geny a nowotwory złośliwe

Genetyka dominującym czynnikiem ryzyka w rozwoju nowotworów złośliwych

geny a nowotwory złośliweBadania zrealizowane przez ekspertów z Centre for Primary Health Care Research at Lund University and Region Skane w Szwecji pozwoliły wysunąć wniosek stwierdzający, że uwarunkowania genetyczne są dominującym czynnikiem ryzyka w rozwoju nowotworów złośliwych, takich jak rak piersi, rak prostaty czy rak jelita grubego. Badania te opierały się na analizie ewidencji ludności.

Jaki był rezultat przeprowadzonych badań?

Rezultat przeprowadzonego eksperymentu sugeruje, że niebezpieczeństwo wystąpienia tych trzech groźnych nowotworów jest w głównej mierze zależne właśnie od naszych genów. Nie oznacza to oczywiście, że inne czynniki, do których należy np. styl życia nie będą miały w tym przypadku żadnego znaczenia.

Naukowcy przebadali grupę pacjentów zamieszkujących Szwecję. Wśród uczestników testu część posiadała rodziców biologicznych, część natomiast została zaadoptowana.
W badaniach wykorzystano dwie zasadnicze ewidencje: wielopokoleniową (ang. multi-generation register) oraz ewidencję dotyczącą chorób nowotworowych (ang. cancer register). Obie pozwalają na monitorowanie ponad 70 tysięcy mężczyzn i kobiet. Rejestry te obejmowały osoby ze zdiagnozowanym którymś z trzech wspomnianych powyżej nowotworów – do których rozwoju doszło w latach 1958- 2010. Osoby te urodziły się między 1932 a 1969 rokiem. W tym samym czasie eksperci prowadzili również badania na ich adopcyjnych i biologicznych rodzicach.

W grupie pacjentów posiadających przynajmniej jednego chorego na raka rodzica biologicznego niebezpieczeństwo zapadnięcia na ten sam nowotwór było aż 80-100% wyższe niż w grupie pacjentów wychowywanych w rodzinach adopcyjnych. Dla porównania u pacjentów mających wyłącznie rodziców adopcyjnych nie stwierdzono zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwór piersi, prostaty oraz jelita grubego. Co więcej badani, u których biologiczni rodzicie chorowali na raka, byli dużo bardziej obciążeni ryzykiem powstania nowotworu w młodym wieku, co nie dotyczyło osób zaadoptowanych.

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na to, jak ważne w przypadku chorób nowotworowych są czynniki genetyczne, a w tym zjawisko dziedziczenia. Jest to jeden z powodów, dla którego podczas stawiania diagnozy zwraca się szczególną uwagę na konieczność przeprowadzenia dokładnego wywiadu dotyczącego historii chorób występujących w rodzinie pacjenta. Naukowcy widzą potrzebę prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

Oceń