Twój partner nie żyje, a Ty chciałaś wykonać test na ojcostwo? Oto jak możesz to zrobić!

test na ojcostwo po śmierci ojca, testy na ojcostwo po śmierci ojca

Genetyka i biotechnologia poczyniły w ostatnich latach tak ogromny postęp, że obecnie test na ojcostwo można wykonać nawet po śmierci potencjalnego ojca dziecka. Jeśli nie został jeszcze pochowany próbka pobierana jest bezpośrednio z ciała zmarłego, jeśli tak, laboratorium ma do wyboru aż 3 metody badania.

 

Test na ojcostwo po śmierci ojca: analiza rzeczy osobistych zmarłego

Jego szczoteczki do zębów, kubka, szklanki, gumy żutej jeszcze przed śmiercią, bielizny ze śladami nasienia, niedopałka papierosa, jak i wielu innych przedmiotów. W laboratoriach określa się je mianem mikrośladów, czyli śladów materiału genetycznego danej osoby, zachowanych na jakiś przedmiocie, z którym osoba ta miała bezpośredni kontakt. Nie zobaczymy ich „gołym okiem”. Laboratorium genetyczne dysponuje jednak narzędziami, które pozwalają wykryć już nawet najmniejszą ilość DNA. Następnie jest ono „wyciągane” z dostarczonego przedmiotu i analizowane pod kątem ojcostwa lub innego rodzaju pokrewieństwa. Test na ojcostwo wykonany na podstawie niestandardowych próbek daje taką samą pewność wyniku, jak test, w którym za próbkę DNA posłużył wymaz z policzka.

Test na ojcostwo nie zawsze wykonywany jest jednak od razu po śmierci domniemanego ojca. Często badanie odbywa znacznie później, kiedy rodzina nie dysponuje już żadnymi przedmiotami swojego nieżyjącego krewnego. W takim przypadku, chcąc ustalić ojcostwo konieczne jest pobranie próbek DNA od innych osób, a dokładnie od członków rodziny zmarłego.

Test na ojcostwo po śmierci ojca: analiza chromosomu Y

Laboratorium sięga po tę metodę analizy, gdy dziecko uczestniczące w badaniu jest chłopcem oraz gdy istnieje możliwość pobrania próbek DNA od męskich członków rodziny nieżyjącego ojca. Sama metoda badania  polega tutaj na analizie dziedziczonego wyłącznie w linii męskiej (z ojca na syna) chromosomu Y. Zmiany, które w nim zachodzą są tak powolne, że u spokrewnionych ze sobą mężczyzn wygląda on tak samo. Dysponując próbkami DNA pobranymi np. od ojca zmarłego mężczyzny lub któregoś z jego braci laboratorium może więc wykonać pewny test na ojcostwo.

Test na ojcostwo: analiza statystyczna

W sytuacji kiedy chcemy sprawdzić ojcostwo zmarłego mężczyzny względem córki nie jest możliwa analiza chromosomu Y. Z prostego powodu – dziewczynki go nie posiadają. Do badania angażuje się wówczas osoby blisko spokrewnione ze zmarłym, przy czym co najmniej jedna z tych osób musi być kobietą. Dalej całe badanie wygląda już jak standardowy test na ojcostwo – najpierw ustalane są profile genetyczne uczestników, a potem porównywane między sobą pod kątem cech wspólnych. Laboratorium ma za zadanie określić, jakie jest prawdopodobieństwo, że osoby biorące udział w teście mogą być ze sobą spokrewnione.


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz
 
Oceń
Oceń