Badanie na ustalenie pokrewieństwa – dziadek i wnuk

Na pewno zastanawiają się Państwo czy jest możliwe ustalenie pokrewieństwa między innymi osobami niż ojciec i dziecko. Oczywiście! Badania DNA służą do określania biologicznych relacji między różnymi członkami rodziny, nie tylko ojcem i dzieckiem.

Badanie prostej linii męskiej – analiza chromosomu Y

Chromosom Y jest jednym z dwóch chromosomów płciowych u mężczyzn, występuje bowiem w parze z chromosomem X i jest przekazywany przez wszystkich mężczyzn swoim synom, ci zaś przekazują go swoim synom i tak z pokolenia na pokolenie?

W przypadku mężczyzn blisko ze sobą spokrewnionych chromosom ten będzie wyglądał niemal identycznie, a to dlatego, że zmiany, jakie w nim zachodzą są bardzo powolne, wręcz niezauważalne. Sprawdzenie pokrewieństwa między dwoma braćmi lub dziadkiem a wnukiem poprzez analizę chromosomu Y jest więc jak najbardziej możliwe. Tego typu badanie można przeprowadzić również w sytuacji śmierci domniemanego ojca lub kiedy kontakt z nim jest ograniczony, bo np. przebywa za granicą. Do badania można dostarczyć wymazy z policzka albo próbki nietypowe takie jak: szczoteczka do zębów, niedopałek papierosa, guma do żucia, chusteczka z katarem czy maszynka do golenia.

Oto przykład:

Kobieta nie zdążyła przed śmiercią męża upewnić się czy jest on biologicznym ojcem jej syna. Niestety pogrzeb już się odbył i pobranie próbek bezpośrednio od mężczyzny nie wchodziło w grę. Kobieta nie posiadała też żadnych przedmiotów, które mogłyby być źródłem jego DNA. Poprosiła więc o pomoc ojca nieżyjącego męża. Po pobraniu od niego próbek i przeprowadzeniu analizy genetycznej okazało się, że ich chromosomy Y są łudząco do siebie podobne. Na tej podstawie można było wysnuć tylko jeden wniosek. Ojciec zmarłego mężczyzny był dziadkiem chłopca. Taki wynik pozwolił więc pośrednio potwierdzić ojcostwo i rozwiać początkowe wątpliwości matki.

A co z babcią?

Ustalenie pokrewieństwa między babcią a wnuczętami również jest możliwe. Gdy bada się relację babcia – wnuczka (dziewczynka), wówczas analizuje się tzw. chromosom X. Określenie pokrewieństwa między babcią a wnukiem (chłopcem) wymaga już jednak włączenia do analizy próbek pochodzących np. od matki dziecka.

 

.


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz