Badania ojcostwa – co należy wiedzieć?

Badania ojcostwa mogą być zlecane w przebiegu postępowania sądowego, na przykład kiedy matka ubiega się o alimenty, a tożsamość ojca jest niepewna. Kiedy wykonujemy badania ojcostwa należy wiedzieć w jaki sposób i gdzie są one wykonywane, co oznaczają uzyskane wyniki oraz kto może je zlecić. Wiedza na te tematy pozwala na wybór rzetelnego laboratorium i uzyskanie wiarygodnych wyników. Co zatem należy wiedzieć na temat badania ojcostwa?

Czy badania ojcostwa mogą zlecić dziadkowie, Co pisze na wyniku badania ojcostwa jak ojciec nie jest ojcem, Co oznacza pozytywny wynik badania ojcostwa, Kto musi uczestniczyć w badaniu ojcostwa

Czy badania ojcostwa mogą zlecić dziadkowie?
Co pisze na wyniku badania ojcostwa jak ojciec nie jest ojcem?
Co oznacza pozytywny wynik badania ojcostwa?
Kto musi uczestniczyć w badaniu ojcostwa?

Czy badania ojcostwa mogą zlecić dziadkowie?

Choć badania na ojcostwo zwykle dotyczą bezpośrednio ojca i dziecka, w określonych przypadkach to dziadkowie mogą ubiegać się o badania ojcostwa. Zwykle dzieje się tak, jeśli domniemany ojciec nie żyje lub nie jest obecny z innego powodu. W takiej sytuacji dziadkowie dziecka, będący rodzicami ojca, mogą oddać swój materiał genetyczny do porównania z materiałem genetycznym wnuczka lub wnuczki. W przypadku takiego badania DNA wykonywanego z udziałem chłopców, badany jest chromosom Y dziadka i wnuczka. W przypadku dziewczynek, porównywane są geny dziecka oraz zarówno dziadka, jak i babci.

Co pisze na wyniku badania ojcostwa jak ojciec nie jest ojcem?

Kiedy badania DNA na ojcostwo mają wynik negatywny, to na otrzymanym dokumencie wykluczenie ojcostwa będzie wynosiło będzie 100%. Prawidłową interpretacją takiego wyniku jest całkowite wykluczenie ojcostwa. Do orzeczenia takiego wyniku niezbędna jest ekspertyza specjalisty i podpis diagnosty laboratoryjnego, który jest odpowiedzialny za wykonanie badania ojcostwa.

Co oznacza pozytywny wynik badania ojcostwa?

Pozytywny wynik testu na ojcostwo oznacza, że prawdopodobieństwo biologicznego ojcostwa pomiędzy ojcem i dzieckiem wynosi powyżej 99,999%. Jest to wynik otrzymany poprzez analizę statystyczną podobieństwa wybranych genów ojca i dziecka (lub innych członków rodziny w przypadku badań zleconych przez dziadków) i oznacza, że dana osoba jest ojcem dziecka z praktycznie 100% pewnością.

Kto musi uczestniczyć w badaniu ojcostwa?

W teście DNA na ojcostwo musi uczestniczyć przede wszystkim dziecko oraz ojciec lub rodzice ojca. Wykonywane testy ojcostwa opierają się na porównaniu profili genetycznych dziecka i ojca lub dziadka/babci, a zatem niezbędne są co najmniej dwie osoby, czyli dziecko i dorosły krewny. Do wykonania badania ojcostwa niezbędna jest pełnoletniość, a w przypadku dziecka zgodę na badanie wyraża opiekun prawny.