Banery

Wyrównanie banera: (wystarczy wyedytować nazwe class banl/banr/bann, domyślnie bann)
class=”banl” < do lewej
class=”banr” < do prawej
class=”bann” < brak

 

5/5 - (1 głosów / głosy)