Twój partner nie żyje, a Ty chciałaś wykonać test na ojcostwo? Oto jak możesz to zrobić!

test na ojcostwo

Genetyka i biotechnologia poczyniły w ostatnich latach tak ogromny postęp, że obecnie test na ojcostwo można wykonać nawet po śmierci potencjalnego ojca dziecka. Jeśli nie został jeszcze pochowany próbka pobierana jest bezpośrednio z ciała zmarłego, jeśli tak, laboratorium ma do wyboru aż 3 metody badania.

Test na ojcostwo po śmierci ojca: analiza rzeczy osobistych zmarłego

Jego szczoteczki do zębów, kubka, szklanki, gumy żutej jeszcze przed śmiercią, bielizny ze śladami nasienia, niedopałka papierosa, jak i wielu innych przedmiotów. W laboratoriach określa się je mianem mikrośladów, czyli śladów materiału genetycznego danej osoby, zachowanych na jakiś przedmiocie, z którym osoba ta miała bezpośredni kontakt. Nie zobaczymy ich “gołym okiem”. Laboratorium genetyczne dysponuje jednak narzędziami, które pozwalają wykryć już nawet najmniejszą ilość DNA. Następnie jest ono “wyciągane” z dostarczonego przedmiotu i analizowane pod kątem ojcostwa lub innego rodzaju pokrewieństwa. Test na ojcostwo wykonany na podstawie niestandardowych próbek daje taką samą pewność wyniku, jak test, w którym za próbkę DNA posłużył wymaz z policzka.

Test na ojcostwo nie zawsze wykonywany jest jednak od razu po śmierci domniemanego ojca. Często badanie odbywa znacznie później, kiedy rodzina nie dysponuje już żadnymi przedmiotami swojego nieżyjącego krewnego. W takim przypadku, chcąc ustalić ojcostwo konieczne jest pobranie próbek DNA od innych osób, a dokładnie od członków rodziny zmarłego.

Test na ojcostwo po śmierci ojca: analiza chromosomu Y

Laboratorium sięga po tę metodę analizy, gdy dziecko uczestniczące w badaniu jest chłopcem oraz gdy istnieje możliwość pobrania próbek DNA od męskich członków rodziny nieżyjącego ojca. Sama metoda badania  polega tutaj na analizie dziedziczonego wyłącznie w linii męskiej (z ojca na syna) chromosomu Y. Zmiany, które w nim zachodzą są tak powolne, że u spokrewnionych ze sobą mężczyzn wygląda on tak samo. Dysponując próbkami DNA pobranymi np. od ojca zmarłego mężczyzny lub któregoś z jego braci laboratorium może więc wykonać pewny test na ojcostwo.

Test na ojcostwo: analiza statystyczna

W sytuacji kiedy chcemy sprawdzić ojcostwo zmarłego mężczyzny względem córki nie jest możliwa analiza chromosomu Y. Z prostego powodu – dziewczynki go nie posiadają. Do badania angażuje się wówczas osoby blisko spokrewnione ze zmarłym, przy czym co najmniej jedna z tych osób musi być kobietą. Dalej całe badanie wygląda już jak standardowy test na ojcostwo – najpierw ustalane są profile genetyczne uczestników, a potem porównywane między sobą pod kątem cech wspólnych. Laboratorium ma za zadanie określić, jakie jest prawdopodobieństwo, że osoby biorące udział w teście mogą być ze sobą spokrewnione.


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu: Pon-pt: 7:00 – 22:00 Weekendy i święta: 9:00 – 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Emilia Mazur

mgr Emilia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klaudia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz