Na czym polega unieważnienie uznania ojcostwa?

O unieważnienie uznania ojcostwa może wnioskować mężczyzna, który dowiedział się, że wcześniej uznane przez niego dziecko, nie pochodzi od niego. Ile ma czasu na złożenie powództwa? Jakie dowody są dla sądu wiarygodne? Podpowiadamy poniżej.

Tego dowiesz się z artykułu:

⏩     Unieważnienie uznania ojcostwa – w jakim czasie należy złożyć wniosek?

⏩     Unieważnienie uznania ojcostwa – kto może złożyć wniosek?

⏩     Co się zmienia po wyroku o unieważnienie uznania ojcostwa?

Unieważnienie uznania ojcostwa – w jakim czasie należy  złożyć wniosek?

Gdy mężczyzna dowiaduje się, że wcześniej uznane przez niego dziecko, nie jest jego 💔, może wystąpić z powództwem o unieważnienie uznania ojcostwa (wg Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa). Wniosek ten może złożyć w ciągu roku od dnia, w którym zyskał tę wiedzę 🧠.

Jeśli mężczyzna uznał ojcostwo od razu, gdy zostało poczęte dziecko, ale jeszcze się nie narodziło, bieg terminu 1 roku nie może rozpocząć się przed przyjściem dziecka na świat. Powództwo o unieważnienie uznania ojcostwa może złożyć dopiero po narodzinach dziecka.

Okoliczności, w których dowiedział się o tym fakcie, nie są istotne. Natomiast duże znaczenie dla sądu mają dowody, które potwierdzają zasadność wniosku. Najwiarygodniejszy dowód dla sądu to badania  DNA. Ich wyniki są niepodważalne i jednoznaczne – wykluczają lub potwierdzają ojcostwo mężczyzny wobec dziecka.

Unieważnienie uznania ojcostwa – kto może złożyć wniosek?

Wniosek o unieważnienie uznania ojcostwa może oczywiście złożyć mężczyzna, który uznał dziecko. To prawo ma również matka dziecko, dziecko (po ukończeniu 18 r.ż.) i prokurator 🧑‍⚖.

Gdy dziecko osiąga pełnoletność, matka dziecka i mężczyzna uznający wcześniej dziecko, tracą prawo do tego rodzaju powództwa.

Co się zmienia po wyroku o unieważnienie uznania ojcostwa?

Unieważnienie uznania ojcostwa wprowadza zasadnicze zmiany dla mężczyzny, dziecka i jego matki. Wiąże się to z zerwaniem wszystkich więzi między mężczyzną a dzieckiem. Od tej pory ojciec dziecka jest nieznany i od tego momentu inny mężczyzna może wnioskować o uznanie dziecka.

Mimo że następuje ustanie władzy rodzicielskiej, podjęte wcześniej decyzje związane np. ze szkołą, lekarzem dziecka pozostają w mocy. Ponadto wygasa obowiązek alimentacyjny i zachodzą zmiany w prawie spadkowym – wyłączenie z dziedziczenia. Dziecko przejmuje nazwisko i miejsce zamieszkania matki. Skutkuje to również wydaniem nowego aktu urodzenia.

 

⏩To również może Cię zainteresować: Sądowy test na ojcostwo