Sterowanie jakością

m5Najistotniejszym elementem pracy laboratorium testDNA jest jakość wykonywanych u nas badań. Jest to ściśle związane z realizacją procedur, które zostały określone w normie  ISO 172015. Pośród wszystkich wymogów, jakie są zawarte w systemie zarządzania jakością, znajduje się procedura zapewniania najwyższej jakości badania. Procedura ta to kluczowa metoda określania wszystkich działań, jakie są podejmowane przez laboratorium, żeby zapewnić przedstawienie pewnego i jednoznacznego wyniku.

Co więcej, ustala ona metody kontroli jakości naszych badań, np. dzięki użyciu programów wewnętrznej kontroli, udziale w testach międzylaboratoryjnych, a także różnych programach badania biegłości i kontroli warunków przeprowadzania badań DNA.

Działania kontrolne

Przy zlecaniu testów laboratorium testDNA, zawsze mogą mieć Państwo pewność, że w każdym przypadku korzystamy z następujących działań kontrolnych. Mają one na celu wydanie pewnego wyniku każdego testu DNA.

  • W czasie przeprowadzania kluczowych etapów testu zawsze asystuje drugi pracownik, który kontroluje pracę pierwszego laboranta.
  • Jeśli uzyskany wynik to wykluczenie ojcostwa, próbki badane są dwukrotnie. Ma to również miejsce wtedy, kiedy jakość DNA pierwszej próbki jest niska.
  • W naszym laboratorium istnieją specjalne i stałe schematy pracy laboratoryjnej. Każdy nasz pracownik musi się do nich dostosować, by wysoka jakość pracy była zachowana na każdym etapie.
  • Zawsze, badając każdą partię próbek, stosujemy kontrole pozytywne i negatywne izolacji i amplifikacji (reakcja PCR) DNA. Dzięki temu sprawdzamy czystość używanych odczynników, a także możemy wykluczyć kontaminację próbek innym DNA. Aby ułatwić to zadanie, mamy specjalną bazę profili DNA, w której znajdują się profile każdego pracownika, który wykonuje badania i ma styczność z próbkami klientów. Wykluczamy w ten sposób  zanieczyszczenie badanej próbki DNA danego pracownika.
  • Nasze wyposażenie laboratoryjne jest dokładnie i regularnie kontrolowane, co pozwala zachować spójność pomiarową. Wszystkie nasze blaty robocze i pipety, których używamy podczas analizy, są  także regularnie czyszczone. Dzięki temu wszystkie prace laboratoryjne wykonywane są w sterylnych warunkach.
  • Co 6 miesięcy badamy tzw. materiały wzorcowe o znanym profilu DNA, które są spreparowane przez National Institute of Standards and Technology (NIST). Dzięki temu możemy potwierdzić sprawność ustalania profili DNA oraz poprawność działania sprzętu laboratoryjnego.
  • Każdorazowo podczas analizy wyników i opracowywania sprawozdania z testu jest stosowana technika wzajemnego sprawdzania przez drugiego pracownika. Opisujemy tę procedurę na sprawozdaniu z badania.

Badania biegłości

Co roku nasze laboratorium uczestniczy w minimum 3 badaniach biegłości testów. Dzięki temu możemy zapewnić Państwu najwyższą jakość naszych badań DNA. Badania te przeprowadzają zagraniczne ośrodki certyfikujące. Porównują one wszystkie uczestniczące w nich laboratoria, analizując ich wyniki. Po badaniach otrzymywane są certyfikaty, które potwierdzają skuteczność przeprowadzania testów w laboratorium.

.
.
Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz