Podwyższenie alimentów – kiedy jest możliwe?

Kwoty zasądzonych alimentów mogą ulegać zmianom. Możliwe jest zarówno podwyższenie alimentów, jak ich (w skrajnych sytuacjach) obniżenie. W obu powyższych przypadkach muszą wystąpić jednak konkretne przesłanki. Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów? O tym opowiemy w niniejszym artykule.

Tego dowiesz się z artykułu:

Kiedy można starać się o podwyższenie alimentów?

KRiO (Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy) wskazuje, że podwyższenie alimentów możliwe jest jedynie, gdy okoliczności, w których ustalona została pierwotna kwota, uległy zmianie. Za wspomniane wyżej okoliczności rozumieć można wystąpienie nowych potrzeb dziecka bądź sytuację zarobkową rodziców [1].

Do podwyższenia kwoty alimentów niezbędne jest spełnienie jeszcze jednego warunku – do owej zmiany okoliczności musi dojść po uprawomocnieniu się pierwszego orzeczenia sądu [1].

Jak uzasadnić pozew o podniesienie alimentów?

Punktem wyjścia do uzasadnienia pozwu o podniesienie alimentów jest zmiana sytuacji (np. wystąpienie nowych potrzeb u dziecka, które otrzymuje alimenty od jednego z rodziców). Do sytuacji, które mogą posłużyć za uzasadnienie do pozwu można zaliczyć np.:

 • Dojazdy do szkoły
 • Zmiany miejsca zamieszkania przez rozpoczęcie nauki w innym mieście
 • Zwiększenie kosztów utrzymania małoletniego np. kosztów wyżywienia czy opłat za mieszkanie
 • Choroba lub wypadek, które wymagają nakładów finansowych na leczenie [2]

Zmiana wysokości alimentów może ulec zmianie także na skutek zmiany możliwości majątkowych lub zarobkowych osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny. Jest ono uzasadnione w przypadku:

 • Podwyżki
 • Zmiany pracy na lepiej płatną
 • Otrzymania darowizny
 • Wygranej na loterii
 • Obniżenie kosztów życia [2]

Składanie pozwu o podniesienie alimentów – czego nie wolno pominąć?

Aby otrzymać wyższe alimenty, należy złożyć pozew do właściwego sądu rejonowego. Ubiegać może się o nie rodzic lub dziecko po ukończeniu 18 roku życia. W takim pozwie znaleźć powinny się dwa elementy:

 • Uzasadnienie, czyli wykazanie, że od ostatniego wyroku sądu doszło do zmiany okoliczności
 • Wykazanie wartości przedmiotu sporu – jest to kwota, o którą alimenty mają zostać podniesione pomnożona przez 12 miesięcy [2].

Podczas rozprawy konieczne będzie przedstawienie dowodów w postaci dokumentów. W przypadku pojawienia się nowych potrzeb dziecka mogą to być m.in. rachunki, faktury czy umowy. Jeśli przyczyną podwyższenia alimentów jest zmiana sytuacji finansowej drugiego rodzica, to sąd poprosi go o przedłożenie odpowiednich dokumentów, takich jak umowa z pracodawcą czy wyciąg z konta [2].

Źródła:

 1. https://paulinachebel.pl/jak-podwyzszyc-alimenty-na-dziecko-krok-po-kroku/
 2. https://adwokat-jaskow.pl/podwyzszenie-alimentow-pozew-argumenty-i-postepowanie-sadowe/

Więcej informacji:

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

 

„Serdecznie polecam Laboratorium testDNA.Konsultanci medyczni dbają o to, aby wszystko było zrealizowane na najwyższym poziomie. Na nurtujące pytania odpowiadają wyczerpująco, kompetentnie i mimo trudnych chwil dla pacjenta jakie są związane z wykonaniem określonych badań zawsze jest świetna atmosfera i uśmiech w słuchawce telefonu. Korzystając z usług laboratorium zapewniam, że nikt nie będzie potraktowany jako „następny” lecz jako współpracownik, rozmowy są tak długie ile tego wymaga sytuacja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizuje próśb pacjenta. Komunikacja z personelem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbierają telefony i na bieżąco dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego serca polecam tą firmę i mam do nich zaufanie, dlatego też nie zamieniła bym jej na żadną inną.”

Kinga
 

Zobacz, jak pracuje laboratorium


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz