Młode kobiety z mutacją w BRCA powinny usunąć jajniki

rak_piersiNajnowsze badania sugerują, że kobiety posiadające mutacje w genie BRCA powinny mieć przeprowadzoną operację prewencyjną usunięcie jajników w wieku 35 lat. Powszechnie wiadomo, że kobiety posiadające mutację genu BRCA1 mają zdecydowanie większe  ryzyko zachorowania na raka piersi i raka jajnika, dlatego też nie powinny dłużej czekać.

Według National Cancer Institute , około 1,4% kobiet w ogólnej populacji zachoruje na raka jajnika w pewnym momencie swojego życia. Jednakże aż 39% kobiet, które dziedziczą mutację BRCA1 zachoruje na raka jajnika.

Ze względu na takie ryzyko w Kanadzie zostały przeprowadzone badania koordynowane przez Amy Finch i dr Steven Narod  z Woman?s College Hospital. Celem tych badań było określenie sposobu zmniejszenia ryzyka zgonu z powodu raka jajnika, jajowodu lub raka otrzewnej u kobiet z mutacją BRCA1 lub BRCA2 po usunięciu jajników. Wyniki badań zostały opublikowane w Journal of Clinical Oncology.

Zespół zwrócił uwagę, że aż 70 % kobiet w USA posiadających mutację BRCA zdecydowało się na usunięcie jajników w wieku 35 lat lub wtedy kiedy nie chciały mieć już więcej dzieci.

Jednakże do tej pory nie został określony „najlepszy” wiek do tego aby przeprowadzić zabieg.

Dr Finch twierdzi, że: „Dowody naukowe wyraźnie pokazują, że usunięcie jajników i jajowodów jest bardzo skuteczne w zapobieganiu raka piersi i raka jajnika u kobiet z mutacją BRCA. Tak naprawdę istotne jest pytanie w jakim wieku kobiety te powinny mieć operację aby zmniejszyć ich szanse zachorowania na raka.”

Badania przeprowadzone przez naukowców z kilku krajów, w tym także z Polski, na 5787 kobietach z mutacją w BRCA wskazały, że prewencyjne usunięcie jajników zmniejsza ryzyko śmierci o 77%. Zespół naukowców odkrył, że kobiety z mutacją BRCA1, które usunęły jajniki w wieku 40 lat miały o 4% większe ryzyko raka jajników, a u tych, które czekały do 50 roku życia na zabieg ryzyko raka jajników wzrastało do 14,2 %.

Dr Narod dodaje, że dane wskazują, że u kobiet z mutacją w BRCA1 wiek 35 lat jest bardzo dobrym momentem na usunięcie jajników. Sam zabieg jest dość bezpieczny niemniej jednak nie można potem wykluczyć ryzyka wystąpienia m.in. przedwczesnej menopauzy, co tak naprawdę wymaga dalszych badań.

Oceń