Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – od czego zacząć?

Zdarzają się sytuacje, gdy w akcie urodzenia dziecka jako ojca dziecka wpisano mężczyznę, który w rzeczywistości nim nie jest. Niezależnie od przyczyn takiego biegu wydarzeń, by to zmienić, należy złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa. Sprawdź, jak to zrobić 🔎!

Tego dowiesz się z artykułu:

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – na czym polega domniemanie ojcostwa?

Kto i kiedy może złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Jakie dowody przedstawić przy pozwie o zaprzeczenie ojcostwa?

Jakie są konsekwencje złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – na czym polega domniemanie ojcostwa?

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa składa się w celu udowodnienia, że osoba prawnie uznana za ojca danego dziecka, faktycznie nim nie jest. Do prawnego uznania ojcostwa dochodzi często na skutek zasady domniemania ojcostwa. Według niej, gdy narodziny dziecka mają miejsce przed upływem 300 dni 📆 od unieważnienia małżeństwa, jako ojca przyjmuje się ówczesnego męża matki.

Domniemanie nie jest stosowane, gdy dziecko przyszło na świat po 300 dniach od separacji. Jednak, gdy matka po unieważnieniu pierwszego małżeństwa, wyjdzie za mąż po raz drugi, domniemywa się, że dziecko pochodzi z drugiego małżeństwa.

Kto i kiedy może złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może złożyć:

  • matka dziecka w terminie do 6 miesięcy od urodzenia dziecka;
  • mąż matki dziecka w terminie do 6 miesięcy od urodzenia dziecka przez żonę;
  • dziecko, gdy osiągnie pełnoletność w terminie 3 lat (przed ukończeniem 21 roku życia).

Terminy te są nieprzekraczalne. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy to prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa – może to zrobić w dowolnym terminie od daty urodzenia dziecka.

Sprawami o zaprzeczenie ojcostwa zajmują się Wydziały Rodzinne Sądów Rejonowych, właściwe dla miejsca zamieszkania ✅.

Jakie dowody przedstawić przy pozwie o zaprzeczenie ojcostwa?

Złożenie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa musi być poparte konkretnymi, wiarygodnym dowodami 📄. Jedynym obiektywnym dowodem w tego rodzaju procesie są badania DNA na ojcostwo 🧬. Strona, która wnosi pozew, może zawnioskować na rozprawie o postanowienie sądu na przeprowadzenie testów DNA ustalających ojcostwo. Jednak szybszym i prostszym sposobem jest prywatne wykonanie badań i okazanie jednoznacznego wyniku w sądzie podczas procesu. By wszystkie formalności były niepodważalne, korzystnie jest przeprowadzić prywatne badania DNA na ojcostwo do celów sądowych i przedłożyć w sądzie gotową opinię biegłych 📜. Wcześniej wykonane badania redukują koszty sprawy i skracają jej czas 🕘.

Jakie są konsekwencje złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

ℹ Złożenie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa skutkuje ustaniem wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy dzieckiem a mężczyzną (wcześniej uznanym za ojca). Odnosi się to m.in. do władzy rodzicielskiej, nazwiska dziecka, prawa dziedziczenia.

 

To również może Cię zainteresować: Sądowy test na ojcostwo – badania DNA bez skierowania z sądu