geny a rak piersi

Mutacja genu z grupy APOBEC przyczyną rozwoju chorób nowotworowych?

mutacja_hpvNiedawno naukowcy z University College London dowiedli, że w dużej mierze za rozwój wielu nowotworów mogą odpowiadać mutacje zachodzące w grupie specyficznych genów – zwane APOBEC. W normalnych warunkach zwalczają one różne infekcje wirusowe.

Co wynika z przeprowadzonych badań?

Z badań brytyjskich specjalistów, których wyniki opublikowano w czasopiśmie Cell Reports dowiadujemy się, że geny z rodziny APOBEC w rzeczywistości powodują mutacje wpływające na rozwój chorób nowotworowych. Jak się okazuje opisane geny modyfikują DNA wirusów, przyczyniając się do ich replikacji, a więc namnażania. Nadrzędnym celem ekspertów z University College London było udowodnienie, że mogą one również powodować mutacje w ludzkim DNA, a po zarażeniu wirusem HPV prowadzić do rozwoju raka.

Wirus brodawczaka ludzkiego odpowiada za ponad 26.000 przypadków chorób nowotworowych w samych Stanach Zjednoczonych, a w tym za 99% przypadków raka szyjki macicy. Wyniki najnowszych badań wskazują na to, że po zakażeniu wirusem HPV dochodzi do specyficznych mutacji genu zwanego PIK3CA, który odgrywa istotną rolę w procesie powstawania nowotworu. Nie jest jeszcze do końca wiadome dlaczego zakażenie wirusem HPV wpływa na złe funkcjonowanie genów z rodziny APOBEC oraz mutacji genu PIK3CA. Naukowcy sądzą, że zwiększona aktywność genów z tej właśnie rodziny może być reakcją organizmu na obecność wirusa, a w konsekwencji powodować, że geny zaczynają ulegać zmianom.

Jak już wspomniano zmutowany PIK3CA odgrywa kluczową rolę w procesie rozwoju wielu chorób nowotworowych. Dokładne zbadanie genu jest więc głównym celem ekspertów. Pozwoli to bowiem opracować skuteczniejsze metody leczenia. Specjaliści starali się przede wszystkim wyjaśnić dlaczego mutacja wyżej wspomnianego genu jest tak powszechna w nowotworach wywołanych wirusem HPV. Co prawda jest jeszcze zbyt wcześnie na wysnucie jakichkolwiek wniosków, niemniej jednak wyniki najnowszych badań stanowią kolejny krok na przód jeśli chodzi o wiedzę na temat roli HPV w rozwoju wielu typów raka. Następnym celem brytyjskich naukowców jest zbadanie, w jaki sposób wirus ten będzie się zachowywał, gdy geny z grupy APOBEC zostaną usunięte z komórek organizmu. Badania pozwolą określić niebezpieczeństwo rozwoju nowotworów, do których dochodzi w przypadku obecności różnych wariantów genów z rodziny APOBEC. Przykładowo gen APOBECB3 podwaja ryzyko zachorowania na raka piersi. Obecność tego właśnie wariantu genu jest bardzo powszechna wśród mieszkańców Azji Wschodniej (80% Indonezyjczyków). Dla porównania, taką właśnie odmianę genu posiada zaledwie 2% mieszkańców Afryki.

Realizowane w poprzednich latach badania wykazały już związek pomiędzy genami APOBEC a rozwojem chorób nowotworowych. Nowe testy pozwolą jednak uszczegółowić zdobytą wcześniej wiedzę, pomogą w opracowaniu skuteczniejszych leków oraz prowadzeniu lepszej i dokładniejszej diagnostyki.

Źródło: http://www.medicalnewstoday.com/releases/277875.php

Oceń