kto płaci za test ojcostwa

Kto płaci za ustalenie ojcostwa?

kto płaci za test ojcostwa Badania DNA na ustalenie ojcostwa nie należą do najtańszych. Ceny testów wahają się od 500 zł do nawet 2000 zł. Wszystko zależy bowiem od oferty danego laboratorium oraz pakietu dodatkowych opcji, jakie będą się w niej zawierać. Warto jednak pamiętać o tym, iż badania na ojcostwo wykonywane są tylko raz w życiu! Mimo to, często pojawia się pytanie: Kto za to wszystko zapłaci?

Prywatny test na ojcostwo

Gdy mowa o prywatnym teście na ojcostwo odpowiedź na postawione wyżej pytanie wydaje się stosunkowo prosta. Koszty związane z realizacją badania pokrywa osoba, która je zleciła, czyli zleceniodawca. Może nim być zarówno domniemany ojciec, jak i matka dziecka. Czasem zdarza się, że badanie opłaca jeden oraz drugi rodzic – wszystko zależy od sytuacji i ustaleń obu stron.

Sądowy test na ojcostwo

W przypadku sądowego testu na ojcostwo sprawa wygląda bardzo podobnie. Za jego przeprowadzenie płaci zazwyczaj sam zleceniodawca. W sytuacji, gdy test został zlecony przez sąd, wówczas to właśnie on ponosi koszty badania lub sam wyznacza osobę, która będzie obarczona takim obowiązkiem. W rzadkich sytuacjach zdarza się, że sąd kosztami badań obciąża Skarb Państwa. Jednak aby tak się stało muszą zaistnieć specjalne przesłanki.

Zwrot kosztów za badanie

Mężczyźni rozważający poddanie się testowi na ojcostwo często zadają pytanie o to, czy w sytuacji, gdy analiza wykluczy istnienie pokrewieństwa mogą wówczas liczyć na zwrot poniesionych kosztów. Należy pamiętać, że klient płaci za samo wykonanie badania, a nie za jego rezultat. Nie ma więc możliwości, aby w razie uzyskania wyniku zaprzeczającego mężczyzna mógł się ubiegać o taki zwrot. Może co prawda domagać się pieniędzy bezpośrednio u matki dziecka, ale kobieta nie będzie miała oczywiście obowiązku oddania zapłaconej przez niego sumy.

System ratalny

Profesjonalne laboratoria genetyczne dostosowują się do możliwości swoich zleceniodawców. Rozumieją, że dla wielu z nich realizacja testu na ojcostwo będzie sporym wydatkiem. W odpowiedzi na potrzeby klientów niektóre placówki uruchomiły nawet specjalne systemy ratalne. Jeśli więc z jakiegoś powodu nie będziemy mogli zapłacić za badanie od razu, mamy wtedy możliwość rozłożenia płatności na wygodne raty.

Innym coraz bardziej popularnym rozwiązaniem stają się płatności odroczone. Laboratoria wykorzystują platformę przelewy24, która umożliwia natychmiastowy zakup z odroczonym terminem płatności aż do 54 dni! Dzięki czemu nawet w trudnej sytuacji finansowej masz możliwość zyskania tak cennej informacji jaką jest pewność co do biologicznego ojcostwa.

Oceń