Jak wygląda badanie na ojcostwo?

Badanie na ojcostwo to naukowa metoda, której celem jest dowiedzenie (lub zaprzeczenie) biologicznego ojcostwa. Badanie na ojcostwo opiera się na analizie DNA, które pozyskane jest z próbki pobranej od osób zainteresowanych, najczęściej potencjalnego ojca i dziecka. Badanie ojcostwa stanowi obecnie największy odsetek badań genetycznych, które wykonywane są w celu ustalenia pokrewieństwa.

Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo drogą wysyłkową?
Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo przez punkt pobrań?
Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo w aptece?
Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo przez mobilną pielęgniarkę?

Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo drogą wysyłkową?

Istnieje kilka metod realizowania badania DNA na ojcostwo. Jedną z nich jest metoda wysyłkowa. Laboratoria umożliwiają samodzielne zamówienie zestawu do badań za pośrednictwem strony internetowej. Klient wybiera pakiet, a następnie opłaca jego realizację, po czym zestaw dostarczany jest na wskazany przez niego adres. Klient postępuje zgodnie z dołączoną do opakowania instrukcją. Niezwykle ważne jest przestrzeganie sterylności i higieny w czasie badania, jak i unikanie czynników, które mogłyby zakłócić jego wynik.

Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo przez punkt pobrań?

Badanie na ojcostwo można także wykonać w punkcie pobrań. Pobraniem próbki zajmuje się pielęgniarka, która przed rozpoczęciem pracy zbiera zgodę na badanie od rodziców dziecka. Po spełnieniu tego wymogu formalnego może pobrać próbkę do badania DNA, którą po sterylnym zapakowaniu, przesyła do laboratorium.

Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo w aptece?

Najtańszą i najprostszą metodą, która pozwala wykonać badanie na ojcostwo, jest zakup testu w aptece. Pobranie należy wykonać samodzielnie, zgodnie z dołączoną instrukcją. Całość należy zapakować i odesłać do laboratorium.

Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo przez mobilną pielęgniarkę?

Kolejną opcją, która pozwala przeprowadzić badanie na ojcostwo w warunkach domowych jest zamówienie pobrania przez mobilną pielęgniarkę. Rozwiązanie jest chętnie wykorzystywane przez osoby, które pragną zachować dyskrecję. Pielęgniarka zjawia się pod wskazanym przez klienta adresem i wykonuje swoją pracę. Pobraną próbkę pielęgniarka dostarcza do laboratorium.