Test ojcostwa – wszystkie niezbędne informacje

W życiu pojawiają się różne sytuacje. Czasami pojawia się konieczność ustalenia, kto tak naprawdę jest biologicznym ojcem. Naszym albo naszego dziecka. Podczas rozstrzygania tego typu dylematów, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie testu ojcostwa. Jest to proste badanie, dające nam pewny wynik, który potwierdzi lub zaprzeczy, czy potencjalny tata to faktycznie biologiczny ojciec dziecka.

W jaki sposób wykonuje się test ojcostwa, Jakie próbki są potrzebne do testu ojcostwa,Czy do testu ojcostwa jest potrzebna zgoda obydwu rodziców, Czy dziadkowie mogą zlecić test ojcostwa

W jaki sposób wykonuje się test ojcostwa?
Jakie próbki są potrzebne do testu ojcostwa?
Czy do testu ojcostwa jest potrzebna zgoda obydwu rodziców?
Czy dziadkowie mogą zlecić test ojcostwa?

W jaki sposób wykonuje się test ojcostwa?

Test ojcostwa to badanie, pozwalające na ustalenie, czy dwie osoby są ze sobą odpowiednio blisko spokrewnione. Blisko, oznacza w tym przypadku krew z krwi, czyli ojca z dzieckiem. Aby wykonać test ojcostwa, niezbędne są próbki materiału genetycznego, pochodzące od dziecka i jego domniemanego ojca. Takie badanie wykonuje się za pomocą markerów DNA, które pozwalają ustalić, czy kod genetyczny dziecka i ojca, są do siebie wystarczająco podobne.

Jakie próbki są potrzebne do testu ojcostwa?

W przypadku pobierania próbek do wykonania testu na ojcostwo, istnieją dwie możliwości. Jeżeli test jest nam potrzebny do celów prywatnych, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy pobrali je samodzielnie w domu. Jeśli natomiast wynik testu ma być wykorzystywany w postępowaniu sądowym, to próbki są pobierane we wskazanym przez sąd laboratorium, w obecności matki. Próbki muszą zawierać materiał genetyczny. Zazwyczaj pobiera się wymaz z wewnętrznej strony policzka. Jeśli jednak z jakichś względów jest to niemożliwe, do badania można wykorzystać włosy (wraz z cebulkami), szczoteczkę do zębów lub innych przedmiotów codziennego użytku, mogących zawierać materiał genetyczny ojca i dziecka.

Czy do testu ojcostwa jest potrzebna zgoda obydwu rodziców?

W przypadku celów prywatnych – zgoda matki nie jest konieczna, choć aby możliwe było wykonanie badania, kiedy dziecko pozostaje niepełnoletnie, niektóre placówki mogą chcieć pisemnej zgody wszystkich opiekunów prawnych (czyli najczęściej ojca i matki.) W przypadku badań zlecanych na drodze sądowej, zgoda matki jest obowiązkowa ze względów formalno-prawnych.

Czy dziadkowie mogą zlecić test ojcostwa?

Test na ojcostwo zazwyczaj zleca ojciec albo matka. Ewentualnie rodzeństwo, chcące sprawdzić, czy na pewno posiadają tego samego ojca. Dziadkowie mogą stać się osobami zlecającymi test ojcostwa tylko w przypadku, w którym to oni pozostają prawnymi opiekunami dziecka. W przeciwnym razie mogą co najwyżej skierować sprawę na drogę sądową.