Badanie na ojcostwo – jaka jest jego wiarygodność i cena

Badanie na ojcostwo jest jednym z podstawowych sposobów na ustalenie, kto jest ojcem dziecka. Ma ono znaczenie przede wszystkim w sytuacjach, kiedy określenie tożsamości ojca w sposób konwencjonalny jest znacznie utrudnione, bądź niemożliwe.

Badanie na ojcostwo – jaki materiał jest potrzebny do przeprowadzenia badania?
Badanie na ojcostwo – jak wiarygodne są wyniki badania?
Badania na ojcostwo – jaka jest cena badań?
Badanie na ojcostwo – jaki jest czas oczekiwana na wynik badania?

Badanie na ojcostwo – jaki materiał jest potrzebny do przeprowadzenia badania?

Przy badaniu na ojcostwo kluczowe znaczenie ma materiał genetyczny domniemanego ojca, na podstawie którego, porównując go z DNA dziecka, ustala się czy jest on rodzicem dziecka.

Przy badaniach DNA na ojcostwo nie wykorzystuje się obojętnie jakiego materiału genetycznego, ale tylko takiego, które pochodzi ze ściśle określonych miejsc. W praktyce, jednym ze sposobów jest pobieranie, w postaci wymazów, materiału genetycznego z wewnętrznej strony policzka. Inną drogą pobrania DNA są próbki krwi oraz próbki mikrośladowe. Dopuszczalne jest jednak zastąpienie krwi materiałem biologicznym innego rodzaju, np. włosami dziecka.

Badanie na ojcostwo – jak wiarygodne są wyniki badania?

Badanie genetyczne na ojcostwo przy wykorzystaniu DNA, z uwagi na niezwykle zaawansowany stopień rozwoju diagnostyki, a także wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz fachowe laboratoria, cechuje się ogromną wiarygodnością i skutecznością. W przypadku analizy mającej na celu wykluczenie ojcostwa skuteczność badań na ojcostwo wynosi 100%. Kiedy materiał genetyczny badany jest w kierunku potwierdzenia ojcostwa, wiarygodność otrzymanego wyniku testu na ojcostwo określa się jako prawdopodobieństwo graniczące z pewnością. W praktyce prawdopodobieństwo to wyrażane jest procentowo jako 99,(9)%, czyli ewentualny procent nieskuteczności jest tutaj skrajnie mały, żeby nie powiedzieć-pomijalny.

Badania na ojcostwo – jaka jest cena badań?

Określenie jednej, stałej ceny badań na ojcostwo jest niemalże niemożliwe. Wynika to z tego, iż na tę wartość składa się wiele zmiennych, których wystąpienie bądź nie sprawi, że cena ta będzie wyższa lub niższa. Podstawowym czynnikiem kreującym cenę badania DNA na ojcostwo jest renoma laboratorium, w którym takie badanie zostanie przeprowadzone. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że to, jakie laboratorium wybierzemy, nie będzie mieć wpływu na wiarygodność wyniku badania na ojcostwo, gdyż w każdej z takich placówek procedury są identyczne.

Przy ustaleniu ceny testu na ojcostwo istotne jest także to, czy badanie wykonujemy prywatnie, czy może zostało ono zlecone przez sąd. W tym drugim przypadku najczęściej kosztami za badanie na ojcostwo obciążony zostaje Skarb Państwa.

Badanie na ojcostwo – jaki jest czas oczekiwana na wynik badania?

Czas, jakiego potrzeba na dokonanie analizy DNA przy badaniu na ojcostwo, zależny jest przede wszystkim od tego, z jakim materiałem genetycznym mamy do czynienia. Przyjmuje się, że jeżeli materiał genetyczny został pobrany z wewnętrznej strony policzka, na wyniki czeka się ok. 5 dni roboczych od momentu przyjęcia próbek z DNA w placówce diagnostycznej. Czas ten nieco się wydłuża, kiedy mamy do czynienia z materiałem genetycznym pochodzącym z mikrośladów bądź krwi. Wtedy może on wynieść ok. 7-10 dni roboczych.