Badanie na ojcostwo – rodzaje wykorzystywanych próbek, możliwość wykonania na etapie ciąży oraz orientacyjne koszty

Kiedy pojawiają się pytania dotyczące pokrewieństwa, badanie na ojcostwo staje się narzędziem oferującym niezbite dowody. To naukowe podejście, wykorzystujące próbki DNA, potwierdza lub wyklucza biologiczne powiązania między dwiema osobami. Ale jak działa to badanie? Jakie są związane z nim aspekty?

Rodzaje próbek wykorzystywanych do badania na ojcostwo
Czy badanie na ojcostwo są możliwe do zrealizowania już w trakcie ciąży ?
Jakie są orientacyjne koszty badania na ojcostwo ?
Badanie na ojcostwo – jaka jest wiarygodność i precyzja testów DNA na ojcostwo ?

Rodzaje próbek wykorzystywanych do badania na ojcostwo

W badaniu DNA na ojcostwo wykorzystuje się różne rodzaje próbek, które pozwalają na analizę DNA i ustalenie pokrewieństwa. Oto kilka najczęściej stosowanych rodzajów próbek:

Ślina: Badanie DNA może być przeprowadzone na próbce śliny pobranej za pomocą specjalnego zestawu do zbierania próbek. Osoba, której dotyczy test, musi wycierać wewnętrzną stronę policzka specjalnym wacikiem, który jest później umieszczany w probówce do analizy.

Włosy: Jeśli nie jest możliwe pobranie próbki śliny, można wykorzystać włosy do badania DNA. Włosy wraz z cebulkami są preferowane, ponieważ zawierają komórki DNA. Włosy powinny być starannie zebrane i umieszczone w szczelnej probówce.

Krew: Próbka krwi jest jednym z najdokładniejszych źródeł DNA. Badanie krwi na ojcostwo wymaga pobrania niewielkiej ilości krwi za pomocą igły i strzykawki przez wykwalifikowanego pracownika medycznego.

Czy badanie na ojcostwo jest możliwe do zrealizowania już w trakcie ciąży?

Badanie na ojcostwo podczas ciąży jest możliwe, ale jest bardziej skomplikowane i wiąże się z większymi kosztami. Takie badanie, znane jako test na ojcostwo w ciąży, wymaga pobrania próbek od płodu. W tym przypadku, próbka krwi matki jest pobierana i analizowana w celu wyodrębnienia fragmentów DNA płodu. Te fragmenty są następnie porównywane z próbką DNA potencjalnego ojca, aby stwierdzić, czy jest on biologicznym ojcem. NIPP może być wykonany już od 8 tygodnia ciąży.

Jakie są orientacyjne koszty badania na ojcostwo?

Koszty badania na ojcostwo są różne i zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj próbki, wybrana instytucja laboratoryjna, a także cel badania – czy jest to badanie prywatne czy przeznaczone do celów sądowych. Ceny mogą wahać się od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Badanie na ojcostwo – jaka jest wiarygodność i precyzja testów DNA na ojcostwo?

Wiarygodność i precyzja badania na ojcostwo są bardzo wysokie. Zaawansowana technologia i dokładne analizy sprawiają, że margines błędu jest znikomy. Większość testów oferuje precyzję wyników na poziomie 99,99%.