Ustalenie ojcostwa przed sądem

W świetle kodeksu rodzinnego ojcem dziecka jest zawsze mąż matki. Dotyczy to również sytuacji, gdy dziecko urodziło się w okresie 300 dni od rozwiązania małżeństwa lub orzeczenia separacji. Polskie prawo zakłada jednak możliwość ustalenia ojcostwa przed sądem.

W jaki sposób mogę ustalić ojcostwo?

Sądowe ustalenie ojcostwa następuje zwykle w przypadku, gdy mężczyzna nie chce dobrowolnie uznać dziecka lub jeśli matka dziecka nie chce potwierdzić, że dany mężczyzna jest jego ojcem. Aby ustalić ojcostwo trzeba złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. We wniosku tym powinny znaleźć się nie tylko dane dotyczące obojga rodziców, ale przede wszystkim informacje o tym, że pozwany mężczyzna jest ojcem dziecka. Warto również zawrzeć prośbę o zasądzenie alimentów, nadanie dziecku nazwiska ojca lub pokrycie kosztów związanych z ciążą, porodem i utrzymaniem zależnie od potrzeb osoby składającej wniosek.

Kto i kiedy może wystąpić o ustalenie ojcostwa przed sądem?

O sądowe ustalenie ojcostwa mogą wystąpić:

  • matka dziecka – w dowolnym momencie po urodzeniu dziecka, jednak nie później niż do ukończenia przez nie 18 roku życia.
  • ojciec dziecka – w dowolnym momencie po urodzeniu dziecka, jednak nie później niż do ukończenia przez nie 18 roku życia.
  • dziecko – po ukończeniu 18 roku życia, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletniości.
  • prokurator – w dowolnym momencie o ile wymaga tego dobro dziecka lub dobro społeczne.

Jakie dowody dostarczyć składając wniosek?

Strona wnosząca pozew do sądu jest zobowiązana udowodnić swoje przypuszczenia. Brak jednoznacznego dowodu może skutkować oddaleniem pozwu, a więc utrzymaniem dotychczasowego stanu. Wiele osób powołuje się na zeznania świadków i badania grup krwi ojca i dziecka, które mogą okazać się niewystarczające. Tylko badania DNA mogą dać pewność i w 100% potwierdzić lub zaprzeczyć ojcostwo danego mężczyzny. W takim przypadku można wykonać badania w laboratorium genetycznym prywatnie lub wykonać test na zlecenie sądu.

Kiedy nie można wystąpić o ustalenie ojcostwa?

Z wnioskiem o ustalenie ojcostwa nie można wystąpić, gdy dziecko urodziło się martwe lub zmarło później oraz w sytuacji, gdy ma już ojca, a więc pochodzi ze związku małżeńskiego. W takich przypadkach konieczne jest najpierw zaprzeczenie ojcostwa męża matki, a następnie złożenie wniosku o ustalenie ojcostwa w sądzie rodzinnym. Pamiętaj, że zaprzeczenia ojcostwa w takiej sytuacji może dokonać tylko matka lub mąż matki uznany przez prawo za ojca oraz prokurator.

 


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz