcostwa polega na poszukiwaniu pokrewieństwa między członkami najbliżej rodziny (np. babcia- wnuczka).

Badanie na ojcostwo – oparte na 34 markerach DNA

Test na ojcostwo polegający na analizie 34 markerów jest obecnie najbardziej wiarygodną metodą. Pozwala wykluczyć ojcostwo ze stuprocentową pewnością oraz potwierdzić z ponad 99,9999% prawdopodobieństwem.

Badanie na ojcostwo – realizowane w punkcie pobrań lub w domu

Pobieranie próbek do badania na ojcostwo można przeprowadzić w punkcie pobrań. Zajmuje się tym wykwalifikowany personel medyczny. W tym czasie osoba badana wypełnia formularz. Inną opcją jest pobranie próbek samodzielnie dzięki zamówionemu zestawowi do pobrań. Zestaw należy zamówić na stronie internetowej laboratorium. Pobrany materiał genetyczny można dostarczyć samodzielnie do laboratorium lub odesłać wraz z kopertą zwrotną dołączoną do opakowania zestawu do badania. Badanie to pobranie materiału genetycznego z wewnętrznej części policzka za pomocą sterylnej wymazówki. Druga opcja gwarantuje większą anonimowość i komfort, co jest szczególnie ważne w przypadku testu DNA na ojcostwo, które często związane są z ogromnym stresem.