Dieta sprzed ciąży wpływa na DNA dziecka

celiakia_ciazaJak sugerują najnowsze wyniki badań dieta matki już w okresie poczęcia może mieć trwały wpływ na DNA dziecka. Eksperymenty wykonywane na zwierzętach pokazują, że dieta matek w ciąży wpływa na proces włączania i wyłączania genów u potomstwa, co więcej istnieją dowody na to, że u ludzi dzieje się podobnie.

Badania przeprowadzone przez brytyjskich oraz amerykańskich naukowców obejmowały kobiety pochodzące z rolniczych terenów Gambii, gdzie rodzaj spożywanego pokarmu w porze suchej i deszczowej znacząco się różnił. Naukowcy zbadali 84 kobiety w ciąży, u których do poczęcia doszło w porze deszczowej oraz tyle samo kobiet, które poczęły w porze suchej. Poziom składników odżywczych mierzono dzięki pobranym od badanych kobiet próbek krwi, z kolei DNA dzieci badano na dwa do ośmiu miesięcy po ich narodzinach. Było to pierwsze tego typu badanie wykonywane na ludziach, które dowiodło, że dieta matki w czasie poczęcia, jak i we wczesnych stadiach ciąży ma wpływ na geny dziecka, a w dalszej perspektywie także na zdrowie przyszłych pokoleń.

Efekt epigenetyczny

To jak dieta matki wpływa na geny potomstwa ujawniły eksperymenty prowadzone na myszach. Wynikało z nich, że rodzaj spożywanego pokarmu wpływa np. na kolor sierści. Jest to tzw. efekt epigenetyczny, polegający na modyfikacji DNA poprzez włączanie lub wyłączanie genów. Jedną z takich modyfikacji jest przyłączanie grup metylowych do DNA.

Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że u niemowląt poczętych w porze deszczowej poziom metylacji we wszystkich sześciu zbadanych genach jest znacznie wyższy, miało to związek z ilością składników odżywczych obecnych we krwi matki.

Nieznane geny

Na chwilę obecną nie wiadomo jakie funkcje pełnią  badane geny oraz jaki efekt mogą przynieść zachodzące w nich zmiany.  Badania pokazują jednak, że sposób odżywiania matki, zarówno w czasie poczęcia, jak i samej ciąży może pozostawić trwałe ślady w genomie ich potomstwa, dlatego tak ważne jest opracowanie odpowiedniej diety, która zapobiegłaby powstawianiu błędów w procesie metylacji.

Oceń