Sympozja i szkolenia

Wszystkie osoby, które pracują w laboratorium testDNA systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności. Nasi pracownicy uczestniczą w prestiżowych sympozjach i szkoleniach, które kończą się każdorazowo przyznaniem stosownego certyfikatu.

Sympozjum Genetyków Sądowych

Sympozjum Genetyków Sądowych miało miejsce dnia 21 kwietnia 2015 roku. Uczestniczyli w nim nasi specjaliści testDNA. Sympozjum zostało poświęcone zoptymalizowaniu podejścia do analizy Y-STR i mtDNA, a także najnowocześniejszym technologiom i produktom, z których korzysta się podczas badań DNA.

Sympozjum Genetyki Sądowej

Sympozjum Genetyki Sądowej miało miejsce w dniach 7 i 8 kwietnia 2016 roku. Wzięli w nim udział nasi specjaliści, pracujący w laboratorium testDNA. Sympozjum połączone było z warsztatami, które dotyczyły dwóch ważnych kwestii współczesnej genetyki sądowej: użycia programu LRmix Studio (który służy do interpretacji mieszanych profili DNA) i korzystania z programu Snipper (który jest używany m.in. do predykcji pochodzenia ancestralnego).

.
Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz