Co dzieje się z Państwa próbkami w laboratorium?

co się dzieje z próbkami w laboratorium, próbki dnaW chwili, w której Państwa próbki zostają dostarczone do laboratorium (osobiście, kurierem etc.), są ewidencjonowane, czyli nadawane jest im numer zlecenia oraz próbkom indywidualne i unikatowe numery (tzw. sample ID). Podczas nadawania numerów oraz administrowania zleceniami laboratorium używa, zwalidowanego programu komputerowego.

Oprogramowanie to ma za zadanie zabezpieczać przed nadaniem identycznych numerów próbek i zleceń, więc uniemożliwia podmianę próbek pomiędzy różnymi zleceniami w laboratorium. Korzystanie z określonych procedur i zasad jest dla testDNA Laboratorium Sp. z o.o. najważniejszym obowiązkiem, którego zawsze przestrzegamy. Jedna z tych procedur związana jest z kontrolą pracy przez drugiego pracownika ? asystuje on i pomaga podczas najważniejszych elementów badania DNA. Dzięki temu dwóch pracowników odpowiada za poprawną realizację Państwa zlecenia.

Jakie etapy przechodzą próbki w laboratorium?

1. Izolacja DNA

Próbki (w postaci wymazówek lub innych materiałów, np. mikrośladów) na początku poddaje się procesowi naruszającemu ściany komórkowe. Sprawia to, że można uzyskać DNA w czystej postaci. Podczas izolacji DNA używa się odpowiednich odczynników, odwirowywania, a także inkubacji próbek w wysokiej temperaturze.

2. Amplifikacja DNA (reakcja PCR)

Amplifikacja DNA konieczna jest, by uzyskać większą ilość DNA (ze względu na to, że ilość DNA, która została otrzymana po etapie izolacji nie wystarczy do kolejnych analiz). Reakcja PCR może być nazwana ?kopiarką DNA?, ponieważ nawet bardzo mała ilość DNA może zostać dzięki niej zwielokrotniona do poziomu niezbędnego do testu. Podczas tej reakcji korzysta się ze zdolności rozłączania dwuniciowej helisy do pojedynczych nici DNA. Do tych pojedynczych nici przyłączają się właściwe startery i enzymy, które umożliwiają odbudowę nici. Aby przeprowadzić tę reakcję, używa się termocyklera, czyli specjalnego urządzenia. Zanim próbki zostaną w nim umieszczone, należy je jednak przygotować w komorach laminarnych, zapobiegających kontaminacji (czyli zanieczyszczeniu, np. obcym DNA).

Do badanego DNA konieczne jest dodanie specjalnej mieszanki odczynników, która składa się m.in. ze znakowanych starterów (primerów), wolnych nukleotydów, enzymu polimerazy, a także buforu, który wspomaga cały proces. Żeby dwuniciowa helisa rozdzieliła się do pojedynczych nici, trzeba zwiększyć temperaturę w termocyklerze do 96 ?C. Ten proces nazywany jest denaturacją DNA. Przy temperaturze 59 ?C do jednoniciowego DNA dodawane są startery, dzięki którym jest możliwe rozpoczęcie odbudowy nici. Odbudowa (wydłużanie ? elongacja) nici ma miejsce w temperaturze 72 ?C. Umożliwia ją enzym polimerazy, pomagający w połączeniu się wolnych nukleotydów, które są dostępne w przygotowanym wcześniej mixie reakcyjnym. Wszystkie te etapy powtarza się w termocyklerze ok. 30 razy.

Amplifikacja DNA, czyli reakcja PCR, to niezwykle wrażliwy cykl, podczas którego najważniejszą rolę odgrywają wybór właściwych temperatur oraz użytych odczynników, sprawność techniczna termocyklera, a także jakość próbki. Podczas walidacji, czyli potwierdzenia gotowości procedury badawczej do użycia jej w czasie testów na ojcostwo, zostały dokładnie przetestowane wszystkie warunki reakcji i skuteczność działania termocyklera w takim stopniu, by zagwarantować Państwu prawidłowy przebieg całej reakcji.

3. Rozdział elektroforetyczny DNA

Do tego etapu badania wykorzystuje się sekwenatory, czyli specjalne urządzenia. Kiedy ma miejsce elektroforeza, cząsteczki DNA, które posiadają ujemny ładunek, przemieszczają się w kierunku elektrody o przeciwnym znaku (dodatnim). Elementy, które posiadają różne kształty i wielkości przesuwają się z różną szybkością (zgodnie z zasadą, która mówi, że mniejsze elementy DNA migrują szybciej wzdłuż kapilary, natomiast większe ? wolniej). Później ma miejsce detekcja tych fragmentów DNA, podczas której wykorzystywany jest laser z sekwenatora. Detekcję umożliwiają znakowane primery (które świecą podczas elektroforetycznego rozdziału) ? zostały one wcześniej (przy apmlifikacji) dodane do próbek. W tym momencie oceniana jest jakość każdej próbki z DNA.

Po wykonaniu rozdziału w laboratorium używany jest specjalny program Genemapper. Umożliwia on odczytanie wartości alleli w poszczególnych markerach DNA. W tym etapie działań można już ustalić Państwa profile genetyczne.

4. Analiza statystyczna

Wszystkie dane, które są ustalone wcześniej, wykorzystuje się do kolejnego etapu ? obliczenia prawdopodobieństwa ojcostwa w tym konkretnym przypadku. Analiza statystyczna umożliwia stwierdzenie, czy wykazane prawdopodobieństwo pozwala na wydanie wyniku graniczącego z pewnością.

Jest on, według zaleceń Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, wiarygodny wtedy, gdy wynosi co najmniej 99,9999%. Jeśli okaże się, że prawdopodobieństwo jest niższe od 99,9999%, konieczne jest włączenie do badania matki albo zbadanie większej liczby markerów.

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. zawsze analizuje aż 24 markery genetyczne, więc właściwie każdy przypadek to prawdopodobieństwo co najmniej 99,9999%. Laboratorium uzyskuje je nawet wtedy, kiedy analizowane jest wyłącznie DNA mężczyzny oraz i dziecka. Jeśli okaże się, że badany mężczyzna jest wykluczony jako biologiczny ojciec, laboratorium zawsze obowiązkowo powtarza test ojcostwa. Robi to, używając innej próbki. Co więcej, analizę wykonuje wówczas inny pracownik. Czytaj więcej o 24 markerach DNA >

Wystawienie wyniku badania

co się dzieje z próbkami w laboratorium, próbki dnaPodczas wystawiania wyników także używany jest autorski program. Działa on w taki sposób, że automatycznie generuje raport, dzięki czemu minimalizuje ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego. Raport z wynikami wykonują oraz autoryzują zawsze 2 osoby, które posiadają stosowne upoważnienie i które zostały przeszkolone w odpowiedni sposób. Zobacz jakie informacje zawiera wynik badania ojcostwa >


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz