Co należy wiedzieć o testach na ojcostwo?

O testach na ojcostwo mówi się dużo. Panowie i panie zastanawiają się nad ich skutecznością oraz możliwością przeprowadzenia. Wszyscy zainteresowani są  kosztami, jak również ewentualną możliwością przeprowadzenia ich w sposób darmowy. Co należy wiedzieć o testach na ojcostwo?

Jaka jest cena testu na ojcostwo z mikrośladów?
Dlaczego cena testu na ojcostwo z mikrośladów jest wyższa od wymazów?
Czy cena testu na ojcostwo będzie wyższa jak wynik będzie szybszy?
Jakie czynniki mają wpływ na cenę testu na ojcostwo?

Jaka jest cena testu na ojcostwo z mikrośladów?

Cena testu na ojcostwo z mikrośladów może rozpoczynać się od 849 zł. Aczkolwiek nigdy nie jest powiedziane, że jest to cena ostateczna. W niektórych przypadkach można spotkać się z niższymi cenami za test DNA na ojcostwo. W takim przypadku warto sprawdzić, czy laboratorium posiada odpowiednie akredytacje i certyfikaty.

Dlaczego cena testu na ojcostwo z mikrośladów jest wyższa od wymazów?

Wynika to z tego faktu, iż do zbadania tych próbek potrzebne są nieco dokładniejsze i bardziej skomplikowane metody analizy. Aczkolwiek w przypadku badań DNA mających na celu ustalenie ojcostwa nie warto brać pod uwagę kosztów, ponieważ może tu chodzić o czyjąś przyszłość i spokojny byt.

Czy cena testu na ojcostwo będzie wyższa jak wynik będzie szybszy?

Niektóre placówki oferują możliwość przyspieszenia uzyskania wyniku, jeżeli się za to zapłaci. Z reguły bywa tak, że wynik testu na ojcostwo znany jest od 5 do 10 dni od momentu otrzymania próbki do laboratorium. Laboratorium może przesłać wyniki badań do domu zainteresowanych osób, jeżeli ta wyrazi taką wolę lub też można zawsze je osobiście odebrać w miejscu, gdzie taki test DNA na ojcostwo się wykonywało.

Jakie czynniki mają wpływ na cenę testu na ojcostwo?

Jak już było wspomniane – jest wiele czynników, które mają na to wpływ. Chociażby fakt, czy próbka będzie samodzielnie pobierana w domu, czy też w laboratorium? Do ceny badania DNA dolicza się wspomniane już akredytacje PCA, certyfikaty, jak również renomę danej placówki laboratoryjnej. Warto korzystać z pomocy sprawdzonych laboratoriów, które mają doświadczenie w przeprowadzaniu takich testów. Na cenę badania na ojcostwo może mieć również wpływ możliwość wykorzystania takiego badania podczas rozprawy sądowej.