Nowe badanie krwi przewidujące nawrót raka piersi

Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2008 roku, 1 na 5 pacjentek z rakiem piersi, która została poddana 5-letniej terapii, doświadcza nawrotu choroby w ciągu następnych 10 lat. Naukowcy z Johns Hopkins Kimmel Cancer Center w Baltimore opracowali nowe badanie krwi, które przewiduje nawrót raka piersi z dokładnością do 95%, jak również wspomaga kontrolę pacjenta oraz jego reakcję na leczenie.

Zespół badawczy kierowany przez  Saraswati Sukumar, Barbarę B. Rubenstein – profesora onkologii i dyrektora The Breast Cancer Program przy The Johns Hopkins Kimmel Cancer Centem –  opublikował niedawno w czasopiśmie Cacncer Research wyniki przeprowadzonych przez siebie badań.

Jak wykazują te właśnie badania, pacjentka po odbytym nowotworze piersi była zazwyczaj leczona prawidłowo. Ryzyko nawrotu mierzono u niej z kolei za pomocą standardowego badania krwi. Takie testy przeprowadzano jednak dopiero wtedy, gdy skarżyła się ona na bóle czy duszności.

Mając na uwadze te fakty zespół naukowców chciał  stworzyć takie nieinwazyjne badanie, które mógłby przewidzieć nawrót raka piersi wcześniej i dokładniej, niż pozwalają na to obecne metody,  i które można by przeprowadzić podczas rutynowej wizyty lekarskiej.

Badanie wykrywa hipermetylację w genach odpowiedzialnych za raka piersi

Zespół opracował badanie o nazwie Test cMethDNA. Test ten może monitorować 10 genów, obecnych we krwi pacjentek, charakterystycznych dla raka piersi. Aby zidentyfikować te geny naukowcy zbadali genomy pacjentek znajdujących się we wczesnym stadium choroby, jak również pacjentek z przerzutami. Znaleźli oni 10 genów, które w przypadku tego typu nowotworu ulegają specyficznym zmianom. Wśród nich z kolei rozpoznali 7 markerów genetycznych, które już wcześniej zostały zidentyfikowane, ale ich wystąpienie było związane z pierwotnym rakiem piersi, nie zaś z jego nawrotem.

Aby sprawdzić, czy pacjentka jest narażona na ryzyko wystąpienia nawrotu choroby niezbędne jest określenie hipermetylacji, a więc procesu, który wycisza geny odpowiedzialne za raka i pozwala go kontrolować. Oznaki hipermetylacji w genach nowotworu wskazują, że rak piersi może powrócić.

Test daje wyniki już w 2 tygodnie

Aby sprawdzić dokładność testu cMethDNA naukowcy przeprowadzili serię eksperymentów. W tym celu wykorzystali 24 próbki krwi pochodzące od pacjentek z nawrotem raka piersi w IV stadium choroby i 28 próbek krwi pobranych od zdrowych kobiet. Badanie pozwoliło odróżnić pacjentki zdrowe od chorych, a wyniki wskazywały, że test jest dokładny w 95 %.  Co więcej, ten wysoki poziom dokładności potwierdził się po przeprowadzeniu kolejnych badań.

Z kolei, aby sprawdzić z jaką dokładnością badanie monitoruje reakcję pacjentek na leczenie, naukowcy zbadali 58 próbek pochodzących od kobiet z przerzutowym rakiem piersi. Niektóre z nich pobrano jeszcze przed rozpoczęciem chemioterapii, a inne były pobierane 18 do 49 dni po rozpoczęciu nowej. Test był w stanie określić odpowiedź pacjentek na leczenie już po 2 tygodniach. U chorych, u których stwierdzono reakcję na leczenie, lub u których rak się ustabilizował, zauważono znaczny spadek metyzacji DNA, natomiast u pacjentek, które nie zareagowały na leczenie nie wykazano zmniejszenia poziomu metylacji DNA.

Korzystając z testu cMethDNA, naukowcy byli w stanie wykryć spadek poziomu metylacji już w 2 tygodnie, czyli na długo przed tradycyjnymi  metodami badań, mogącymi wykryć nawrót choroby.

Wczesne wykrywanie nowotworu i leczenie pacjentek może znacznie przyczynić się do uniknięcia niepotrzebnego narażenia na działanie czynników wysoce toksycznych, do zaoszczędzeniu czasu, a jednocześnie  pomóc w inicjowaniu innych metod leczenia, bardziej korzystnych dla pacjentów.

Z badań przeprowadzonych przez naukowców wynika, że cMethDNA może być również stosowany do wykrywania nawrotów raka płuc i jelita grubego.

Naukowcy stwierdzili ponadto iż uzasadnione jest prowadzenie dalszych badań potwierdzających i porównujących dokładność testu cMenthDNA wobec innych metod stosowanych obecnie w praktyce. Co więcej potwierdzono, że prowadzone są dalsze badania, do których zaangażowano kolejne 140 próbki, pochodzące od pacjentek z rakiem piersi, a głównym celem będzie określenie skuteczności testu cMethDNA umożliwiającego śledzenie przebiegu choroby oraz ewentualnych nawrotów.

Oceń